Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
8. vyd. (V Bärenreiter Praha vyd. 2.)
Praha : Bärenreiter, 2003
199 s. : il., noty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86385-21-3 (brož.)
ISBN 978-80-86385-21-1 (dotisk ; brož.)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2012, dotisk 2016
000246098
Předmluva // I/ VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA // A/ Tóny a tónová soustava ...9 // 1/ Zvuk, tón ...9 // 2/ Vlastnosti tónů ...10 // 3/ Tónová soustava, jména tónů ...11 // 4/ Tóny zvýšené a snížené ...12 // 5/ Celý tón a půltón, tóny enharmonické ...13 // 6/ Diatonický a chromatický půltón ...14 // B/ Notopis ...15 // 7/ Hodnoty a tvary not, notová osnova ...15 // 8/ Jména not, klíče ...18 // 9/ Pomlky ...20 // 10/ Posuvky ...22 // 11/ Dělení a prodlužování not a pomlk ...22 // C/ Tónové výšky a soustavy ladění ...25 // 12/ Absolutní a relativní výška tónů ...25 // 13/ Komorní a, soustavy ladění ...26 // D/ Takt a rytmus ...28 // 14/ Takty jednoduché ...28 // 15/ Takty složené ...30 // 16/ Rytmus, metrum, synkopa, předtaktí ...33 // E/ Přednesová a jiná označení // 17/ Italské názvosloví // 18/ Tempo, tempová označení, metronom // 19/ Dynamika a dynamická znaménka // 20/ Označení různého způsobu zpěvu a hry.. // 21/ Melodické ozdoby // 22/ Označení nálady a výrazu přednesu // 23/ Zkratky v notopisu a některé další značky // F/ Stupnice // 24/ Stupnice a tónina // 25/ Durové stupnice s křížky // 26/ Durové stupnice s bé // 27/ Kvintový a kvartový kruh // 28/ Molové stupnice přirozené // 29/ Stejnojmenné durové a mollové stupnice // 30/ Mollové stupnice harmonické a melodické // 31/ Stupnice staré // 32/ Stupnice zvláštní // 33/ Stupnice chromatická a celotónová // G/ Intervaly // 34/ Hlavní druhy intervalů // 35/ Intervaly základní // 36/ Intervaly odvozené // 37/ Převraty intervalů // 38/ Enharmonické intervaly // 39/ Intervaly přesahující oktávu // 40/ Procvičování intervalů I. Primy, sekundy, tercie ...89 // 41/ Procvičování intervalů II. Kvarty a kvinty ...91 // 42/ Procvičování intervalů III. Sexty a septimy ...93 //
43/ Procvičování intervalů IV. Všechny intervaly ...94 // H/ Akordy ...96 // 44/ Hlavní druhy akordů ...96 // 45/ Kvintakordy ...97 // 46/ Obraty kvintakordů ...&. 99 // 47/ Septakordy ...101 // 48/ Obraty septakordů ...103 // 49/ Nónový akord s obraty ...105 // 50/ Undecimové, tercdecimové a kvartové akordy ...106 // II/ HUDEBNÍ AKUSTIKA // 1/ Akustika. Vznik a šíření zvuku ...108 // 2/ Tóny jednoduché a složené, hluky ...109 // 3/ Vnímání zvuků, sluchové pole ...111 // 4/ Harmonická řada částkových tónů, rozpětí intervalů, centy ...113 // 5/ Tónová výška ...116 // 6/ Síla (hlasitost) tónů ...117 // 7/ Barva zvuku ...120 // 8/ Tvoření tónů na hudebních nástrojích a při zpěvu ...123 // 9/ Tónové systémy a soustavy ladění ...126 // 10/ Konsonance a disonance ...130 // III/ HUDEBNÍ NÁSTROJE A PĚVECKÉ HLASY. HUDEBNÍ SOUBORY // 1/ Různé ladění hudebních nástrojů ...134 // 2/ Elektrické hudební nástroje (František Mixa) ...136 // 3/ Tónové rozsahy hudebních nástrojů a pěveckých hlasů ...140 // 4/ Obsazení nejběžnějších komorních souborů, pěveckých sborů // a orchestrů ...143 // 5/ Nejběžnější obsazení souborů populární hudby (František Mixa) 146 // 6/ Čtení partitur ...148 // IV/ ÚVOD DO DALŠÍHO STUDIA HUDEBNĚ SKLADEBNÝCH NAUK // 1/ Harmonie ...152 // 2/ Kontrapunkt ...155 // 3/ Hudební formy ...157 // 4/ Rozbor a výklad hudebních skladeb ...159 // V/ ÚVOD DO STUDIA DĚJIN HUDBY // 1/ Vývoj evropské hudby do konce 19. století ...161 // 2/ Vážná hudba ve 20. století ...165 // 3/ Populární hudba koncem 20. století ...168 // VI/ RŮZNÉ DOPLŇKY // 1/ Ke studiu hudební nauky ...172 // 2/ K rozvíjení hudebního sluchu ...172 // 3/ Některé zvláštnosti novější notace ...174 // 4/ Názvy tónů v angličtině a italštině ...178 //
5/ Počítače a hudba (Přemysl Mixa) ...180 // 6/ Reprodukční a záznamová technika (Přemysl Mixa).183 // 7/ Akordové značky (František Mixa) ...186 // 8/ Hmaty pro hru na zobcovou flétnu ...189 // KONTROLNÍ ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ...192
(OCoLC)85010871
cnb001297791

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC