Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : FF UK, 2011
347 s. : il., portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87211-52-6 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý a slovenský text, anglická resumé
000246179
OBSAH // Úvod // 9 // HANS-CHRISTOF KRAUS, Universität Passau > Adelskrise und Umbruch 1918/19 // Das Ende des Deutschen Kaiserreichs in den Adelsromanen // des Fedor von Zobeltitz...13 // RUPERT QUADERER, Liechtenstein-Institut > Das Haus Liechtenstein und seine Beziehungen zur Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg...21 // LOTHAR HOBELT, Institut für Geschichte der Universität Wien > Der österreichische // Adel zwischen Ständestaat und Drittem Reich...35 // PETER WIESFLECKER, Steiermärkisches Landesarchiv, Universität Graz > Die Auflösung der adeligen Welt. Streiflichter zum innerösterreichischen Adel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts...47 // JUDIT PÁL, Babes-Bolyai Universität, Cluj-Napoca > Der Zerfall der siebenbürgis-chen Aristokratie im Spiegel der Erinnerungen...73 // JANA KNAPIKOVÁ, Ostravská univerzita v Ostravě > Rodina Boos-Waldeck se sídlem ve Vizovicích - konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým česko- // slovenským státem...87 // MARTINA OROSOVÁ, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky > Zánik šľachtického sveta na Slovensku (1918-1948)...93 // DITA JELÍNKOVÁ, Ústav pro studium totalitních režimu > Transformace životní reality Alfonse Clary-Aldringena v postimperiálním světě: postoje, strategie. // konsekvence...107 // ZDENKO MARŠÁLEK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR > S modrou krví v republikánské armádě. Aristokraté v československém vojsku 1918-1945...131 // TOMÁŠ STERNECK, Historický
ústav AV ČR, pracoviště České Budějovice > „Velkora-kušané" v časech nacistické okupace. Pražská větev Daublebských a druhá světová válka...147 // IVO PEJČOCH, Vojenský historický ústav Praha > Jindřich Thun-Hohenstein.171 // MILOŠ HOŔEJŠ, Národní technické muzeum v Praze > Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích...177 // LUCIE LANÍKOVÁ, Univerzita Palackého v Olomouci >Rytíři Bauerové a rytíř Chlu-mecký-Bauer proti nacionálnímu socialismu...201 // ROMAN HOLEC, Historický ústav SAV > Coburgovci v tieni dvoch totalít...209 // JAN ŽUPANIČ, Univerzita Karlova v Praze > Mezi dvěma ohni. Colloredo-Mannsfel-dové ve čtyřicátých letech 20. století...229 // ZDENĚK HAZDRA, Univerzita Karlova v Praze > František princ Schwarzenberg (1913-1992) // „Masarykovský" aristokrat v souboji s totalitními režimy 20. století...251 // LUKÁŠ NOZAR // JUDr. František hrabě Schönborn (1899-1964), úředník, voják a agent zpravodajské služby...265 // VÁCLAV HORČIČKA, Univerzita Karlova v Praze > Konfiskace majetku knížat z Lich-tenštejna v ČSR po druhé světové válce. Pohled československých úřadů..281 // JOHANNA EL-KALAK-HAUGWITZ, Wien > Heinrich und Ottokar Haugwitz - die späte Anerkennung „Vergessener Helden"...287 // JINDŘICH POKORNÝ, Nezávislý literární historik a překladatel, Praha > Hraběnka Jacqueline Pillet-Will a její pomoc našemu disentu za normalizace...291 // RADMILA ŠVAŘIČKOVÁ-SLABÁKOVÁ,
Univerzita Palackého v Olomouci > // Odchod šlechty do exilu a jeho prožívání v očích mužů a žen...297 // NADĚŽDA KUBŮ, Národní památkový ústav > Historické počátky souboru zpřístupněných hradů a zámků u nás, osudy šlechtických sídel po druhé světové // válce v návaznosti na vývoj památkové péče...307 // PAVEL DUFEK, Národní archiv > Restituce šlechtických velkostatků v Čechách po druhé světové válce...323 // Abstracts // 339
(OCoLC)773172987
cnb002255112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC