Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
EB
1. vyd.
V Praze : Karolinum, 2012
227 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2109-8 (brož.)
ISBN 978-80-246-2615-4 (online ; pdf)
ISBN 8024626152 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Nové vydání učebního textu dodržuje osvědčený postup - nejprve vysvětluje obecné principy genetiky a následně poskytuje informace o speciálních podoblastech, jako je např. cytogenetika, molekulární genetika nebo imunogenetika a genetika ontogeneze. Jednotlivé kapitoly jsou dolpněny o velmi dobře vybrané názorné ilustrace a celou škálu příkladů a kontrolních otázek, a to včetně výsledků, které jsou přiloženy v poslední kapitole.
Učební text pro 1. lékařskou fakultu UK
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
000246222
Předmluva // 1 MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST // 1.1 Základní genetická terminologie // Genetika – nauka o dědičnosti // 1.2 Monohybridismus // 1.3 Dihybridismus // 2 VYUŽITÍ MENDELOVÝCH ZÁKONŮ V MEDICÍNĚ // 2.1 Monogenně děděná onemocnění // 2.2 Procvičování // 3 MULTIFAKTORIÁLNÍ DĚDIČNOST // 3.1 Polygenní (kvantitativní) determinace // 3.2 Multifaktoriální determinace znaku // 3.3 Dvojčecí metoda // 3.4 Model prahového efektu // 3.5 Multifaktoriálně podmíněné vady a choroby člověka // 3.6 Procvičování // 4 VAZBA GENŮ // 4.1 Rekombinace a vazba genů // 4.2 Genetické poradenství a vazba // 4.3 Mapování a sekvenování genomu // 4.4 Procvičování // 5 POPULAČNÍ GENETIKA // 5.1 Zákonitost Castle-Hardy-Weinbergova (C-H-W) // 5.2 Selekce // 5.3 Mutace // 5.4 Migrace // 5.5 Příbuzenské sňatky // 5.6 Struktura populací // 5.7 Procvičování // 6 BUŇKA A BUNĚČNÉ DĚLENÍ // 6.1 Prokaryota a eukaryota // 6.2 Buněčný cyklus somatických buněk eukaryot // 6.3 Meióza // 6.4 Procvičování // 7 CYTOGENETIKA // 7.1 Lokalizace DNA v jádře lidských somatických buněk // 7.2 Karyotyp // 7.3 Změny struktury nebo počtu chromosomů // 7.4 Procvičování // 8 MOLEKULÁRNÍ GENETIKA // 8.1 Centrální dogma // 8.2 Chemie nukleových kyselin // 8.3 DNA // 8.4 RNA // 8.5 Transkripce // 8.6 Translace // 8.7 Regulace genové exprese // 8.8 Mutace a reparační mechanismy // 8.9 Genové inženýrství // 8.10 Procvičování // 9 BUNĚČNÁ SIGNALIZACE // 9.1 Typy signálních molekul // 9.2 Typy signalizací // 9.3 Receptory // 10 IMUNOGENETIKA // 10.1 Imunita a imunologie // 10.2 Imunitní reakce // 10.3 Antigenní výbava somatických buněk člověka – vybrané příklady // 10.4 Transplantace // 10.5 Alergie // 10.6 Imunodeficity // 10.7 Procvičování //
11 GENETIKA ONKOGENEZE // 11.1 Mechanismus vzniku nádorové buňky // 11.2 Rodinný a sporadický výskyt nádorového onemocnění // 11.3 Kumulace mutací v buňce vedoucí k maligní transformaci // 11.4 Mutagenní faktory vnějšího prostředí a geny sekundárně ovlivňující vznik nádorů // 11.5 Imunitní systém a nádorová onemocnění // 11.6 Cytogenetická charakteristika nádorového růstu // 11.7 Preventivní opatření a směry terapie // 11.8 Procvičování // 12 POČETÍ A PRENATÁLNÍ VÝVOJ // 12.1 Početí a časný vývoj zárodku // 12.2 Prenatální vývoj // 12.3 Buněčná specifikace v průběhu prenatálního vývoje // 12.4 Genetická kontrola prenatálního vývoje // 12.5 Inaktivace chromosomu X // 12.6 Vrozené vývojové vady // 12.7 Procvičování // 13 POSTNATÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA // 13.1 Dětský věk // 13.2 Růst // 13.3 Puberta // 13.4 Střední věk, životní styl a jeho význam pro člověka // 13.5. Biologie stárnutí // 14 FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA // 14.1 Farmakogenetika // 14.2 Farmakogenomika // 14.3 Nádorová onemocnění // 14.4 Tuberkulóza // 14.5 Antidepresivum paroxetin // 14.6 Primachin // 14.7 Mnohočetná léková rezistence (MDR) // 14.8 Nutrigenetika a nutrigenomika // 15 LÉKAŘSKÁ GENETIKA // 15.1 Genetická konzultace // 15.2 Metody genetické prevence // 15.3 Etické a právní problémy lékařské genetiky // 16 PROCVIČOVÁNÍ – VÝSLEDKY
(OCoLC)837503763
(OCoLC)896847627
cnb002441933

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC