Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Praha : Raabe, c2013
154 s. : il., formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87553-74-9 (brož.)
Ediční řada pro VPL III
Obsahuje bibliografii na s. 150-151 a rejstřík
000246466
2 PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Obsah // Obsah: // 1. Úvod... // 2. Zákonodárství... // 3. Zdravotní rizika při práci...9 // 3.1 Analýza a hodnocení rizik, základní pojmy...9 // 3.2 Kategorizace prací...? // 3.3 Faktory pracovního prostředí podle kategorizace prací...13 // 3.4 Řízení (management) rizika...15 // 3.5 Komunikace a percepce (vnímání) rizika...16 // 3.6 Dohled na pracovištích a nad výkonem práce...16 // 3.7 Pracoviště, pracovní místo a pracovní činnost...17 // 3.8 Zátěž faktory pracovního prostředí...18 // 3.8.1 Mikroklimatické podmínky...18 // 3.8.2 Hluk a vibrace...22 // 3.8.3 Neionizující (elektromagnetické) záření...27 // 3.8.4 Ionizující záření... // 3.8.5 Prach (prašný aerosol)...38 // 3.8.6 Chemické látky... .41 // 3.8.7 Biologické činitele...44 // Ediční Rada pro VPL III. // pracovní lékařství // Obsah // 3 // 3.8.8 // 4.1 // 4.2 // 6. // 6.2 // 6.2.1 // 8.1 // 8.2 // 8.5 // 8.7 // 8.8 // 8.9 // 8.10 // 8.11 // 8.12 // Fyzická zátěž, psychická zátěž...46 // Pracovní doba, směny a noční práce...53 // Závěrečný souhrn...54 // Vztah práce a zdraví...54 // Nemoci související s prací...57 // Nemoci z povolání...60 // Pracovnělékařské služby...75 // Pracovnělékařské prohlídky...78 // Vstupní prohlídky...81 // Periodické prohlídky...85 // Intervaly periodických prohlídek...88 // Mimořádné prohlídky...89 // Výstupní prohlídka...91 // Následné prohlídky...93
Lékařský posudek...94 // Posuzování zdravotní způsobilosti ? práci...98 // Posuzování zdravotní způsobilosti dorostu při volbě povolání..98 // Posuzování zdravotní způsobilosti žen ? práci ...101 // Posuzování zdravotní způsobilosti ? práci u starších osob...104 // Posuzování zdravotní způsobilosti pracovníků vyjíždějících // do klimaticky náročných oblastí...106 // Posuzování zdravotní způsobilosti ? práci ? osob s diabetem — 109 Požadavky na zdravotní způsobilost ? výkonu práce v dopravě/ // dopravních profesích...111 // Výběr podstatných ustanovení (§§ 1 a 2 vyhlášky)...113 // Posuzování zdravotní způsobilosti ? práci ve zdravotnictví..117 // Posuzování zdravotní způsobilosti ? výkonu práce svářeče...122 // Posuzování zdravotní způsobilosti hasičů...125 // Posuzování zdravotní způsobilosti osob pro práci ve výškách a nad // volnou hloubkou...127 // Posuzování zdravotní způsobilosti pro práci v noci...129 // Posuzování zdravotní způsobilosti pro práci se zrakovou zátěží.. 130 Příloha 1 Vzor záznamu o dohledu na pracovištích a nad // výkonem práce...132 // Příloha 2 Seznam nemocí z povolání (Příloha ? nařízení vlády č. 114/2011 Sb.)...135 // Ediční rada pro VPL III. // 4 // PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Obsah // Príloha 3 Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb . 143 // Příloha 4 Ceník...146 // Příloha 5 Vzor objednávky provedení
lékařské prohlídky... 146 // Příloha 6 Vzor posudku...147 // Vysvětlení některých pojmů, použitých zkratek a symbolů .. 149 // Literatura...150 // Rejstřík...152 // Ediční rada pro VPL III.
(OCoLC)829662585
cnb002438150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC