Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2012
322 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-245-1913-5 (brož.)
Odborná kniha s vědeckou redakcí
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 314-317, bibliografické odkazy a rejstřík
000246467
OBSAH // Předmluva k přehledu dějin filosofie...’ // ? vymezení předmětu dějin filosofie...9 // ANTICKÁ FILOSOFIE...17 // Vymezení předmětu dějin antické filosofie...19 // I. OBDOBÍ ...23 // LA. Předsókratovská filosofie...23 // A. 1. Předparmenidovská filosofie...24 // Milétská škola...25 // Pythagoras ze Samu a jeho škola...26 // Hérakleitos z Efesu...27 // A.2. Parmenidés a eleatská filosofie...30 // A. 3. Filosofie po Parmenidovi...36 // LB. „Řecké osvícenství“...39 // B. l. Sofisté...39 // B. 2. Sókratés...43 // LC. Vrcholné období řecké filosofie...46 // C. l. Řeckýatomismus...48 // C.2. Platón...51 // C.3. Aristotelés...60 // II. OBDOBÍ ...69 // ILA. Staré školy...70 // A.l. Akademie . ...70 // A.l.a. Pozdní Platónova filosofie a starší Akademie...71 // A. 1 .b. Střední Akademie...76 // A.l.c. „Nová (třetí) Akademie“...78 // A. 2. Peripatetická škola... 80 // A.2.a. Athénské období Lykeia...81 // A. 2.b. Alexandrijské období Lykeia...84 // II.B. „Nové školy“...86 // B. l. Stoicismus...87 // B. l.a. Stará stoa...88 // B.l.b. „Střední stoa“...96 // B.2. Epikureismus... 99 // B.2.a. Řecký epikureismus...99 // B.2.b. Římský epikureismus...I04 // B.3. Skepticismus...106 // ?.?.?. Nejstarší období skepticismu (tzv. raný skepticismus)...106 // ?.?.?. Další vývoj skepticismu...108 // B.3.C. Římské období skepticismu...109 // 3 // III. OBDOBÍ...?? // HLA. Staré školy... .114 // A.l.
Akademie...114 // A.2. Peripatetická škola...118 // A.3. Stoicismus...119 // A.4. Skepse...124 // A. 5. Novopythagoreismus...126 // III.B. Nábožensko-filosofické proudy...128 // B. l. Judaismus a alexandrijská filosofie...129 // a) Judaismus...129 // b) Alexandrijská filosofie...132 // B.2. Křesťanství...135 // B.3. Gnostismus...140 // B.4. Křesťanská apologetika a Órigenés...146 // a) Apologetika 2. stol. a základy křesťanské teologie...147 // b) Apologetika 3. stol. a órigenés...151 // IV. OBDOBÍ...155 // IVA. Staré školy...156 // IVB. Nové filosofické směry...157 // B.l. Křesťanská filosofie...157 // B. 2. Novoplatonismus...157 // B.2.a. Alexandrijsko-římské období...158 // B.2.b. Syrsko-pergamská škola...164 // B.2.C. Athénsko-alexandrijské období...165 // B.2.d. Alexandrijský novoplatonismus...168 // STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE...171 // ÚVODNÍ SLOVO...173 // I. Počátky středověkého filosofování (3.-10. století)...177 // LA. Obecná charakteristika počátečního období středověké filosofie. . . . 178 // LB Patristika - teologie a filosofie církevní otců...181 // B.l Řečtí teologové jakožto filosofové...182 // B.2. Latinští teologové a filosofové...188 // LC. Karolínská renesance...198 // C. l. První (raná) fáze karolínské renesance...199 // C.2. Druhá (pozdní) fáze karolínské renesance...202 // II. Formování hlavních proudů středověké filosofie (11. a 12. stol.)..207 // ILA. Význam školských
institucí...208 // II.B. Dialektika, antidialektika, peripatetismus...210 // II.C. Spor nominalismu s realismem...215 // II.D. Sv. Anselm z Canterbury a Petr Abelárd...221 // ILE. Mystické tendence...227 // II.F. První pokusy o syntézu...232 // 4 // II.G. Arabská a židovská filosofie...237 // III. Vrcholné podoby středověkého filosofování (13. a H.století)...245 // III.A. Charakteristika základních podmínek a předpokladů...246 // A.l Rozvoj školství...247 // A.2. Překladatclství...250 // III.B. První výraznější recepce aristotelismu...252 // III.C. Předpoklady vrcholných recepcí aristotelismu...255 // C.l. Vznik mendikantských řádů...255 // C.2. Vliv aristotelismu a augustinovského novoplaton ismu...256 // III.D. Františkánské syntézy...258 // HLE. Dominikánské syntézy...266 // III.F. Recepce averroismu...271 // IV Období úpadku středověkého způsobu filosofování (14. a 15. století) . . . 275 // IVA. Via antiqua...276 // A.l. Umírněný aristotelismus...276 // A.2. Averroismus...277 // A.3. Tomismus...278 // A.4. Scotismus...279 // A.5. Novoplatónismus...279 // A. 6. Eklekticismus...281 // IVB. Via moderna...282 // B. l. Oxfordská škola...284 // B.2. Paříž...,285 // B.3. Jiné oblasti . ...286 // DODATEK: Počátky českého filosofického myšlení...287 // A. NejranéjŠí počátky českého filosofického myšlení...288 // B. Pražská univerzita...289 // C. Církevně reformní hnutí...294 // POZNÁMKY...297
LITERATURA...314 // Rejstřík ...318 // 5
(OCoLC)855465456
cnb002469255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC