Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.8) Půjčeno:198x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
137 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-125-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 123-129 a rejstřík
Anglické resumé
000246514
Obsah // Obsah...5 // Úvod...7 // 1. Periodizace adolescence (Maria Vašutová)...9 // 2. Vývojové úkoly a kognitivní /měny (Maria Vašutová) ...12 // 2.1 Základní rozdíly v myšlení v období rané, střední a pozdní adolescence ...13 // 3.Télesný a sexuální vývoj v adolescenci (Maria Vašutová René Gregor)...16 // 3.1 Heterosexuálni socializace... 23 // 3.1.1 Etapy psychoscxuálního vývoje...25 // 3.2 Sexuální chování...26 // 3.3 Homosexualita...27 // 3.3.1 Rodiče a homosexuální déti ...29 // 3.4 Bisexualita a hypersexualita...33 // 3.5 Psychosexuální nevyzrálost - psychosexuální infantilismus...34 // 4. Emocionalita a socializace (Maria Vašutová - Václav Moravec) ...36 // 4.1 Adolcsccntni moratorium...39 // 4.1.1 Nčktcré z projevů psychosociálního moratoria...40 // 4.2 Škola a profesní volba...40 // 4.3 Média v hledáčku adolescentů ...45 // 4.4 Spletitost svčta médií ...45 // 4.5 Volný čas adolescentů: média na prvním místě...50 // 5. Identita (Maria Vašutová)...55 // 5.1 Vývoj identity, adolescentní identita a tčlové schéma ...55 // 5.2 Osobní a sociální aspekt identity...56 // 5.2.1 Proces individuace osobnosti adolescentů podle Josselsonové...57 // 5.2.2 Identita a pohlaví...58 // 6. Morální vývoj, hodnoty (Maria Vašutová)...60 // 7. Hledání smysluplnosti života (Michal Panáček)...66 // 7.1 Zdroje smysluplnosti života dospívajících...69 // 7.2 Komponenty smysluplnosti života...73 // 5
// Mezi dčisivim a dospělostí // 8. Sebepojetí, sebepoznávání, sebehodnoceni (Maria Vašutová)...78 // 9. Vztahy adolescentů (Maria Vašutová)...82 // 9.1 Rodičovské vztahy ...82 // 9.2 Vrstevnické vztahy...85 // 9.3 Přátelství a erotické vztahy ...88 // 9.4 Mimorodinné vztahy ...90 // 10. Rizikové chováni adolescentů (Michal Panáček)...93 // 10.1 Šikana...95 // 10.1.1 Účastnici šikany - protagonisté...97 // 10.1.2 Následky šikany pro adolescenty jako její účastníky ...100 // 10.2 Kybcršikana ve svčtle nových výzkumů...101 // 10.2.1 Vývoj definičního rámce kyberšikany ...104 // 10.2.2 Kybcršikana - rozšiřující se jev mezi adolescenty...105 // 10.2.3 Prostředky využívané/zneužívané ke kyberšikanč ...107 // 10.2.4 Místo, čas a anonymita - důležité prvky v kyberšikanč...109 // 10.2.5 Následky kyberšikany...111 // 11. Kriminalita a delikventní chování adolescentů (Petr Vítek) ...113 // 11.1 Trestní soudnictví nad mládeži ...113 // 11.2 Příčiny a podmínky kriminality adolescentů...115 // 11.3 Trestní odpovědnost a trestání mládeže ...116 // 11.4 Trestní politika státu...122 // Bibliografie ...123 // Věcný rejstřík...130 // Resumé...137 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC