Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.3) Půjčeno:104x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
102 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-197-8 (brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000246515
OBSAH // 1 BÝT UČITELEM ... 6 1.2 1.3 1.4 1.5 Profese u čitele... 8 Rozvoj profesionality... 9 M odel profesních charakteristik ja k o m odel „efektivních u čitelů“ Profese učitele a je h o profesních činnosti ve vztahu k principům 14 // // efektivního v y u č o v á n í...16 LITERATURA... 23 2 PROFESIOGRAFIE A DIMENZE ANALÝZY PRÁCE... 25 2.1 Profesiogram a m etodologické strategie je h o tv o rb y ... 27 Komplexní verze profesiogram u... 29 Informační profesiogram učitele primárního vzdělávání...33 // // 2.1.1 2.1.2 // // LITERATURA:...40 3 PROFESIOGRAGIE UČITELE PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PRACOVNÍ // // ČINNOSTI A JEJICH VÝZKUMNÁ REFLEXE... 42 3.1 K om parace výsledků profesiografických v ý z k u m ů ...49 // // LITERATURA... 53 4 PROFESNÍ IDENTITA A PROFESNÍ HODNOTY UČITELE...55 4.1 Profesní identita u č ite le ... 55 // // 4.2 Profesní hodnoty u č ite le ...56 4.3 V ýzkum profesních hodnot studentů učitelství a učitelů prim árního v zd ěláv án í...60 LITERATURA... 67 5 PROFESNÍ POTŘEBY V DIMENZI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ ... 69 5.1 V ýzkum spokojenosti učitelů s kvalitou pracovních p o d m ín ek ...76 // // LITERATURA... 86 ZÁVĚRY... 88 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ... 91 PŘÍLOHY...92 REJSTŘÍK...102 // // \f
cnb002486453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC