Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Karolinum, 2013
124 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2272-9 (váz.)
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000246576
Obsah // ÚVOD... 7 // Zkratky ... 9 // Barvy... 10 // 1. ÚVOD DO STUDIA ČEŠTINY (Eva Oupická) ... 7 // 1.1 Jazykoví rodiny (skupiny) ... 7 // 1.2 Indocvropská jazyková rodina... 7 // 1.3 Slovanskí jazyky... 7 // 1.3.1 čcitina... 8 // 2. ZVUKOVÁ A GRAFIČKA STRÄNKA ČEŠTINY ... 10 // 2.1 Abeceda to jc vida... ? // 2.2 Vokály a konsonanty...V... 12 // 2.2.1 Vokály ... 12 // 2.2.2 Konsonanty... 12 // 2.2.3 Pároví konsonanty... 14 // 2.3 Přízvuk (akcent)... 15 // 2.3.1 Slovní přízvuk...7T... 15 // 2.3.2 Důraz... 15 // 3. MORFOLOGIE... 16 // 3.1 Deklinace - jmenná flexe... 16 // 3.1.1 Gramatická kategorie rodu... 16 // 3.1.2 Gramatická kategorie íisla... 17 // 3.1.3 Gramatická kategorie pádu... 18 // 3.2. Ohební slovní druhy ... // 3.2.1 Substantiva - podstatná jmína . // 3.2.2 Adjektiva - přídavná jmína... // 3.2.3 Pronomina - zájmena... // 3.2.4 Numeralia - číslovky... // 3.3.1 Konjugace - obecné... // 3.3.2 Přehled konjugace sloves ... // 3.3.3 Způsob... // 3.3.4 Vid (aspekt)... // 3.3.5 Pasivum... // 3.3.6 Slovesa pohybu... // 3.3.7 Modálni slovesa... // 3.3.8 Konjugace a funkce „mít rád“ a „rád“ // 3.3.9 Reflexivní slovesa... // 3.4 Neohebné slosmí druhy... // 3.4.1 Adverbia - příslovce ... // 3.4.2 Prcpozice - předložky... // 3.4.3 Konjunkce - spojky... // 3.4.4 Partikule - částice ... // 3.4.5 Interjekcc - citoslovce... // 5 // // 4. SLOVOTVORBA - TVOftENi SLOV... 97 // 4.1 Derivace-odvozováni... 97 // 4.1.1 Obecná
jména a příjmení... 97 // 4.1.2 Národnost... 97 // 4.1.3 Odvozování adjektiv a adverbii-stupřiováni ... 98 // 4.1.4 Odvozováni adverbii od adjektiv... 98 // 5. SYNTAX... 99 // 5.1 Véta ... 99 // 5.1.1 Slovosled ve ... 99 // 5.1.2 Otázky... 99 // 5.1.3 Stavba véty ...105 // 5.2 Souvétí...,...107 // 6. PRAVOPIS ...-...108 // 6.1 Psaní velkých a malých písmen...108 // 6.1.1 Osoby... ...108 // 6.1.2 Geografické názvy... 109 // 6.1.3 Organizace, instituce...109 // 6.1.4 Dokumenty, časopisy, noviny, védecké práce, umélecká dila...109 // 6.1.5 Významné dny, svátky, akce...110 // 6.1.6 Zkratky ...1,0 // 6.1.7 Velké písmeno píicme taky...110 // 6.2 Psaní-i nebo-y ...110 // 6.2.1 - psaní -i nebo -y po konsonantech ...-’110 // 6.2.2 Shoda subjektu s predikátem ...>...111- // 6.3 Interpunkce ...1,1 // 6.3.1 Čárka...111 // 6.3.2 Dalii základní interpunkční znaménka ...111 // *4 // 6
cnb002475156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC