Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
318 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 29 cm

objednat
ISBN 80-200-1377-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000246634
OBSAH // Úvodní slovo ...9 // seznam autorů a jejich šifry ... 10 // Použité zkratky a značky ...10 // 1. ČESKÁ PŘÍRODA V RÁMCI EVROPV ...11 // 2. BIOSFÉRICKÉ REZERVACE A GEOPARK UNESCO...13 // CHKO a BR Třeboňsko...13 // CHKO a BR Křivoklátsko...15 // NP, CHKO a BR Šumava ...15 // BR Krkonoše...16 // BR Dolní Morava (CHKO Pálava, Lednicko-valtický areál, Soutok)...19 // CHKO a BR Bílé Karpaty...21 // Geopark Český ráj...22 // 3. VVZNAMNÉ GEOLOGICKÉ PROFILV ...23 // ?. VVZNAMNÁ PALEONTOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ... ...33 // 5. NEJVVŠŠÍ HORSKÉ OBLASTI ...41 // Krkonoše (1602 m) ...41 // Hrubý Jeseník (1491 m) ...44 // Králický Sněžník (1424 m)...45 // Šumava (1378 m) ...46 // Moravskoslezské Beskydy (1323 m) ...48 // Krušné hory (1244 m) ...50 // Rychlebské hory (1126 m) ...50 // Jizerské hory (1124 m) ...51 // Orlické hory (1115 m)...52 // Šumavské podhůří (1093 m)...52 // Novohradské hory (1072 m) ...53 // Český les (1042 m) ...53 // Hostýnsko-vsetínská hornatina (1024 m)...53 // Javorníky (1021 m)...54 // Ještědsko-kozákovský hřbet (1012 m)...54 // Hanušovická vrchovina (1003 m) ...55 // 6. NEJCENNĚJŠÍ LESNÍ K0MPLEXV ...56 // Šumavské lesy... 56 // Křivoklátské lesy ...58 // Novohradské pralesy...59 // Další pralesovité porosty...60 // Lužní lesy...62 // Suťové lesy ...63 // Reliktní bory...64 // 7. STEPI, SKRLNÍ STEPI H VŘESOVIŠTĚ ...66 // 8. RAŠELINIŠTĚ R JINÉ MOKŘRDV...75 // Rašeliniště...75
// Mokřady v užším smyslu ...79 // Smíšené typy, slaniska ...84 // 9. ODPOČINKOVÁ MÍSTR TRŽNVCH PTÁKŮ ...86 // 10. DOSUD NESPOUTANÉ VODNÍ TOKV...90 // Horní a střední toky...90 // Dolní a nížinné toky ...95 // 11. U PRAMENŮ ŽIVÉ VODV...99 // Geologické podmínky vzniku našich minerálních vod ...99 // Nejcennější minerální prameny Českého masivu...100 // Nejcennější minerální prameny moravských Karpat ...105 // Přírodní minerální vody lahvované...107 // 12. HLUBOKÁ ÚDOLÍ, SOUTĚSKV R KRŇONV...108 // Údolí horských a podhorských oblastí...’...109 // Údolí vrchovin a pahorkatin...111 // Kaňony a soutěsky ostatních oblastí...119 // 13. KOLIK JE V ČESKU JEZER? ...121 // Jezera přírodního původu...121 // Jezera polopřírodní (semiantropogenní, lomová)...129 // ?. DĚDICTVÍ POSLEDNÍCH DOB LEDOVVCH...135 // Eratické (bludné) balvany...136 // Kary, trogy, morény...137 // Ledovcová jezera...139 // Periglaciální tvary reliéfu...139 // Spraš...146 // Váté písky...147 // Glaciální relikty ...148 // 15. PÍSKOVCOVÁ SKRLNÍ MÉSTR...151 // V Děčínské vrchovině ...152 // V Lužických horách...153 // V Ještědsko-kozákovském hřbetu...153 // V Broumovské vrchovině...153 // V Ralské pahorkatině...156 // V Jičínské pahorkatině...157 // Ve Svitavské pahorkatině...159 // 16. BULIŽNÍKOVÉ KflMVKV - VVRflZNV ČESKÝ FENOMÉN ...160 // 17. POZŮSTHTKV SOPEČNÉ ČINNOSTI ...163 // Nejstarší
projevy vulkanismu u nás...163 // Mladý, třetihorní a čtvrtohorní vulkanismus ...164 // a) Tvary vulkanického reliéfu...164 // b) Jiné vulkanické fenomény...170 // 18. KRRS, JESKVNĚ R PROPASTI ...176 // Moravský kras...177 // Český kras...183 // Ostatní zpřístupněné jeskyně...184 // Hranická propast ...188 // Jeskyně Šipka...190 // Pseudokrasové jeskyně...191 // 19. DROBNÉ VVTVORV NEŽIVÉ PŘÍRODV ...193 // 20. KLENOTV Z ŘÍŠE NEROSTŮ R HORNIN...204 // 21. KLENOTV Z ŘÍŠE ROSTLIN R HUB...220 // 22. NEJPRMŔTNÉJŠÍ STROMV R STROMOŘADÍ...240 // 23. KLENOTV Z ŘÍŠE ŽIVOČICHŮ ...251 // 2?. KLENOTV Z ŘÍŠE ZKAMENĚLIN...268 // 25. STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODV...284 // 26. MEZINÁRODNÍ OCHRRNR ČESKÉ PŘÍRODV R KRRJINV ...287 // Ramsarská úmluva o mokřadech ...287 // Washingtonská úmluva neboli CITES ...287 // Úmluva o světovém dědictví UNESCO...288 // Bernská úmluva ...288 // Bonnská úmluva...289 // Úmluva o biodiverzitě ...289 // Evropská úmluva o krajině...290 // Natura 2000 ... 290 // VVBĚR LITERRTURV ...292 // REJSTŘÍKV...295 // a) Rejstřík věcný...295 // b) Rejstřík českých a latinských názvů organismů...303 // c) Rejstřík místopisný...312
(OCoLC)85719697
cnb001687426

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC