Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Brno : VUTIUM, 2010
255 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-214-3942-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 243-249 a rejstřík
000246636
2 Celkový přístup k problematice úprav vodních toků -- 2.1 Dvě základní koncepce úprav vodních toků -- 2.1.1 Úprava toku s ochrannými hrázemi -- 2.1.2 Úprava toku bez ochranných hrází -- 3 Revitalizace toku -- 3.1 Revitalizace částečná -- 3.2 Revitalizace úplná -- 3.3 Podklady pro návrh revitalizace -- 4 Vybrané důvody revitalizací -- 4.1 Nevhodné úpravy v minulosti -- 4.2 Nevyhovující kvalita vody v toku -- 4.3 Ekologické havárie -- 4.3.1 Ropné havárie -- 4.3.2 Toxické látky v toku -- 4.4 Trvalé snížení m-denních průtoků -- 4.5 Vysoký stupeň ochrany okolních pozemků -- 4.6 Přemnožení mikroorganismů -- 4.7 Objekty na toku -- 4.8 Nevhodný (absentující) vegetační doprovod metoda hodnocení -- stavu břehového území index říční kvality QBR -- 5 Základní informace o revitalizacích vodních toků -- 5.1 Podklady pro návrh revitalizace toku -- 5.2 Zásady návrhu -- 5.3 Zásady provádění revitalizačních prací projektová dokumentace -- 5.4 Možné revitalizační prvky a postupy -- 5.4.1 Změna půdorysného vedení koryta -- 5.4.2 Změna příčného profilu (sklonů břehů) -- 5.4.3 Jednostranná úprava koryta -- 5.4.4 Změna sklonu břehů -- 5.4.5 Zásadní úprava vegetačního doprovodu -- 5.4.6 Využití odstavených meandrů -- 5.4.7 Osazení balvanů v toku -- 5.4.8 Usměrňovači stavby -- 5.4.9 Změna podélného sklonu dna -- 5.4.10 Příčné prahy -- 5.4.11 Umělé zdrsnění dna -- 5.4.12 Balvanitý
skluz Hydraulický výpočet -- 5.4.13 Tůně -- 5.4.14 Stabilizovaný výmol -- 5.4.15 Spádové stupně -- 5.4.16 Rybí úkryty -- 5.4.17 Osazení pařezů -- 5.4.18 Odtěžení náplavů -- 5.4.19 Oživení odstavených ramen -- 6 Stabilizace břehů vodních toků -- 6.1 Základní rozdělení stabilizace -- 6.2 Dělení dle použitého materiálu -- 6.3 Dělení dle konstrukce (užití konstrukčních prvků) Ostatní technologie -- 6.4 Biologická stabilizace -- 6.4.1 Obecně platná doporučení pro vhodný návrh vegetačního doprovodu -- 6.4.2 Prostorové uspořádání porostů tvořících vegetační doprovod toků -- 6.4.3 Druhová skladba porostů -- 6.5 Biotechnická stabilizace -- 6.6 Základy péče o travní porosty -- 7 Vegetační doprovod vodních toků -- 7.1 Funkce vegetačního doprovodu -- 7.2 Výběr vhodných dřevin -- 7.3 Zakládání břehových a doprovodných porostů -- 7.4 Povýsadbová péče o porosty -- 7.5 Hlavní činitelé ovlivňující stav porostů -- 7.6 Ochrana dřevinného porostu -- 8 Migrační cesty pro vodní organismy -- 8.1 Rybí rampy -- 8.2 Dělené rybí rampy -- 8.3 Krátké obtoky -- 8.4 Dlouhé obtoky -- 8.5 Obtoky s tůněmi -- 8.6 Drsný žlab rybí soutěska -- 8.7 Rybí přechody
(OCoLC)703547501
cnb001996354

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC