Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:24x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Praha : Grada, 2013
xxxiii, 550 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4328-8 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Nad názvem: NANDA International
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000246646
Směrnice pro udělení autorských práv NANDA International...xix // Obchodní podmínky překladu...xix // Předmluva...xxi // Úvod...xxiv // Jak používat tuto knihu...xxiv // Často kladené otázky...xxv // Riziko nerovnováhy elektrolytů (00195)...xxv // Poděkování...xxvii // Autoři kapitol...xxvii // Recenzenti kapitol...xxvii // Nové ošetřovatelské diagnózy 2012-2014 ...xxviii // Revidované ošetřovatelské diagnózy 2012-2014 ...xxix // Vyřazená ošetřovatelská diagnóza 2012-2014 ...xxx // Změny v začleňování současných diagnóz v rámci taxonomie II NANDA International 2012-2014 ...xxx // Změny v začleňování současných diagnóz v rámci taxonomie NANDA-I/NIC/NOC...xxxi // Revize diagnóz v rámci taxonomie NANDA International 2009-2011 ...xxxii // Část I TAXONOMIE NANDA INTERNATIONAL...1 // Úvod...3 // T. Heather Herdman // Přispěvatelé taxonomie ošetřovatelských diagnóz NANDA-I...3 // Kapitola 1 Taxonomie II NANDA International 2012-2014 ...54 // T. Heather Herdman, Gunn von Krogh // Historie vývoje taxonomie II...54 // Struktura taxonomie II...55 // Multiaxiální systém pro vytváření diagnostických pojmů...58 // Definice os...60 // Osa 1: Diagnostické ohnisko...60 // Osa 2: Předmět diagnózy...64 // Osa 3: Posouzení...65 // Osa 4: Umístění...66 // Osa 5: Věk...66 // Osa 6: Čas... 67 // Osa 7: Stav diagnózy...67 // Konstrukce pojmu ošetřovatelské diagnózy...67 // Taxonomie ošetřovatelské praxe NNN...69 // Další vývoj taxonomie NANDA-I...70 // Obsah v // Ce I ... A IMPLEMENTACE OŠETŘOVATELSKÝCH DIAGNÓZ ... INTERNATIONAL V PRAXI, ADMINISTRATIVĚ, VÝZKUMU, INFORMATICE A EDUKACI...71 // Kapitola 2 Ošetřovatelské hodnocení, klinické posouzení // a ošetřovatelské diagnózy: jak stanovit přesné diagnózy...75 // Margaret Lunney // Sestry jsou diagnostičkami...76 //
Intelektuální, interpersonální a technické kompetence...77 // Intelektuální kompetence...77 // Interpersonální kompetence...78 // Technické kompetence...79 // Osobní schopnosti: tolerance dvojznačnosti a reflexivní praxe...79 // Tolerance dvojznačnosti...80 // Reflexivní praxe...80 // Hodnocení a ošetřovatelská diagnóza...80 // Struktura hodnocení...81 // Diagnostické uvažování spojené s ošetřovatelským hodnocením ... 81 // Rozpoznání diagnostických indicií/signálů [cues]...82 // Mentální vytváření možných diagnóz...82 // Srovnání indicií/signálů a možných diagnóz...82 // Cílený sběr dat...83 // Potvrzení [validace, ověření] diagnóz...83 // Příklad případové studie...84 // Analýza zdravotních údajů: ošetřovatelské diagnózy...86 // Klasifikace ošetřovatelských výsledků...86 // Klasifikace ošetřovatelských intervencí...87 // Příloha: Struktura hodnocení podle funkčních vzorců zdraví...89 // Směrnice...89 // Vzorec vnímání zdraví - řízení zdraví...90 // Nutričně-metabolický vzorec...90 // Vzorec vylučování...91 // Vzorec aktivity - cvičení...91 // Vzorec spánku - odpočinku...92 // Kognitivně percepční vzorec...92 // Vzorec vnímání sebe sama - sebepojetí...92 // Vzorec role - vztahu...93 // Vzorec sexuality - reprodukce...93 // Vzorec zvládání zátěže - tolerance stresu...93 // Vzorec hodnot - víry...94 // Analýza údajů, ošetřovatelské diagnózy, výsledky a intervence ... 94 // Kapitola 3 Ošetřovatelská diagnóza v edukaci...95 // Barbara Krainovich-Miller, Fritz Frauenfelder, Maria Müller-Staub // Význam pro edukaci v ošetřovatelství...95 // Výuka struktury ošetřovatelského procesu...96 // Výuka fáze hodnocení ošetřovatelského procesu...96 // Výuka ošetřovatelských diagnóz jako součást ošetřovatelského procesu ...98 //
Ošetřovatelský proces. Příklad - Ošetřovatelská anamnéza fyzikální // hodnocení: stanovení určujících znaků a souvisejících faktorů...100 // Ošetřovatelský proces. Příklad - Přesnost názvu ošetřovatelské diagnózy...100 // Rizikové diagnózy...101 // Diagnózy pro podporu zdraví...101 // Stanovení priorit diagnóz...102 // Spojování ošetřovatelských diagnóz s výsledky a intervencemi...102 // Kapitola 4 Význam ošetřovatelských diagnóz v elektronických zdravotních záznamech...104 // Jane M. Brokel, Kay C. Avant a Matthias Odenbreit // Využívání elektronického zdravotního záznamu (EHR) studentem... 104 // Elektronický zdravotní záznam...104 // Dlouhodobé používání...105 // Význam ošetřovatelských diagnóz v elektronických zdravotních záznamech...105 // Dokumentování ošetřovatelských diagnóz v elektronickém zdravotním záznamu...106 // Rozdíly mezi elektronickými zdravotními záznamy...107 // Dokumentace určujících znaků, souvisejících faktorů a rizikových faktorů v elektronickém zdravotním záznamu...108 // Vztah ošetřovatelských diagnóz k hodnocením...110 // Propojení ošetřovatelských diagnóz s další dokumentací...110 // Organizační struktura pro ošetřovatelské hodnocení...110 // Spojení mezi hodnocením a krátkým seznamem ošetřovatelských diagnóz...111 // Spojení mezi ošetřovatelskou diagnózou a výsledkem pacienta, aktuálním stavem a společným cílem pro dosažení výsledku...111 // Spojení mezi ošetřovatelskými diagnózami a intervencemi v plánu péče...111 // Specialista na informatiku v ošetřovatelství/vysokoškolský student - řízení podpory klinického rozhodování // (CDS - Clinical Decision Support) v rámci elektronického zdravotního záznamu...112 // Role ošetřovatelské informatiky...113 //
Akademický průvodce pro studenty pro využívání ošetřovatelských diagnóz v elektronickém zdravotním záznamu ... 114 // Dokumentace...115 // Využívání elektronického zdravotního záznamu...115 // Vedení studentů ke studiu...116 // Studium elektronického zdravotního záznamu (EHR), podpory klinického rozhodování (CDS) // a výmény zdravotních informací (HIE)...116 // Struktura hodnocení // Zdroje znalostí (knihovna) // Seznam problémů // Interdisciplinární plánování péče // Podpora klinického rozhodování (CDS) // Výměna zdravotních informací // Osobní zdravotní záznamy // Kapitola 5 Ošetřovatelská diagnóza a výzkum // Margaret Lunney a Maria Müller-Staub // Analýzy pojmů // Validace obsahu // Validita související s konstrukty a kritérii // Validace shody // Citlivost, specificita a prediktivní hodnota klinických indikátorů // Studie přesnosti sesterských diagnóz // Implementační studie // Studie prevalence // Shrnutí // Kapitola 6 Klinické posouzení a ošetřovatelské diagnózy // v ošetřovatelské administrativě // T. Heather Herdman, Marcelo Chanes // Priority ošetřovatelského výzkumu důležité // pro sestry-administrátory // Role ošetřovatelství v bezpečnosti pacientů // Trojitý model pro ošetřovatelské administrátory // Závěr // Kapitola 7 Ošetřovatelské klasifikace: Kritéria a vyhodnocení // Matthias Odenbreit, Maria Müller-Staub, Jane M. Brokel, // Kay C. Avant, Gail Keenan // Charakteristiky klasifikací // Klasifikační kritéria // Diskuze // Závěr // Část 3 OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY NANDA-I 2012-2014...151 // Mezinárodní úvahy o využívání taxonomie // ošetřovatelských diagnóz NANDA-I...153 // T. Heather Herdman // Doména 1 Podpora zdraví...155 // Třída 1: Uvědomování si zdraví // Nedostatek zájmových aktivit (00097)... 157 //
Sedavý způsob života (00168)... 158 // vili Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2012-2014 // Thda 2: Management zdraví // Oslabené zdraví v komunitě (00215)... 159 // Chování náchylné ke zdravotním rizikům (00188)... 161 // Neefektivní udržování zdraví (00099)... 163 // Snaha zlepšit stav imunizace (00186)... 164 // Neefektivní ochrana (00043)... 166 // Neefektivní management vlastního zdraví (00078)... 167 // Snaha zlepšit management vlastního zdraví (00162)... 170 // Neefektivní managemenet léčebného režimu v rodině (00080)... 173 // Doména 2 Výživa...175 // Třída 1: Příjem potravy // Nedostatek mateřského mléka (00216)... 177 // Neefektivní vzorec výživy kojence (00107)... 179 // Nevyvážená výživa: méně, než je potřeba organizmu (00002)... 180 // Nevyvážená výživa: více, než je potřeba organizmu (00001)... 181 // Snaha zlepšit výživu (00163)... 182 // Riziko nevyvážené výživy: více, než je potřeba organizmu (00003). . . 183 // Porucha polykání (00103)...184 // Třída 4: Metabolizmus // Riziko nestabilní hladiny glukózy v krvi (00179)... 186 // Novorozenecká žloutenka (00194)... 187 // Riziko novorozenecké žloutenky (00230)... 188 // Riziko zhoršené funkce jater (00178)... 189 // Třída 5: Hydratace // Riziko nerovnováhy elektrolytů (00195)... 190 // Snaha zlepšit rovnováhu tekutin (00160)... 191 // Snížený objem tekutin v organizmu (00027)... 192 // Zvýšený objem tekutin v organizmu (00026)... 193 // Riziko sníženého objemu tekutin v organizmu (00028)... 194 // Riziko nevyváženého objemu tekutin v organizmu (00025)... 195 // Doména 3 Vylučovaní a výměna // Třída 1: Funkce močového systému // Funkční inkontinence moči (00020) ... Močová inkontinence s přetékáním (00176) // Reflexní inkontinence moči (00018) //
Stresová inkontinence moči (00017) // Urgentní inkontinence moči (00019) ... Riziko urgentní inkontinence moči (00022) // Zhoršené vylučování moči (00016) // Snaha zlepšit vylučování moči (00166) // Retence moči (00023) // Třída 2: Funkce gastrointestinálního systému Zácpa (00011) // Vnímaná zácpa (00012)... 211 // Riziko zácpy (00015)... 212 // Průjem (00013)... 214 // Dysfunkční gastrointestinální motilita (00196)... 215 // Riziko dysfunkční gastrointestinální motility (00197)... 217 // Inkontinence stolice (00014)... 219 // Třída 4: Funkce dýchacího systému // Porucha výměny plynů (00030)... 220 // Doména 4 Aktivita/odpočinek...221 // Třída 1: Spánek/odpočinek // Nespavost (00095)... 223 // Nedostatek spánku (00096)... 225 // Snaha zlepšit spánek (00165)... 226 // Narušený vzorec spánku (00198)... 227 // Třída 2: Aktivita!cvičení // Riziko syndromu nepoužívání (00040)... 228 // Zhoršená pohyblivost na lůžku (00091)... 229 // Zhoršená tělesná pohyblivost (00085)... 230 // Zhoršená pohyblivost na vozíku (00089)... 231 // Zhoršená schopnost přemísťování se (00090)... 232 // Zhoršená chůze (00088)... 234 // Třída 3: Rovnováha energie // Porucha energetického pole (00050)... 235 // Únava (00093)... 236 // Potulka (00154)... 238 // Třída 4: Kardiovaskulární-pulmonální reakce // Intolerance aktivity (00092)... 239 // Riziko intolerance aktivity (00094)... 240 // Neefektivní vzorec dýchání (00032)... 241 // Snížený srdeční výdej (00029)... 243 // Riziko neefektivní gastrointestinální perfuze (00202)... 245 // Riziko neefektivní renální perfuze (00203)... 246 // Zhoršená spontánní ventilace (00033)... 247 // Neefektivní periferní tkáňová perfuze (00204)... 248 // Riziko snížené srdeční tkáňové perfuze (00200)... 250 //
Riziko neefektivní cerebrální tkáňové perfuze (00201)... 251 // Riziko neefektivní periferní tkáňové perfuze (00228)... 253 // Negativní reakce organizmu na odpojení od ventilátoru (00034)...255 // Třída 5: Sebepéče // Zhoršené udržování domácnosti (00098)... 257 // Snaha zlepšit sebepéči (00182)... 258 // Deficit sebepéče při koupání (00108)... 259 // Deficit sebepéče při oblékání (00109)... 260 // Deficit sebepéče při stravování (00102)... 261 // x Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 20 72-20 7 4 // Deficit sebepéče při vyprazdňování (00110)... 262 // Zanedbávání sebe sama (00193)... 263 // ? oména 5 Percepce/kognice...267 // Třída 1: Pozornost // Opomíjení jedné strany (00123)... 269 // Třída 2: Orientace // Syndrom zhoršené interpretace okolí (00127)... 271 // Třída 4: Kognice // Akutní zmatenost (00128)... 272 // Chronická zmatenost (00129)... 275 // Riziko akutní zmätenosti (00173)... 276 // Neefektivní kontrola impulzů (00222)... 279 // Nedostatečné znalosti (00126)... 281 // Snaha zlepšit znalosti (00161)... 282 // Zhoršená paměť (00131)... 283 // Třída 5: Komunikace // Snaha zlepšit komunikaci (00157)... 284 // Zhoršená verbální komunikace (00051)... 285 // Doména 6 Sebepercepce...287 // Třída 1: Sebepojetí // Beznaděj (00124)... 289 // Riziko oslabení lidské důstojnosti (00174)... 290 // Riziko osamělosti (00054)... 291 // Narušená osobní identita (00121)... 292 // Riziko narušení osobní identity (00225)... 294 // Snaha zlepšit sebepojetí (00167)... 295 // Třída 2: Sebeúcta // Chronicky nízká sebeúcta (00119)... 296 // Situačně nízká sebeúcta (00120)... 298 // Riziko chronicky nízké sebeúcty (00224)... 299 // Riziko situačně nízké sebeúcty (00153)... 301 // Třída 3: Obraz těla // Narušený obraz těla (00118)...302 //
Doména 7 Vztahy mezi rolemi...305 // Třída 1: Role pečovatelů // Neefektivní kojení (00104)... 307 // Přerušené kojení (00105)... 308 // Snaha zlepšit kojení (00106)... 309 // Zátěž v roli pečovatele (00061)... 310 // Riziko zátěže v roli pečovatele (00062)... 313 // Narušené rodičovství (00056)... 314 // Snaha zlepšit rodičovství (00164)... 317 // Obsah ? // Riziko narušení rodičovství (00057)... 318 // Třída 2: Rodinné vztahy // Riziko narušení vztahu (00058)... 320 // Dysfunkční procesy v rodině (00063)... 321 // Narušené procesy v rodině (00060)... 324 // Snaha zlepšit procesy v rodině (00159)... 325 // Třída 3: Plnění rolí // Neefektivní vztah (00223)... 326 // Snaha zlepšit vztah (00207)... 328 // Riziko neefektivního vztahu (00229)... 329 // Konflikt rodičovských rolí (00064)... 330 // Neefektivní plnění rolí (00055)... 331 // Zhoršená sociální interakce (00052)... 333 // Doména 8 Sexualita...335 // Třída 2: Sexuální funkce // Sexuální dysfunkce (00059)...337 // Neefektivní vzorec sexuality (00065)... 339 // Třída 3: Reprodukce // Neefektivní průběh porodu (00221)... 340 // Snaha o lepši průběh porodu (00208)... 343 // Riziko neefektivního průběhu porodu (00227)... 345 // Riziko narušení vztahu matky k plodu (00209)... 347 // Doména 9 Zvládání/tolerance zátěže...349 // Třída 1: Posttraumatické reakce // Posttraumatický syndrom (00141)... 351 // Riziko posttraumatického syndromu (00145)... 352 // Traumatický syndrom po znásilnění (00142)... 353 // Stresový syndrom z přemístění (00114)...354 // Riziko stresového syndromu z přemístění (00149)... 355 // Třída 2: Reakce na zvládání zátěže // Neefektivní plánování aktivit (00199)... 356 // Riziko neefektivního plánování aktivit (00226)... 358 // Úzkost (00146)... 360 //
Obranné zvládání zátěže (00071)... 363 // Neefektivní zvládání zátěže (00069)... 365 // Snaha zlepšit zvládání zátěže (00158)... 366 // Neefektivní zvládání zátěže v komunitě (00077)... 367 // Snaha zlepšit zvládání zátěže v komunitě (00076)... 368 // Oslabené zvládání zátěže v rodině (00074)... 369 // Neschopnost zvládat zátěž v rodině (00073)... 371 // Snaha zlepšit zvládání zátěže v rodině (00075)... 372 // Úzkost ze smrti (00147)...373 // Neefektivní popírání (00072)...375 // Neprospívání dospělé osoby (00101)... 377 // Strach (00148)... 378 // Truchlení (00136)... 380 // Komplikované truchlení (00135)... 382 // Riziko komplikovaného truchlení (00172)... 384 // Snaha zlepšit zdatnost (00187)... 385 // Bezmocnost (00125)... 387 // Riziko bezmocnosti (00152)... 389 // Zhoršená odolnost jedince (00210)... 391 // Snaha zvýšit odolnost (00212)... 393 // Riziko snížené odolnosti (00211)... 395 // Chronický smutek (00137)... 396 // Stresové přetížení (00177)... 397 // Třída 3: Neurobehaviorální stres // Autonomní dysreflexie (00009)... 400 // Riziko autonomní dysreflexie (00010)... 401 // Dezorganizované chování kojence (00116)... 403 // Snaha zlepšit organizaci chování kojence (00117)... 405 // Riziko dezorganizovaného chování kojence (00115)... 406 // Snížení nitrolební adaptivní kapacity (00049)... 407 // Doména 10 Životní principy...409 // Třída 1: Hodnoty // Snaha zvýšit naději (00185)... 411 // Třída 2: Přesvědčení // Snaha zlepšit duchovní well-being (00068)... 412 // Třída 3: Soulad hodnot přesvědčení/jednání // Snaha zlepšit rozhodování (00184)... 414 // Konflikt při rozhodování (00083)... 415 // Morální strádání (00175)... 417 // Noncompliance (00079)... 419 // Zhoršená religiozita (00169)... 421 //
Snaha zlepšit religiozitu (00171)... 424 // Riziko zhoršené religiozity (00170)... 426 // Duchovní strádání (00066)... 429 // Riziko duchovního strádání (00067)... 431 // Doména 11 Bezpečnost/ochrana...433 // Třída 1: Infekce // Riziko infekce (00004)... 435 // Třída 2: Fyzické poškození // Neefektivní průchodnost dýchacích cest (00031)... 439 // Riziko aspirace (00039)... 440 // Riziko krvácení (00206)... 441 // Poškozená dentice (00048)... 443 // Riziko suchého oka (00219)... 444 // Riziko pádů (00155)... 446 // Riziko poškození (00035)... 448 // Poškozená sliznice ústní (00045)... 449 // Riziko perioperačního zranění při manipulaci (00087)... 451 // Riziko periferní neurovaskulární dysfunkce (00086)... 452 // Riziko šoku (00205)... 453 // Narušená integrita kůže (00046)... 454 // Riziko narušení integrity kůže (00047)... 455 // Riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (00156)... 456 // Riziko udušení (00036)... 457 // Prodloužení pooperačního zotavení (00100)... 458 // Riziko tepelného poranění (00220)... 460 // Narušená integrita tkáně (00044)... 461 // Riziko traumatu (00038)... 462 // Riziko vaskulárního traumatu (00213)... 464 // Třída 3: Násilí // Riziko násilí vůči druhým (00138)... 465 // Riziko násilí vůči sobě (00140)... 466 // Sebepoškození (00151)... 467 // Riziko sebepoškození (00139)... 469 // Riziko sebevraždy (00150)... 470 // Třída 4: Environmentální rizika // Kontaminace (00181)... 472 // Riziko kontaminace (00180)... 476 // Riziko otravy (00037)... 479 // Třída 5: Obranné procesy // Riziko nežádoucích reakcí na jodové kontrastní látky (00218)... 480 // Alergická reakce na latex (00041)... 482 // Riziko alergické reakce (00217)... 484 // Riziko alergické reakce na latex (00042)... 485 //
Třída 6: Termoregulace // Riziko nerovnováhy tělesné teploty (00005)... 486 // Hypertermie (00007)... 487 // Hypotermie (00006)...488 // Neefektivní termoregulace (00008)... 489 // Doména 12 Komfort...491 // Třída 1: Tělesný komfort // Zhoršený komfort (00214)... 493 // Snaha zlepšit komfort (00183)... 495 // Nauzea (00134)... 496 // Akutní bolest (00132)... 498 // Chronická bolest (00133)... 499 // Třída 2: Komfort prostředí // xiv Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 20 7 2-20 7 4 // Zhoršený komfort (00214)... 493 // Snaha zlepšit komfort (00183)... 495 // Třída 3: Sociální komfort // Zhoršený komfort (00214)... 493 // Snaha zlepšit komfort (00183)... 495 // Sociální izolace (00053)... 500 // Doména 13 Růst/vývoj...503 // Třída 1: Růst // Riziko disproporčního růstu (00113)... 505 // Opožděný růst a vývoj (00111)... 506 // Třída 2: Vývoj // Opožděný růst a vývoj (00111)... 506 // Riziko opožděného vývoje (00112)... 507 // Vyřazené ošetřovatelské diagnózy z taxonomie NANDA-I 2009-2014 ... 509 // Chování zaměřené na zdraví (00084) - vyřazená 2009-2011 ... 511 // Narušené smyslové vnímání (Specifikovat: vizuální, auditívni, kinestetické, gustatorické, taktilní, olfaktorické) (00122)... 512 // Část 4 NANDA INTERNATIONAL 2012-2014...515 // NANDA International Think Tank Meeting...517 // Problémy související s DDC...517 // Globalizace taxonomie...518 // Otázky pro budoucí diskuzi a výzkum...519 // Prohlášení NANDA International...520 // Prohlášení 1 NANDA-I: Využití taxonomie II jako hodnotící struktury...520 // Prohlášení 2 NANDA-I: Struktura prohlášení ošetřovatelské diagnózy při začlenění do plánu péče...520 // Kapitola 8 Proces vedoucí ke schválení ošetřovatelské diagnózy NANDA-I...521 // Leann M. Scroginns //
Osa 1: Diagnostické ohnisko...521 // Osa 2: Předmět diagnózy...522 // Osa 3: Posouzení (judgment)...522 // Osa 4: Umístění...522 // Osa 5: Věk...523 // Osa 6: Čas...523 // Osa 7: Stav diagnózy...523 // Název a definice...525 // Určující znaky versus rizikové faktory...526 // Pravidla taxonomie...527 // Související faktory...527 // Obsah XV // Stanovit související faktory...527 // Procesy a postupy NANDA International...530 // Celý revizní proces...530 // Zkrácený revizní proces...531 // Proces předkládání nových diagnóz...531 // Předkládací proces pro revizi stávající ošetřovatelské diagnózy...532 // Postup odvolání se proti rozhodnutí výboru DDC při revizi diagnóz ...533 // Předkládání diagnózy NANDA-I: kritéria pro úroveň důkazů...534 // 1. Obdrženo pro vývoj (po konzultaci DDC)...534 // 2. Přijetí pro publikaci a začlenění do taxonomie NANDA-I...535 // 3. Klinicky podloženo (validace a testování)...535 // Glosář termínů...537 // Ošetřovatelská diagnóza...537 // Aktuální ošetřovatelská diagnóza...537 // Ošetřovatelská diagnóza vedoucí k podpoře zdraví...537 // Riziková ošetřovatelská diagnóza...537 // Syndrom...537 // Ošetřovatelská diagnóza wellness...538 // Komponenty ošetřovatelské diagnózy...538 // Název diagnózy...538 // Definice (diagnózy)...538 // Určující znaky...538 // Rizikové faktory...538 // Související faktory...538 // Definice pro klasifikaci ošetřovatelských diagnóz...539 // Klasifikace...539 // Úroveň abstrakce...539 // Názvosloví...539 // Taxonomie...539 // NANDA International 2010-2012 ...540 // Správní rada NANDA International...540 // Výbor pro vývoj diagnóz NANDA International...540 // Výbor pro vzdělávání a výzkum NANDA International...540 // Výbor pro informatiku NANDA International...541 //
Výbor pro taxonomii NANDA International...541 // Pozvánka ke vstupu do NANDA International...542 // NANDA International: organizace, jejíž hybnou silou jsou členové . . . 542 // Naše vize...542 // Naše poslání...542 // Náš cíl...542 // Naše historie...542 // Závazek NANDA International...543 // Možnosti zapojení...544 // Proč vstoupit do NANDA-I?...544 // Profesionální networking...544 // xvi Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2012-20 7 4 // Zdroje...544 // Členské výhody...544 // Jak se stát členem...545
(OCoLC)855464861
cnb002466253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC