Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Repronis, 2008
viii, 224 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7329-207-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 215-224 a bibliografické odkazy
Anglické, španělské a ruské resumé
000246651
1 Úvod 1 // 2 Základní kriteria projekce přehrad 2 // 2.1 Funkce přehrady 2 // 2.2 Výběr místa pro výstavbu přehrady 3 // 2.3 Určující faktory pro výběr místa a typu přehradní hráze 4 // 2.3.1 Geologické faktory výběru přehradního místa 4 // 2.3.2 Morfologické podmínky při výběru přehradního místa 15 // 2.3.3 Vliv klimatických poměrů na volbu typu hráze 21 // 2.3.4 Seizmické vlivy 22 // 2.3.5 Stavební materiály 23 // 2.3.6 Ekologické aspekty výstavby přehradní nádrže 24 // 3 Metody provádění inženýrskogeologického průzkumu 26 // 3.1 Úkoly inženýrskogeologického průzkumu 26 // 3.2 Metodické zásady provádění inženýrskogeologického průzkumu 27 // 3.2.1 Zásada etapovitosti průzkumu 27 // 3.2.2 Zásada komplexnosti průzkumu 27 // 3.2.3 Přesnost, podrobnost a hospodárnost průzkumu 28 // 3.3 Metodika provádění inženýrskogeologického průzkumu 28 // 3.3.1 Volba průzkumné metody 29 // 3.3.2 Význam inženýrskogeologického průzkumu při přípravě a realizaci stavby 30 // 3.3.3 Základní strategie inženýrskogeologického průzkumu 31 // 3.4 Etapy inženýrskogeologického průzkumu 37 // 3.5 Technické zadání a projekt průzkumných prací 39 // 3.5.1 Technické zadání 39 // 3.5.2 Projektování geologicko-průzkumných prací 40 // 4 Inženýrskogeologické mapování 44 // 4.1 Definování úkolů inženýrskogeologické mapy 44 // 4.2 Způsob grafického vyjádření inženýrskogeologické mapy 48 // 4.3 Postup prací na sestavení inženýrskogeologické mapy 51 // 4.3.1 Přípravné práce 52 // 4.3.2 Terénní práce 53 // 4.3.3 Laboratorní výzkum 56 // 4.4 Inženýrskogeologické mapování zvláštních území 57 //
5 Hydrogeologický průzkum 61 5.1. Předběžný hydrogeologický průzkum 61 5.2 Podrobný hydrogeologický průzkum 67 // 5.2.1 Hydrogeologický průzkum pro úvodní projekt 67 // 5.2.2 Hydrogeologický průzkum pro prováděcí projekt 71 // 6 Geofyzikální průzkum 75 // 6.1 Úkoly geofyzikálního průzkumu 76 // 6.2 Volba geofyzikálních metod 84 // 6.3 Použití geofyzikálních metod 84 // 6.3.1 Geoelektrické metody 89 // 6.3.2 Seizmické metody 94 // 6.3.3 Karotážní metody 102 // 6.3.4 Ostatní geofyzikální metody 106 // 7 Přímé průzkumné práce 111 // 7.1 Vrtný průzkum 111 // 7.2 Báňské práce 113 // 7.3 Rozsah průzkumných sondo vacích prací 115 // 7.4 Komplexní dokumentace průzkumných děl 125 // 7.4.1 Dokumentace štol a šachtic 126 // 7.4.2 Dokumentace průzkumných vrtů 135 // 7.4.3 Dokumentace během výstavby 136 // 7.5 Využití RQD pro geotechnické hodnocení horninového prostředí 138 // 8 Geotechnický průzkum 142 // 8.1 Obecné zásady geotechnického průzkumu 142 // 8.2 Horninové prostředí jako určující faktor pro projekci přehrad 146 // 8.3 Metody geotechnického průzkumu 148 // 8.3.1 Zjišťování přetvářných vlastností 150 // 8.3.2 Zjišťování pevnostních parametrů 151 // 8.3.3 Měření stavu napjatosti horninového masivu 154 // 8.3.4 Zkoušky propustnosti 158 // 8.3.5 Závěrečná zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu 158 // 8.4 Korelační vztahy mezi parametry 159 // 8.4.1 Příčinné vazby 159 // 8.4.2 Statistické vazby 163 // 8.5 Příklady z praxe 165 // 9 Inženýrskogeologický průzkum zátopné oblasti přehrady 183 // 9.1 Přetváření břehů vodních nádrží 184 // 9.2 Deformace břehů a sesouvání 193 // 9.2.1 Sesuvná oblast Goral 196 // 9.2.2 Sesuvná oblast Ústie nad Priehradou 197 // 9.2.3 Lokalita Osada 200 // 9.3 Příklady problematiky vodních nádrží ze zahraničí 202 // 10 Závěr 212
(OCoLC)320227052
cnb001855700

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC