Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.4) Půjčeno:166x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
191 s. : il., formuláře ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4139-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8470-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8471-7 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 140-151, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000246699
Obsah // Úvod (Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková)... 7 // 1 Seniori (Martina Hrozenská)...12 // 1.1 Demografické ukazatele vývoje obyvatelstva doma // a ve světě...12 // 1.2 Kvalita života seniorů...20 // 1.3 Teorie stárnutí...28 // 1.4 Geriatrická medicína a onemocnění v seniorském věku . . 32 // 1.5 Psychologické souvislosti seniorského věku...35 // 1.6 Senioři a rodina. Senioři a společnost...43 // 1.7 Znevýhodňování starších lidí na základě věku. Ageizmus . 51 // 2 Současný systém zdravotní a sociální péče o seniory v ČR // (Dagmar Dvořáčková)... 60 // 2.1 Zdravotní péče o seniory...60 // 2V2’ ’ Soc íjňý|ré ö séňlbtf ...61 // . .A?» 64 // 3 Pojetí sódáirtíchslilžéb á prováděcí právní předpisy ? poskytování // sociálních služeb a sociální péče v ČR (Dagmar Dvořáčková)...67 // 3.1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách...69 // 3.2 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí // některá ustanovení zákona o sociálních službách...71 // 3.3 Příspěvek na péči...75 // 3.4 Inspekce poskytování sociálních služeb...77 // 3.5 Okruh pracovníků vykonávajících // v sociálních službách odbornou činnost...79 // 3.6 Sociální reforma...83 // 4 Zdravotní a sociální péče o seniory na Slovensku (Martina Hrozenská) ... 85 // 4.1 Zdravotní péče určená seniorům...87 // 4.2 Sociální zabezpečení osob vyššího věku v SR...88 // 4.3 Státní sociální
podpora...92 // 4.4 Sociální péče o seniory podle zákona // o sociálních službách č. 448/2008 Zb...93 // » // 5 // 4.5 Kompenzace těžkého zdravotního postižení občanů SR // dle zákona o finančních příspěvcích č. 447/2008 Zb. . . . 102 // 4.6 Dlouhodobá péče o starší lidi... 107 // 5 Sociální péče realizovaná prostřednictvím sociální práce // (Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková)...113 // 5.1 Obecné a osobnostní předpoklady // a dovednosti pracovníků v pomáhajících profesích ... 117 // 5.2 Potřeby seniorů... 119 // 5.3 Obecné zásady komunikace se seniory... 121 // 6 Psychická zátěž u pracovníků v pomáhajících profesích // a možnosti její prevence (Dagmar Dvořáčková)...125 // 6.1 Stresující faktory při práci se seniory...126 // 6.2 Syndrom vyhoření... 129 // 6.3 Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření . . . 132 // 6.4 Příklady supervizních zakázek z domova pro seniory ... 134 // Shrnutí (Martina Hrozenská)...136 // Summary...138 // Seznam použitých zdrojů...140 // Přílohy...152 // Příloha A - Vymezení schopností zvládat základní // životní potřeby... 152 // Příloha ? - Obsah standardů kvality sociálních služeb...154 // Příloha C - Žádost o posouzení závislosti na sociální službě . . 161 Příloha D - Lékařský nález pro účely posouzení závislosti // na sociální službě ... 165 // Příloha E - Sociální posudek... 167 // Příloha F - Posudek
o závislosti na sociální službě... 169 // Příloha G - Rozhodnutí o závislosti na sociální službě...170 // Příloha H - Žádost o poskytování pobytové sociální služby // pro seniory... 172 // Příloha CH - Individuální plán rozvoje osobnosti klienta . . . 177 Příloha I - Individuální plán rozvoje osobnosti klienta č. 2 . . 182 Příloha J - Případová studie...184 // Rejstřík...190 // 6
(OCoLC)842344354
cnb002444368

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC