Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
222 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6298-6 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 31-33
Anglické resumé
000246704
OBSAH // Úvod...7 // 0. Vstup...7 // 1. Dva způsoby třídění propriálně formálních názvotvorných prostředků...7 // 1.1. Přehledné skupiny...7 // 1.2. Retrográdní slovník...7 // 2. Etapy vzniku a zpracování slovníku...8 // 2.1. Slovník Místní jména na Moravě a ve Slezsku...8 // 2.2. Soupis a příprava Slovníku pomístních jmen Moravy a Slezska...9 // 2.3. Mezinárodní projekt Slovanského onomastického atlasu...10 // 2.3.1. Strukturní typologie slovanské oikonymie...10 // 2.3.2. Soupis lexikálních jednotek...K // 2.3.3. Retrográdní slovníky (indexy) národních oikonymií...10 // 2.4. Teoretická východiska, onomastická retrográdní lexikografie...11 // 2.4.1. Zřetele obecné teorie onomastiky...11 // 2.4.2. K charakteristice retrográdních slovníků...12 // 2.4.2.1. Malá pozornost retrográdním slovníkům...12 // 2.4.2 2. Druhy onomastických retrográdních slovníků ...13 // 2.4.2.3. Retrográdní slovníky podle tříd proprií...13 // a) Oikonyma. Dva hlavní typy...13 // b) Anoikonyma: pomístní jména, hydronyma, oronyma...14 // c) Antroponyma: historická, synchronní...15 // d) Jiné třídy proprií...16 // 2.4.2.4. Studie a monografie...16 // 2.4.3. K německým podobám místních jmen...17 // 2.4.4. Využití retrográdních slovníků v univerzitních výuce onomastiky...18 // 3. Cíl a rozsah retrográdního slovníku...19 // 3.1. Cíl...19 // 3.2. Rozsah...19 // A. Slovník zahrnuje ...19 // 3.2.1. hesla ze slovníku
HŠ...19 // 3.2.2. starší podoby místních jmen...20 // 3.2.3. proměny formantů v základní OJ...20 // 3.2.4. proměny toponymických formantů...20 // 3.2.5. podoby rekonstruované, přepokládané...20 // 3.2.6. jména jen s krátkým trváním...21 // 3.2.7. oikonymii německou (původní, paralelní s českou, z tzv. druhé kolonizace, nahrazení í německých jmen českými po r. 1945 aj.)...21 // 3.2.8. jména nových sídel vzniklých po r. 1945...23 // 3.2.9. dialektismy s významem pro výklad a typologii jmen...23 // 5 // K. Slovník nezahrnuje ...23 // 3.2.10. varianty grafických podob jmen...23 // 3.2.11. mluvnické tvary jmen...24 // 3.2.12. všechny druhy přívlastků v českých i německých jménech...24 // 3.2.13. komunikační nářeční varianty jmen...25 // 3.2.14. jevy historického hláskoslovného vývoje češtiny...25 // 3.2.15. grafické varianty, úpravy, změny...25 // 3.2.16. administrativní poněmčování domácích jmen...25 // 4. Uspořádání (řazení) retrográdního slovníku...26 // 4.1. Tri typy hesel: a) hlavní heslo, b) vedlejší informační heslo, c) tzv. meziheslo 26 // 4.2. Razení do sloupců: a) levý sloupec, b) pravý sloupec...27 // 4.3. Řazení přívlastků před nebo za hlavní nebo vedlejší informační heslo. // Shoda sHŠ...27 // 4.4. Čísla (numerace) před hesly...28 // 5. Symboly, zkratky...28 // 6. Anglické resumé...28 // Literatura...31 // Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska...35

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC