Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010
372 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-87378-42-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 357-368, bibliografické odkazy a rejstřík
000246788
Editorial // ÚTRŽKY ZE ZÁPISNÍKU ŽIVÉHO PŘÍRODOVĚDCE (Josef Lhotský): Útržek první: biologie je výjimečná věda o výjimečných věcech -- Útržek druhý: eh... nikoli o věcech, nýbrž o živých bytostech! -- Útržek třetí: význam biologie je právě v pojmu význam... -- Útržek čtvrtý: symbióza aneb vztahy živých bytostí -- Útržek pátý: biologie je tedy vědou o vztazích -- Útržek šestý a poslední: jazyková metafora života a živý svět okolo nás // METAFORA A OBRAZNÉ VYJÁDŘENÍ (Zdenek Neubauer): Prolog -- Podoba a obrazné vyjádření -- Metafora -- Paradox a zázrak porozumění -- Hra podobení // KÁMEN - ZVÍŘE - ČLOVĚK (Anton Markoš): Hermeneutická metoda -- Život, neživot, člověk -- Chudoba světem -- Zbavenost světa -- Možnosti „přesadit se“ do jiného jsoucna -- Domácí zvíře -- „Sebepuzení k " jakožto instinktivní povaha schopnosti -- Sebeprojev a uchvácenost -- Ring -- Závěrem -- POVAHA ŘEČI. NAD JEDNÍM HEIDEGGEROVÝM ESEJEM (Anton Markoš, Irenka Ovčáčková): První přednáška: Skladiště svět, Myšlení a básnění, Povaha? Řeči? -- Druhá přednáška: Sféra, Odbočka k Darwinovi, Sousedství, Podoba - řeč v širším slova smyslu? -- Třetí přednáška --Závěrem // POVAHA ŘEČI (Roman Jakobson) // PRAŽSKÝ MEZIVÁLEČNÝ STRUKTURALISMUS (Jiří Fiala): Pražský lingvistický kroužek -- Fonologie a fonetika -- Ediční poznámka // VÝZNAM, VZDUCH A VÝVOJ (Dan Faltynek) // EVOLVOVÁNÍ ROMANA JAKOBSONA (Dan Faltynek) //
SÉMIOZE PŘESAHUJE VNÍMÁNÍ (John Deely) // BlOSÉMIOTIKA JAKO SVÁR MODERNY S POSTMODERNOU (Anton Markoš): „Vědecká biosémiotika" -- Význam jako klíčový pojem -- Deelyho kritika // JAZYKOVÁ METAFORA ŽIVOTA (Anton Markoš, Dan Faltynek): Úvod -- Projevy světa a jak je jim rozuměno -- Formální a přirozený -- Co s jazykovou metaforou -- Dva světy: 1. Jazyk jako skládanka permutovaných řetězců značek, 2. Řeč jako hra, 3. Čtení a psaní, 4. Hemžení na rozhraní, 5. Závěry // DARWINŮV OBJEV PŘIROZENOSTI, JAK JEJ LZE VYČÍST Z RÁDLA (Zdenek Neubauer): Úvodem (místo dlouhé poznámky pod čarou) -- Zdroje a základy Darwinova učení -- Zvláštní povaha evolučních zákonů -- Vtělená zákonnost -- Evoluční postmoderna -- Neteologická ortogeneze/nomogeneze -- Strom života -- Tempora mutantur nobiscum -- Časolátka, aneb dřevo (hylé) stromu Života -- Fyzikální-mechanický čas -- Dvojí přirozenost -- Hermeneutická skutečnost -- O povaze druhu přirozeným přístupem -- O postavení jedince -- Nalezení přirozenosti -- „Et in Arcadia ego" -- Postskript // NEZNAČÍCÍ GESTO ŽIVÉHO TĚLA (Alice Koubová): Bio-hermeneutická kritika bio-kartezianismu -- Gadamerova hermeneutika -- Důsledky pro biohermeneutiku -- J-L. Nancy -tanec neznačícího těla -- Konsekvence pro pojetí živého
(OCoLC)697268222
cnb002152753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC