Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Galén, c2012
xix, 443 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-891-9 (váz.)
ISBN 978-80-7262-962-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000246864
Zkrácený obsah : 1. // KARDIOVASKULÁRNI ANATOMIE, FYZIOLOGIE, FARMAKOLOGIE A RADIOLOGIE // 1.1. Chirurgická anatomie cévního systému 3 - Petr Štádler // 1.1.1. Tepny 3 // 1.1.2. Žíly 8 // 1.2. Fyziologie a patofyziologie oběhového systému 10 - Michal Horáček // 1.2.1. Definice 10 // 1.2.2. Funkční anatomie oběhového systému 11 // 1.2.3. Transport kyslíku 13 // 1.2.4. Srdce jako čerpadlo 14 // 1.2.5. Srdeční výdej 17 // 1.2.6. Srdeční frekvence 17 // 1.2.7. Tepový objem 17 // 1.2.8. Předtížení (preload) 18 // 1.2.9. Dotížení (afterload) 19 // 1.2.10. Kontraktilita 22 // 1.2.11. Synergie kontrakce 23 // 1.2.12. Diastolická funkce srdce 24 // 1.2.13. Relaxace 24 // 1.2.14. Poddajnost 25 // 1.2.15. Roztažnost 25 // 1.2.16. Funkce levé síně 25 // 1.2.17. Kontrakce a relaxace srdce na molekulární úrovni 26 // 1.2.18. Akční potenciál 28 // 1.2.19. Regulace funkce oběhového systému 31 // 1.2.20. Koronární oběh a průtok 33 // 1.2.21. Metabolismus srdce 35 // 1.2.22. Hypertrofie srdce 36 // 1.2.23. Srdeční selhání 36 // 1.2.24. Ateroskleróza 37 // 1.2.25. Změny funkce oběhového systému / ve stáří 39 // 1.3. Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému 43 - Pavel Michálek // 1.3.1. Aerobní a anaerobní dýchání 43 // 1.3.2. Plicní mechanika 44 // 1.3.3. Ventilace a její distribuce 46 // 1.3.4. Regulace dýchání 49 // 1.4. Patofyziologie aortální svorky 51 - Pavel Michálek // 1.4.1. Působení naložení aortální svorky na homeostázu organismu 51 // 1.4.2. Působení uvolnění aortální svorky na homeostázu organismu 54 // 1.4.3 Role humorálních faktorů 55 // 1.4.4. Aortální svorka a jednotlivé orgány 56 // 1.5. Ischemicko-reperfúzní poškození v cévní chirurgii 60 - Pavel Michálek // 1.6. Hemostáza 68 - Viktor Kubricht // 1.6.1. Fyziologie hemostázy 68 //
1.6.2. Přehled modelů hemostázy 69 // 1.6.3. Protrombináza a tvorba fibrinu 71 // 1.6.4. Shrnutí teorií hemokoagulace 71 // 1.6.5. Funkce trombocytů 72 // 1.6.6. Antikoagulační mechanismy 72 // 1.6.7. Vybrané patologické stavy hemostázy 73 // 1.7. Léky používané k celkové anestezii a oběhový systém 78 - Jiří Málek // 1.7.1. Volatilní anestetika 78 // 1.7.2. Intravenózni anestetika 79 // 1.7.3. Praktické poznámky k úvodu do anestezie u pacienta cévní chirurgie 81 // 1.8. Vazopresorická a inotropní podpora v cévní chirurgii a intenzivní péči 84 - Petr Kolouch // 1.8.1. Farmakologie kardiovaskulární regulace 84 // 1.8.2. Farmakodynamika účinných látek 84 // 1.8.3. Farmakokinetika účinných látek 85 // 1.8.4. Specifikace vlastností a použití farmak 86 // 1.8.5. Doporučení pro klinickou praxi 93 // 1.9. Vazodilatancia, antihypertenziva, diuretika a ostatní léky používané v cévní anestezii 96 - Pavel Michálek // 1.10. Zobrazovací a endovaskulární intervenční metody v cévní chirurgii 104 - Jan Balák // 1.10.1. Historie 104 // 1.10.2. Zobrazovací metody 106 // 1.10.3. Kontrastní látky 109 // 1.10.4. Metody zobrazení jednotlivých cév 112 // 1.10.5. Zobrazovací metody v cévní chirurgii a anesteziolog / lékař intenzivní péče 123 // 2. PREDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA // 2.1. Pacient cévní chirurgie a přidružená onemocnění 129 - Pavel Michálek // 2.1.1. Kardiovaskulární přidružená onemocnění 129 // 2.1.2. Plicní onemocnění 132 // 2.1.3. Renální insuficience 132 // 2.1.4. Diabetes mellitus 133 // 2.1.5. Obezita 134 // 2.2. Predoperační vyšetření 137 - Miloš Dobiáš, Eva Havlíková // 2.2.1. Zásady předoperačního vyšetření 137 // 2.2.2. Postup při předoperačním vyšetření 137 // 2.2.3. Algoritmus predoperační přípravy 140 //
2.2.4. Farmakologické postupy ke snížení operačního rizika 142 // 2.3. Příprava pacienta na operační výkon, premedikace 148 - Pavel Michálek, Michael Stem // 2.3.1. Předanestetické vyšetření 148 // 2.3.2. Anesteziologická ambulance 148 // 2.3.3. Příjem potravy a prevence aspirace 148 // 2.3.4. Premedikace 149 // 3. MONITOROVÁNÍ // 3.1. Monitorování oběhu 157 - Milan Ročeň jr. // 3.1.1. Neinvazivní monitorování 157 // 3.1.2. Invazivní monitorování 160 // 3.2. Perioperační jícnová echokardiografie 170 - Michael Stem // 3.2.1. Oblasti využití jícnové echokardiografie v anesteziologii 170 // 3.2.2. Kardiovaskulární hemodynamika 172 // 3.2.3. Jícnová echokardiografie v cévní anestezii a pooperační péči 176 // 3.2.4. Bezpečnost jícnové echokardiografie 177 // 3.3. Monitorování neurologických funkcí v cévní chirurgii 179 - Pavel Michálek, Robert Tomáš // 3.3.1. Fyzikální vyšetření neurologických funkcí 179 // 3.3.2. Přístrojové metody 180 // 3.3.3. Ostatní metody monitorování CNS 186 // 3.4. Monitorování hemostázy 189 - Viktor Kubricht // 3.4.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření 189 // 3.4.2. Metody nemocniční laboratoře 191 // 3.4.3. Metody prováděné v místě péče o pacienta 191 // 4. REGIONÁLNÍ ANESTEZIE // 4.1. Techniky regionální anestezie v cévní chirurgii 201 - Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík, Michaela Michálková Veselá // 4.1.1. Lokální anestetika používaná v cévní anestezii 201 // 4.1.2. Neuraxiální blokády 201 // 5. ANESTEZIE PRO SPECIFICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY // 5.1. Anesteziologické postupy u operací krčních tepen 221 - Pavel Michálek, Petr Šedivý // 5.1.1. Patofyziologie mozkové ischémie 221 // 5.1.2. Profil pacienta 222 // 5.1.3. Chirurgická technika 224 // 5.1.4. Anesteziologické postupy, volba anestezie 226 //
5.2. Chirurgická léčba vertebrobazilární insuficience 236 - Pavel Michálek, Pavel Šebesta // 5.2.1. Profil pacienta 236 // 5.2.2. Chirurgický postup 237 // 5.2.3. Anesteziologické postupy 239 // 5.3. Anestezie pro operace větví oblouku aorty 241 - Pavel Michálek, Pavel Šebesta // 5.3.1. Profil pacienta 241 // 5.3.2. Typy chirurgických výkonů 242 // 5.3.3. Volba anestezie 245 // 5.4. Anestezie pro cévní výkony na horních končetinách 248 - Pavel Michálek // 5.4.1. Profil pacienta a predoperační rozvaha 248 // 5.4.2. Typy chirurgických výkonů 248 // 5.4.3. Anesteziologické postupy 250 // 5.5. Anestezie pro operace syndromu horní hrudní apertury 255 - Pavel Michálek, Petr Štádler // 5.5.1. Profil pacienta 255 // 5.5.2. Typy chirurgických výkonů 256 // 5.5.3. Anesteziologické postupy 257 // 5.6. Anestezie u torakoskopické hrudní sympatektomie 260 - Martin Stříteský, Pavel Michálek // 5.6.1. Profil pacienta a predoperační příprava 260 // 5.6.2. Typy chirurgických výkonů 261 // 5.6.3. Anesteziologické postupy 262 // 5.7. Anestezie u výkonů na descendentní a torakoabdominální aortě 265 - Pavel Michálek, Michael Stern, Pavel Šebesta, Petr Štádler // 5.7.1. Profil pacienta 267 // 5.7.2. Chirurgický postup 268 // 5.7.3. Vedení anestezie 270 // 5.8. Anestezie u operací aneuryzmatu břišní aorty 286 - Michael Stern, Petr Štádler, Pavel Michálek // 5.8.1. Chirurgická technika 287 // 5.8.2. Anesteziologická péče 289 // 5.8.3. Akutní ruptura aneuryzmatu břišní aorty 295 // 5.9. Perfuziologické techniky v cévní chirurgii 300 - Roman Vopálka, Pavel Michálek // 5.10. Anesteziologické postupy u ostatních výkonů na aortě 307 - Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler // 5.10.1. Operační řešení okluzivní choroby tepen dolních končetin 307 //
5.10.2. Výkony prováděné pro akutní uzávěr břišní aorty 308 // 5.10.3. Axilofemorální bypass 309 // 5.10.4. Rekonstrukce aortokavální píštěle 310 // 5.10.5. Chirurgie renálních tepen 311 // 5.10.6. Chirurgie mesenterických tepen 311 // 5.10.7. Kombinované výkony na srdci a na břišní aortě 313 // 5.10.8. Kombinované výkony na břišní aortě a transplantace ledviny 314 // 5.11. Anestezie u endovaskulárních cévních výkonů 318 - Miroslav Švec // 5.11.1. Profil pacienta a predoperační rozvaha 318 // 5.11.2. Typy chirurgických výkonů 320 // 5.11.3. Anesteziologické postupy 322 // 5.12. Anestezie u endoskopických výkonů v cévní chirurgii 326 - Pavel Michálek, Petr Štádler // 5.12.1. Profil pacienta a predoperační rozvaha 326 // 5.12.2. Chirurgická technika 326 // 5.12.3. Anesteziologické postupy 328 // 5.13. Specifika anestezie u robotických výkonů v cévní chirurgii 333 - Michael Stern, Petr Štádler // 5.14. Anestezie u infraingvinálních cévních výkonů a amputací 338 - Viktor Kubricht, Yveta Blažková // 5.14.1. Profil nemocného a predoperační rozvaha 338 // 5.14.2. Chirurgické techniky 340 // 5.14.3. Anesteziologické postupy 341 // 5.17.2. Výkony používané k ovlivnění ischémie dolních končetin 361 // 5.15. Anestezie u výkonů žilní chirurgie 346 - Yveta Blažková, Viktor Kubricht // 5.15.1. Chirurgické postupy 346 // 5.15.2. Příprava pacienta 347 // 5.15.3. Anesteziologické postupy 347 // 5.16. Anestezie a sedace mimo operační sál 349 - Libor Doleček // 5.16.1. Obecné úvahy 349 // Indikace 349 // 5.16.2. Specifické výkony 350 // 5.17. Chemické sympatektomie a radiofrekvenční léčba ischemických onemocnění 354 - Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík // 5.17.1. Výkony používané k ovlivnění ischémie horních končetin 354 //
5.18. Neuromodulační metody v léčbě ischemické bolesti 368 - Pavel Michálek // 6. POOPERAČNÍ OBDOBÍ // 6.1. Pooperační péče po výkonech na krčních tepnách 377 - Pavel Michálek, Michael Stern // 6.2. Pooperační péče po výkonech na aortě 383 - Pavel Michálek, Michael Stern // 6.3. Renální dysfunkce u pacienta cévní chirurgie 399 - Libor Doleček // 6.3.1. Definice a incidence 399 // 6.3.2. Patofyziologické poznámky 400 // 6.3.3. Terapie 404 // 6.4. Respirační systém po výkonech cévní chirurgie 408 - Michal Štajnrt, Jiří Šoupal // 6.4.1. Predoperační vyšetření 408 // 6.4.2. Operační výkony 410 // 6.4.3. Principy pooperační intenzivní péče 412 // 6.4.4. Specifické plicní komplikace po výkonech cévní chirurgie 415 // 6.5. Obecné principy perioperační nutriční diagnostiky a intervence 418 - Robert Wohl, Petr Beneš // 6.5.1. Nutriční diagnostika 418 // 6.5.2. Vliv nutrice na výsledek operace 420 // 6.6. Psychotické stavy na jednotce intenzivní péče 423 - Petr Kolouch // 6.6.1. Delirium - kritéria poruchy 423 // 6.6.2. Diagnostika 425 // 6.6.3. Terapie 426 // Rejstřík 435 // Shrnutí / Summary 443
(OCoLC)855463792
cnb002428186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC