Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Jubilejní sborník
Biografie
1. vyd.
Praha : Dokořán, 2013
311 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-544-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglické resumé
000246885
Obsah // Úvod... 7 // Determinanty významu // (Petr Koťátko)... 11 // O potřebě komplexního přístupu ? lidské komunikaci // (Ladislav Tondi)... 38 // Dvojsvetová vz. jednosvetová interpretácia fenoménu jazyk (Juraj Dolník)... 51 // Řeč, jazyk a lingvistika // (Vít Gvoždiak)... 69 // Ke stratifikačnímu modelování jazyka // (Eva Hajičová)... 79 // ? vztažným větám bez hlavy // (Petr Karlík)... 91 // Poznámky ke třem způsobům slovesného děje (Slovesa okamžitá, kvantovací a omezovači) // (Luboš Veselý)... 107 // Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza (Radek Čech)... 120 // Povaha stupňování příslovcí // (Miloslav Vondráček)... 131 // Konstruování gramatik DNA a proteosyntézy ze sémantické báze // (Dan Faltýnek)... 152 // Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky // (František Štícha)... // Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos? // (Jana Hoffmannová)... // Jazykové výpůjčky jakožto marker vlivu a moci. Konstrukce modelu procesu přejímání coby analytického nástroje pro zkoumání diskurzivní vlivové iradiace na případové studii přejímek do čínštiny // (Ondřej Kučera)... // 185 // 212 // 230 // Hra jako konstrukční princip textu (Jarmila Doubravová)... // Jazyk jako vlast. Jazyk - kultura - identita (Alena Jaklová)... // Resumé... // Resume... // Autoři... // 262 // 279 // 291 // 300 // 310 // t // f
cnb002499250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC