Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2011-
sv. ; 25 cm

2013-
1x za 2 roky
Součástí podnázvu je pořadové číslo akce
Podnázev se mírně mění
Popsáno podle: sv.2 (2013)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Částečně anglický a slovenský text
978-80-7464-364-4 (2/2013 ; brož.) 978-80-7464-813-7 (3/2016 ; brož.)
000247084
ČÍSLO 2 / 2013 :   PERSPEKTIVA ZAJIŠTĚNÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI V MORFOLOGICKÝCH OBORECH - Miroslav Přádka ...6 // KARCINOM REKTA - PRINCIPY ONKOCHIRURGICKÉ RADIKALITY SE ZAMEŘENÍM SE NA CIRKUMFERENČNÍ RESEKČNÍ OKRAJ ...- Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... ...10 // ZMĚNY HMOTNOSTI A INERVACE THYMU PO EXPERIMENTÁLNÍM OVLIVNĚNÍ - František Dorko, Ján Tokarčík, Erich Boroš, Tatiana Borošová ...13 // GASTROINTESTINÁLNE STROMÁLNE NÁDORY - Johanka Borošová, Laura Gombošová, Marta Horáková, Jana Kaťuchová, Marián Švajdler, Piotr Pedowski, Mária Zakuciová ...16 // HISTOLOGICKÉ NÁLEZY PO TRANSPLANTACI DVOU RŮZNÝCH BIOMATERIÁLŮ S CHONDROCYTY DO DEFEKTŮ KLOUBNÍ CHRUPAVKY ...- C. Povýšil ...24 // HISTOCHEMICKÝ PRŮKAZ TĚŽKÝCH KOVŮ V LIDSKÉ PLACENTĚ - Hurník Pavel, Krejčířová Lenka, Mantič Marion ...27 // MORFOLOGIE HYPERPLAZIE A DYSPLAZIE EPITELU SLIZNIC - Ondruššek R., Žiak D., Dvořáčková J., UvIrová M., Laliok Š., Židlík V. ...32 // AKTIVNÍ LOKÁLNÍ ZÁNĚT V TUKOVÉ TKÁNI - SPOUŠTĚČ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - Chyliková J., Lichnovská R., Bužga M., Holéczy P., Dvořáčková J. ...36 // IMUNOEXPRESIA ZÁPALOVÝCH MEDIÁTOROV V EXUDATIVNEJ FÁZE ARDS - Maretta M. Jr.,Túth S., Morochovič R., Pingorová S., Jonecová Z ... ...40 // INERVÁCIA ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A JEJ POSTIHNUTIE PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH ...- Tatiana Borošová, Erich Boroš , František Dorko, Peter Bohuš ...44 // KVANTITATÍVNA ANALÝZA ZMIEN POČTU POHÁRIKOVITÝCH BUNIEK A CELKOVEJ KONCENTRÁCIE HLIENU PO ISCHÉMII-REPERFÚZII JEJÚNA ...- Kovalčinová P., Tóth Š., Jonecová Z., Maretta M., Veselá J. ...50 // METASTÁZU JÍCÍ NÁDOR DO SUBARACHNOIDEÁLNÍHO PROSTORU - Ostárková, B., Tomanová, R., Delongová, P., Dvořáčková, J ...55 //
AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE ...- Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Magdalena Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Daniela Marková, Tomáš Paleček, Jiří Drábek ...60 // NEUROTRANSMITERY A NEURO MODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH - Franková Eliška, Hahnová Daniela, Hronzová Hana, Jarkuliš Vojtěch, Novobilský Richard, Pražanová Jana, Tokarčík Ján, Dorko František ...65 // EFEKTÍVNA IZOLÁCIA ĽUDSKÝCH MEZENCHÝMOVÝCH KMENOVÝCH BUNIEK Z TUKOVÉHO VAZIVA A ICH CHONDROGÉNNA DIFERENCIÁCIA IN VITRO ...- Ľuboš Danišovič, Martin Boháč, Zuzana Varchulová Novákova, Ivan Varga, Štefan Polák ...68 // KVALITA SCREENINGU A JEHO PRÍNOS V PREVENCI KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU - Jaroslav Horáček ...74 // VYBRANÉ FRAGMENTY Z HISTÓRIE MORFOLOGICKÉHO VÝSKUMU ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV - Michal Miko, Ivan Varga, Ladislav Urban, Marianna Kajanová, Štefan Polák ...77 // NOVÉ POZNATKY O HASSALLOVÝCH TELIESKACH ZÍSKANÉ HISTOLOGICKÝM ŠTÚDIOM TÝMUSOV DETÍ S VRODENÝMI CHYBAMI SRDCA ...- Ivan Varga, Veronika Mešťanová, Marian Adamkov, Michal Miko, Štefan Polák ...82 // MAKROFÁGY A INTERDIGITUJÚCE DENDRITOVÉ BUNKY V TÝMUSOCH DETÍ S VRODENÝMI CHYBAMI SRDCA ...- Ivan Varga , Veronika Mešťanová, Marian Adamkov, Michal Miko. Štefan Polák ... ...94 // MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA ZLOMENIN KOSTÍ ZPŮSOBENÝCH RŮZNOU RYCHLOSTÍ - Pechníková M, Mazzarelli D, Poppa P, Cattaneo C ...100 // PERINERURÁLNA INVÁZIA PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH - Tatiana Borošová, Erich Boroš, František Dorko ...104 // SOMATICKÉ MUTACE V PIK3CA GENU U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU - Kubová Barbora, Šímová Jarmila, Uvírová Magdalena, Dvořáčková Jana, Konvalinka David, Urbanovská Irena, Měch Radek, Žebráková Iveta, Hopenštoková Andrea, Žiak Dušan, Ondruššek Robert ...113 //
PRIMÁRNÍ MALIGNÍ MENINGEÁLNÍ MELANOM, KAZUISTIKA - Tomanová R., Delongová P , Zuchnická J., Dvořáčková J., Buzrla P., Mačák J. ...118 // GENETICKY ODLIŠNÉ PŘÍPADY METASTAZUJÍCÍHO MENINGEOMU - Bartušková J., Dvořáčková J., Delongová P., Tomanová R., Buzrla P., Urbanovská I. ...122 // STUDIE ANGIOARCHITEKTONIKY MONOCHORIÁLNÍCH PLACENT BARVENÍM - Delongová P., Kováčová N., Ostárková B.,Tomanová R., Bartušková J., Dvořáčková J., Matura D. ...127 // PŘÍSTUP K LÉČBĚ DIABETES MELLITUS - JánTokarčík, František Dorko ...132 // SEKUNDÁRNE NÁDORY TENKÉHO ČREVA - Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár ...136 // PATROVÁ MANDLE: VÝVOJ MORFOLOGICKÉHO STUDIA LYMFATICKÉ TKÁNĚ MALT V PŘEHLEDU - Výborná, E., Kutal, M ... ...142 // VYŠETRENIE LYMFATICKÝCH UZLIN U KOLOREKTÁLNEHO KARCINOMU A VPLYV ICH POZITIVITY NA LIEČBU A PROGNÓZU - Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár ...146 // VYUŽITÍ ROHOVKOVÉ TOPOGRAFIE V OFTALMOLOGII - Pavel Giacintov, Renata Giacintová, Jan Vaverka ...152 // TRANSPLACENTÁRNÍ PŘENOS CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE SDRUŽENÝ S MNOHOČETNÝMI VÝVOJOVÝMI VROZENÝMI VADAMI - Fakhouri F, Tomanová R., Dvořáčková J. ...155 // KLINICKÝ ANATOMICKO-PATOLOGICKÝ INTERAKTIVNÍ ATLAS ČLOVĚKA Z POHLEDU ZOBRAZOVACÍCH METOD- I. ETAPA ...- Poprachová Alžběta , Marcela Bezdíčková, Radka Filipčíková, Zdeňka Blažková, Stanislav Laichman, Jana Březinová, Ivana Oborná, Martin Hazlinger, Petr Hubáček, Vladislav Kutěj, Martin Dobiáš ...159 // MORPHOMETRIC STUDY OF WHITE ADIPOSE TISSUE REGIONAL DIFFERENCES - Carbolová T, Kamarád V, Chyliková J, Dvořáčková J ...160
ČÍSLO 3 / 2016 :   VPLYV KVERCETINU NA ZAPALOVE CYTOKINY PO ISCHEMICKO-REPERFÚZNOM POŠKODENÍ JEJÚNA: Čurgali, K., Tóth, Š., Pribula, M., Kušnicr, M., Danková, M., Domoráková, L, Veselá, J., Jonecová, Z., Mechírová, E ...8 // HETEROTAXE S POLYSPLENIÍ - kazuistika: Delongová, P., Ostárková, B., Dvořáčková, J., Pavlíček, J., Gmszka, T ...13 // KOROZIVNÍ PREPARÁTY A JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCEANATOMIE: Dorko, F., Tokarčík, J., Rumpel, E ...18 // PROJEKCE AKUPUNKTURNÍCH BODŮ PLICNÍ DRÁHY NA POVRCHTĚLA: Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R., Švub, K ...21 // PRŮKAZ NANOČÁSTIC V BIOPTICKÉM A CYTOLOGICKÉMMATERIÁLU POMOCÍ RASTROVACÍHO ELEKTRONOVÉHOMIKROSKOPU SEM-EDS A RAMANOVY MICROSPECTROSKOPIE:Dvořáčková, J., Bielniková, H., Zielenik, K., Čabanová, J., Barošová, H., Uvírová, M., Kukutschová, J ...26 // SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM STŘEDOUŠÍ - VZÁCNÁ PRIMÁRNÍ LEZE NEBO „METASTAZUJÍCÍ cin III"?: Faistová, H„ Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J., Dvořáčková, J ...32 // ARCUS AORTAE U KRÁLIKA A ZAJACA: Flešárová, S., Maženský, D. ...36 // OSMOLARITA OČNÍCH KAPEK: Giacintov, P., Giacintová, R., Giacintov, A ...40 // CT HODNOTENIE SEPTUM SINUUM SPHENOIDALIUM A JEHOSYNTOPICKÝ VZŤAH K A. CAROTIS INTERNA: Hešková, G., Výbohová, D., Mellová, Y ...44 // FAKULTAMIKROSKOPICKÉ ZMENY V KOSTROVOM SVALSTVE KRÁLIKOV VYSTAVENÝCH ÚČINKU BENDIOKARBAMÁTU: Holovská, K., Almášiová, V, Šimaiová, V., Tarabová, L., Cigánková, V. ...49 // HISTÓRIA OBJAVENIA TESTOSTERÓNE: Horváthová, F, Mihálik, J. ...54 // PREPARACE ORBITY: Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Rumpel, E., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E ...58 //
POVRCHOVÝ LYMFATICKÝ SYSTÉM PEČENE POTKANA A JEHO DRENÁŽNE CESTY: Maloveská, M., Krešáková, L., Petrovová, E., Vdoviaková, K., Teleky, J ...62 // VÝVINOVÉ PORUCHY HORNEJ A DOLNEJ KONČATINY: Marčeková, M., Marček, J., Neščáková, E., Mellová, Y. ...66 // RARITNÝ LENGEROV SVALOVÝ OBLÚK - ARCUS AXILLARISMUSCULARIS: Mattéfy, S., Horváthová, F., Vecanová, J., Boleková, A., Hodorová, I. ...71 // UTVÁRANIE A. BASILARIS U KRÁLIKA A ZAJACA: Maženský, D.,Flešárová, S. ...75 // EXTRALOBARNÍ PLICNÍ SEKVESTRACE: Ostárková, B , Dvořáčková, J. ...80 // PREPARACE ARTERIE MAXILLARIS A JEJICH VĚTVÍ: Pindur, T., Stach, J., Červeňová, M., Jasiok, M., Rumpel, E., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E ...84 // ANALÝZA HOJENÍ MĚKKÝCH A TVRDÝCH TKÁNÍ V OBLASTIČELISTNÍHO KLOUBU PO APLIKACI KMENOVÝCH BUNĚK: Putnová, B., Buchtová, M, Hurník, P., Žiak, D., Jekl, V., Hauptman, K., Fictum, P., Štembírek, J ...87 // ŘEZY OS TEMPORALE: Rumpel, E., Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E ...92 // VÝSKYT MUTACE GENU BRAF (600E) U MELANOMU V ZÁVISLOSTINA VĚKU PACIENTA V DOBĚ DIAGNÓZY: Šímová, J., Kubová, B„ Urbanovská, L, Žmolíková, J., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Motyka, O., Žiak, D., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Dvořáčková, J ...96 // POROVNANIE HRÚBKY SKLOVINY BOBRÍCH REZÁKOV V MAXILEA MANDIBULE: Teleky, J., Maloveská, M., Krešáková, L., Petrovová, E., Vdoviaková, K., Tóth, T ...101 // ANATOMICKÝ POHLED NA JÁTRA: Tokarčík, J., Dorko, F ...106 //
VPLYV APLIKÁCIE KVERCETÍNU NA HISTOMORFOMETRIUČREVNEJ SLIZNICE POČAS ISCHEMICKO-REPERFÚZNEHO POŠKODENIA JEJÚNA: Tóth, Š., Jonecová, Z., Šoltés, J, Petrisková, L, Kalpakidis, T., Čurgali, K., Mechírová, E., Domoráková, L, Danková, M., Eliášová, V., Fagová, Z., Veselá, J., Maretta, M ...111 // MORFOLOGICKÁ VARIABILITA PERI PROTETICKÝCH TKÁNÍ: Vaculová, J., Humík, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D., Dvořáčková, J. ...116 // VZTAH EXPRESIE MEDZI VEGF-A A VEGF-C V ZDRAVEJ ĽUDSKEJ KOŽI: Výbohová, D., Hešková, G., Mellová, Y. ...121
(OCoLC)773172864
(OCoLC)862713803
cnb002507663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC