Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2011-
sv. ; 25 cm

2013-
1x za 2 roky
Součástí podnázvu je pořadové číslo akce
Popsáno podle: sv.2 (2013)
978-80-7368-806-6 (2011 ; brož.) 978-80-7464-364-4 (2/2013 ; brož.) 978-80-7464-813-7 (3/2016 ; brož.)
000247084
SVAZEK II - 2013:   PERSPEKTIVA ZAJIŠTĚNÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI V MORFOLOGICKÝCH OBORECH (Miroslav Přádka) ...6 // KARCINOM REKTA - PRINCIPY ONKOCHIRURGICKÉ RADIKALITY SE ZAMĚŘENÍM SE NA CIRKUMFERENČNÍ RESEKČNÍ OKRAJ (Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča) ...10 // ZMĚNY HMOTNOSTI A INERVACE THYMU PO EXPERIMENTÁLNÍM OVLIVNĚNÍ (František Dorko, Ján Tokarčík, Erich Boroš, Tatiana Borošová) ...13 // GASTROINTESTINÁLNE STROMÁLNE NÁDORY (Johanka Borošová, Laura Gombošová, Marta Horáková, Jana Kaťuchová, Marián Švajdler, Piotr Pedowski, Mária Zakuciová) ...16 // HISTOLOGICKÉ NÁLEZY PO TRANSPLANTACI DVOU RŮZNÝCH BIOMATERIÁLŮ S CHONDROCYTY DO DEFEKTŮ KLOUBNÍ CHRUPAVKY (C. Povýšil) ...24 // HISTOCHEMICKÝ PRŮKAZ TĚŽKÝCH KOVŮ V LIDSKÉ PLACENTĚ (Hurník Pavel, Krejčířová Lenka, Mantič Marion) ...27 // MORFOLOGIE HYPERPLAZIE A DYSPLAZIE EPITELU SLIZNÍC (Ondruššek R., Žiak D., Dvořáčková J., Uvírová M., Laciok Š., Židlík V.) ...32 // AKTIVNÍ LOKÁLNÍ ZÁNĚT V TUKOVÉ TKÁNI - SPOUŠTĚČ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (Chyliková J., Lichnovská R., Bužga M., Holéczy P., Dvořáčková J.) ...36 // IMUNOEXPRESIA ZÁPALOVÝCH MEDIÁTOROV V EXUDATÍVNEJ FÁZE ARDS (Maretta M. Jr., Tóth Š., Morochovič R., Pingorová S., Jonecová Z.) ...40 // INERVÁCIA ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A JEJ POSTIHNUTIE PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH (Tatiana Borošová, Erich Boroš, František Dorko, Peter Bohuš) ...44 // KVANTITATÍVNA ANALÝZA ZMIEN POČTU POHÁRIKOVITÝCH BUNIEK A CELKOVEJ KONCENTRÁCIE HLIENU PO ISCHÉMII-REPERFÚZII JEJÚNA (Kovalčinová B., Tóth Š., Jonecová Z., Maretta M., Veselá J.) ...50 // METASTAZUJÍCÍ NÁDOR DO SUBARACHNOIDEÁLNÍHO PROSTORU (Ostárková B., Tomanová R., Delongová P., Dvořáčková J.) ...55 //
AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE (Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Magdalena Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Daniela Marková, Tomáš Paleček, Jiří Drásek) ...60 // NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH (Franková Eliška, Hahnová Daniela, Hronzová Hana, Jarkuliš Vojtěch, Novobilský Richard, Pražanová Jana, Tokarčík Ján, Dorko František) ...65 // EFEKTÍVNA IZOLÁCIA ĽUDSKÝCH MEZENCHÝMOVÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK Z TUKOVÉHO VÄZIVA A ICH CHONDROGÉNNA DIFERENCIÁCIA IN VITRO (Ľuboš Danišovič, Martin Boháč, Zuzana Varchulová Nováková, Ivan Varga, Štefan Polák) ...68 // KVALITA SCREENINGU A JEHO PRÍNOS V PREVENCI KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU (Jaroslav Horáček) ...74 // VYBRANÉ FRAGMENTY Z HISTÓRIE MORFOLOGICKÉHO VÝSKUMU ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV (Michal Miko, Ivan Varga, Ladislav Urban, Marianna Kajanová, Štefan Polák) ...77 // NOVÉ POZNATKY O HASSALLOVÝCH TELIESKACH ZÍSKANÉ HISTOLOGICKÝM ŠTÚDIOM TÝMUSOV DETÍ S VRODENÝMI CHYBAMI SRDCA (Ivan Varga, Veronika Mešťanová, Marian Adamkov, Michal Miko, Štefan Polák) ...82 // MAKROFÁGY A INTERDIGITUJÚCE DENDRITOVÉ BUNKY V TÝMUSOCH DETÍ S VRODENÝMI CHYBAMI SRDCA (Ivan Varga, Veronika Mešťanová, Marian Adamkov, Michal Miko, Štefan Polák) ...94 // MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA ZLOMENIN KOSTÍ ZPŮSOBENÝCH RŮZNOU RYCHLOSTÍ (PechnIková M., Mazzarelli D., Poppa P., Cattaneo C.) ...100 // PERINERURÁLNA INVÁZIA PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH (Tatiana Borošová, ErichBoroš, FrantišekDorko) ...104 // SOMATICKÉ MUTACE V PIK3CA GENU U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (Kubová Barbora, Šímová Jarmila, Uvírová Magdalena, Dvořáčková Jana, Konvalinka David, Urbanovská Irena, Měch Radek, Žebráková Iveta, Hopenštoková Andrea, Žiak Dušan, Ondruššek Robert) ...113 //
PRIMÁRNÍ MALIGNÍ MENINGEÁLNÍ MELANOM, KAZUISTIKA (Tomanová R., Delongová P., Zuchnická J., Dvořáčková J., Buzrla P., Mačák J.) ...118 // GENETICKY ODLIŠNÉ PŘÍPADY METASTAZUJÍCÍHO MENINGEOMU (Bartušková J., Dvořáčková J., Delongová P., Tomanová R., Buzrla P., Urbanovská I.) ...122 // STUDIE ANGIOARCHITEKTONIKY MONOCHORIÁLNÍCH PLACENT BARVENÍM (Delongová P., Kováčová H., Ostárková B., Tomanová R., Bartušková J., Dvořáčková J., Matura D.) ...127 // PŘÍSTUP K LÉČBĚ DIABETES MELLITUS (Ján Tokarčík, František Dorko) ...132 // SEKUNDÁRNE NÁDORY TENKÉHO ČREVA (Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár)...136 // PATROVÁ MANDLE: VÝVOJ MORFOLOGICKÉHO STUDIA LYMFATICKÉ TKÁNĚ MALT V PŘEHLEDU (Výborná E., Kutal M.) ...142 // VYŠETRENIE LYMFATICKÝCH UZLÍN U KOLOREKTÁLNEHO KARCINOMU A VPLYV ICH POZITIVITY NA LIEČBU A PROGNÓZU (Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko, Jozef Bodnár)...146 // VYUŽITÍ ROHOVKOVÉ TOPOGRAFIE V OFTALMOLOGII (Pavel Giacintov, Renata Giacintová, Jan Vaverka) ...152 // TRANSPLACENTÁRNÍ PŘENOS CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE SDRUŽENÝ S MNOHOČETNÝMI VÝVOJOVÝMI VROZENÝMI VADAMI (Fakhouri F., Tomanová R., Dvořáčková J.) ...155 // KLINICKÝ ANATOMICKO-PATOLOGICKÝ INTERAKTIVNÍ ATLAS ČLOVĚKA Z POHLEDU ZOBRAZOVACÍCH METOD - I. ETAPA (Poprachová Alžběta, Marcela Bezdičková, Radka Filipčíková, Zdeňka Blažková, Stanislav Laichman, Jana Březinová, Ivana Oborná, Martin, Hazlinger, Petr Hubáček, Vladislav Kutěj, Martin Dobiáš) ...159 // MORPHOMETRIC STUDY OF WHITE ADIPOSE TISSUE REGIONAL DIFFERENCES (Carbolová T., Kamarád V., Chyliková J., Dvořáčková J.) ...160
(OCoLC)773172864
(OCoLC)862713803
cnb002507663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC