Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Česká geologická služba, 2008
283 s. : il., mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7075-703-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 223-283
000247205
l.Úvod -- 2. Základ a pokryv -- 3. Základ: Variský orogén -- 3.1. Středoněmecké krystalinické pásmo -- 3.2. Sasko-durynské pásmo (saxothuringikum) -- 3.3. Mariánskolázeňské suturové pásmo -- 3.4. Barrandiensko-armorické pásmo -- 3.4.1. Bohemikum (tepelsko-barrandienská jednotka) -- 3.4.2. Jednotka erbendorfsko-vohenstrauská (ZEV) -- 3.5. Moldanubikum (moldanubické pásmo) -- 3.6. Lugikum -- 3.6.1. Lužicko-kladské pásmo -- 3.6.2. Jednotky sasko-durynského a bavorského typu -- 3.6.3. Kladská jednotka -- 3.6.4. Sovíhorská jednotka a její doprovod -- 3.6.5. Mozaika jednotek (bloků) na jih -- od lužicko-kladského pásma -- 3.7. Severovýchodní okrajové jednotky -- 3.8. Dunajsko-oderské suturové pásmo -- 3.9. Moravsko-slezské pásmo (moravosilesikum) -- 3.10. Pásmo karbonských flyšových příkrovů -- 4. Základ: Předpolí brunie -- 5. Povaha paleozoických faun a sedimentačních systémů -- (J. Hladil, J. Cháb, ed.) -- 5.1. Kambrium (O. Fatka, J. Hladil) -- 5.2. Ordovik (P. Štorch, J. Hladil) -- 5.3. Silur (P.Štorch) -- 5.4. Devon (J. Hladil) -- 5.5. Spodní karbon, do konce vise (J. Hladil, J. Kalvoda, J. Zapletal) -- 5.6. Nejmladší spodní karbon spodní namur -- (J. Zajíc, Z. Vašíček, J. Hladil) -- 6. Synorogenní a poorogenní pánve -- 6.1. Čelní pánev -- 6.2. Vnitroorogenní pánve s počátky v mississipu -- (spodním karbonu) -- 6.3. Vnitroorogenní pánve založené ve westphalu -- 6.4. Pozdní pánevní výplně
stephan C a perm -- 7. Devonský floristický prolog a flóra a fauna karbonských -- a permských pánví -- 7.1. Flóra (Z. Šimůnek) -- 7.1.1. Devon -- 7.1.2. Visé -- 7.1.3. Přechod Visé Namur -- 7.1.4. Spodnonamurská (serpuchovská) paralická posloupnost ostravské souvrství -- 7.1.5. Suchozemské rostlinstvo namuru a raného westphalu -- 7.1.6. Svrchní westphal (bolsov a westphal D) -- 7.1.7. Stephan od kantabru po hiát mezi stephanem B a C -- 7.1.8. Stephan C a přechod do autunu -- 7.1.9. Autun -- 7.2. Fauna (Z. Vašíček, J. Zajíc) -- 7.2.1. Svrchní karbon pennsylvan -- 7.2.2. Perm -- 8. Variské a raně povariské intruze (J. Cháb, K. Breiter) -- 8.1. Vulkano-plutonická fronta -- 8.2. Intruze v zázemí vulkano-plutonické fronty -- 8.2.1. Intruze dunajsko-šumavské větve -- 8.2.2. Intruze uvnitř bohemika a na jeho hranicích -- 8.3. Hyperdraselné intruze v moldanubiku -- 8.4. Pegmatity -- 8.5. Pozdní intruze -- 9. Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu -- a jeho blízkém okolí svrchní perm (J. Cháb, J. Zajíc) -- 10. Původ, drift a kolize -- Doslov (A. Dudek)
(OCoLC)237190995
cnb001796122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC