Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.8) Půjčeno:98x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2013
339 s. : il., mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2209-5 (brož.)
ISBN 978-80-246-2418-1 (e-kniha)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 327-334a rejstříky
Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají zanedbaně, konzumují alkohol a přespávají na nejrůznějších místech. Skutečnost je ale v mnoha směrech jiná, především u mladých lidí, pro něž může být život na ulici jen přechodnou životní fází. Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat – a leckdy se jim to ani nepodařilo. Mladí bezdomovci jsou různí a různé jsou i jejich příběhy a příčiny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde člověk ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potřeby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je třeba vydržet, aby zde bylo možné přežít. Druhá část publikace je věnována opačnému procesu, návratu z ulice zpět do společnosti, a obtížím, které je nutné překonat, aby to vůbec bylo možné. Často nejde jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších důsledků nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním rejstříku či nakumulované dluhy. Text vychází z rozhovorů s těmito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000247268
I. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY MLADÝCH BEZDOMOVCŮ // 1. Úvod do problematiky – co je bezdomovectví, s čím souvisí a co přináší // 2. Cíl studie, použitá metoda a charakteristika zkoumané skupiny // 3. Životní příběhy mladých bezdomovců // 4. Dětství a dospívání mladých bezdomovců // 4.1 Rodina – názory mladých bezdomovců na domov a průběh jejich dětství // 4.2 Škola – názory mladých bezdomovců na vlastní školní úspěšnost // 4.3 Vrstevníci – hodnocení vztahů s vrstevníky v době dětství a dospívání // 4.4 Shrnutí příběhu dětství a dospívání mladých bezdomovců // 5. Počátky bezdomovectví // 5.1 Odchod na ulici a jeho příčina // 6. Život na ulici // 6.1 Získávání prostředků k obživě // 6.2 Bydlení a přespávání na ulici // 6.3 Život na ulici má své negativní stránky // 6.4 V čem je život na ulici pozitivní // 6.5 Změna hodnot a norem // 6.6 Vztahy s lidmi na ulici // 6.7 Vztahy s lidmi mimo bezdomoveckou komunitu // 6.8 Rodičovství mladých bezdomovců // 6.9 Shrnutí příběhu o odchodu na ulici a o bezdomoveckém životě // 7. Názor mladých bezdomovců na sebe samé a na svou proměnu // 7.1 Osobnost mladých bezdomovců // 7.2 Proměna, k níž dochází pod vlivem života na ulici // 7.3 Shrnutí příběhu o vnímání sebe sama a hodnocení vlastní proměny // 8. Jak si mladí bezdomovci představují svou budoucnost // 8.1 Názory mladých bezdomovců na předpoklady a překážky návratu do společnosti // 8.2 Změna sociálního postavení mladých bezdomovců po dvou letech // 8.3 Shrnutí představ mladých bezdomovců o vlastní budoucnosti a možném návratu do společnosti // 9. Závěr //
II. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLADÝCH BEZDOMOVCŮ // 1. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců // 1.1 Depresivní a úzkostné poruchy // 1.2 Suicidální chování // 1.3 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) // 1.4 Schizofrenie a jiné psychotické poruchy // 2. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců v Praze // 2.1 Profil skupiny bezdomovců na škálách KIPS // 2.2 Psychiatrické symptomy u typů bezdomovců založené na vývojové trajektorii // 2.3 Alkohol a ilegální drogy v souboru pražských mladých bezdomovců // 2.4 Shrnutí // III. PROCES REINTEGRACE MLADÝCH BEZDOMOVCŮ DO SPOLEČNOSTI // 1. Roviny reintegrace // 2. Teoretická východiska // 3. Výzkumný design // 4. Charakteristika zkoumané skupiny // 5. Vyrovnání s minulostí // 5.1 Vyrovnání s životem v rodině // 5.2 Vyrovnání se životem na ulici // 5.3 Vyrovnání se sebou samým // 5.4 Hledání smyslu života // 6. Impulz ke změně života // 6.1 Negativní impulz ke změně životního stylu // 6.2 Pozitivní impulz ke změně životního stylu // 7. Pohled do budoucnosti // 7.1 Nabídka pomoci – charitativní organizace // 7.2 Překonávání překážek v procesu integrace // 8. Význam sociálních služeb // 8.1 Současná praxe sociálních služeb // 8.2 Sociální služby určené pro bezdomovce // 8.3 Základní principy sociální práce s bezdomovci // 9. Závěr // 9.1 Vyrovnání s minulostí // 9.2 Hledání smyslu života // 9.3 Získání nových schopností a možností // 9.4 Závěrečná doporučení // PŘÍLOHY // Příloha č. 1 – Slovník mladých bezdomovců // Příloha č. 2 – Mapy // Seznam použité literatury // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík
(OCoLC)855464113
(OCoLC)878145761
cnb002449146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC