Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:56x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
245 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4368-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8813-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8814-2 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 235-243, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000247477
OBSAH // Úvod...9 // Část 1 // Praxe a teorie jako neoddělitelné aspekty vědy // !• Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu ..12 // Radim Šíp // 1.1 Situace pedagogiky na počátku 21. století ... 12 // 1.2 Historické pozadí vztahu praxe a teorie v pedagogice... 14 // 1.3 Dichotomické myslení a jeho limity... 16 // 1.4 Falešné divadlo a institucionalizace dichotomického myslení // v pedagogice... 19 // 1.5 Nové vědecké paradigma: kontinuita vědy a všudypřítomnost // hermeneutického kruhu... 22 // 1.6 Důsledky nového pojetí vědy... 30 // Závěr...37 // Část II // Vybrané výzkumné metody // 2. Úvod: Aplikace nového pojetí na katedře sociální // pedagogiky PdF MU ...40 // Radim Šíp // 3. Zakotvená teorie podle Strausse a Corbinové...45 // Lenka Gulová // 3.1 Zakotvená teorie ...46 // 3.2 Analýza prostřednictvím otevřeného kódování ...47 // 3.2.1 Ukázka výzkumné analýzy v rámci zakotvené teorie...49 // 3.3 Axiální kódování jako další krok v zakotvené teorii... 57 // 3.3.1 Ukázka analýzy axiálního kódování v aplikovaném // výzkumu ...58 // 3.4 Selektivní kódování aneb příběh na konec...62 // 3.4.1 Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko // pedagogické intervence: Angola 2008-2012 ... 63 // 3.5 Ohnisková skupina jako další metoda sběru dat...66 // 3.5.1 Ukázka analýzy výzkumu „Asistenti pedagoga v náročném // prostředí škol/’...67
// Závěr...71 // 4. Případová studie drogových kariér ...72 // Martin Stanoev // 4.1 Design případové studie... 72 // 4.2 Vztah teorie a dat v případové studii ... 74 // 4.3 Teorie drogových kariér... 76 // 4.3.1 Tři kroky cesty...77 // 4.4 Analýza dat a grafická znázornění dat v případové studii...78 // Závěr...84 // 5. MCA: Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně // znevýhodněných žáků...86 // Barbara Strobachová // 5.1 Sociálně znevýhodnění Romové v ČR... 87 // 5.2 Situace ve výzkumu vzdělávání romských dětí...88 // 5.3 Fenomenologie jako alternativa... 90 // 5.4 Fenomenologický postoj a fenomenologická metoda ...92 // 5.5 Roger Sages, fenomenologie významu a MCA ...94 // 5.6 Postup při práci s MCA...95 // 5.7 Fenomenologický výzkum s využitím MCA... 101 // Závěr...103 // 6. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA)...105 // Veronika Šuráňová // 6.1 Filozofické zakotvení... 106 // 6.2 Rozdíl IPA od klasické fenomenologické metody výzkumu___ 106 // 6.3 Postoj výzkumníka ... 107 // 6.4 Kdy zvolit IPA?... 107 // 6.5 Metoda sběru dat... 108 // 6.6 Postup IRA ... 109 // 6.7 Popis cesty interpretace dat ... Ill // 6.8 Příklad vyhodnocení výsledků výzkumu... 114 // Závěr...116 // 7. Narativní analýza... 117 // Andrea Preissová Krejčí // 7.1 Teoretický rámec... 117 // 7.2 Vztah mezi narativitou a realitou ... 121 // 7.3 Postup narativní analýzy... 124 // 7.4 Rizika narativní
analýzy aneb Proč s ní vůbec začínat?... 128 // 7.5 Příklad výzkumu ... 130 // 7.5. i Příklad primárního zpracování narativní analýzy // technikou otevřeného kódování a kategorizace ...131 // 7.5.2 Interpretace souvislostí badatelem na základě kategorizace // vyprávění...134 // Závěr...137 // 8. Obsahová analýza textu ...139 // Dušan Klapko // 8.1 Obsahová analýza ... 140 // 8.2 Teorie textové analýzy... 143 // 8.2.1 Sémantika: teorie významu...145 // 8.2.2 Hermeneutika: teorie výkladu a interpretace...147 // 8.2.3 Teorie kontextu...149 // 8.3 Ukázka z výzkumu A... 154 // 8.4 Ukázka z výzkumu ?... 159 // Závěr: aplikace výsledků obsahové analýzy do praxe v rámci // sociální pedagogiky...166 // 9. Diskurzivní analýza... 168 // Dušan Klapko // 9.1 Teoretická východiska... 169 // 9.1.1 Sociální konstruktivismus...169 // 9.1.2 Foucaultův odkaz...172 // 9.1.3 Sociální konstrukce reality...174 // 9.1.4 Nová etnografie a emický přístup...176 // 9.1.5 Diskurzivní analýza v kontextu diskurzivní psychologie_176 // 9.2 Vybrané metodologické nástroje diskurzivní analýzy ... 179 // 9.3 Ukázka výzkumné zprávy... 182 // 9.3.1 Výtah z výzkumné zprávy: první ukázka...182 // 9.3.2 Výtah z výzkumné zprávy: druhá ukázka ...194 // Závěr: Aplikace výsledků diskurzivní analýzy do praxe v rámci // sociální pedagogiky...208 // 10. Teorie vědomostního prostoru...210 // Denisa Denglerová // 10.1 Stručný
úvod do teorie vědomostního prostoru...210 // 10.2 První výzkumné uplatnění - jak lidé rozumějí položkám // v osobnostním inventáři...216 // 10.2.1 Pozadí výzkumu...216 // 10.2.2 Výzkumný soubor...218 // 10.2.3 Ukázky výsledků a jejich diskuse...219 // 10.3 Druhé výzkumné uplatnění - analýza výsledků testu percepce // u dětí na počátku školní docházky...223 // 10.3.1 Pozadí výzkumu... 223 // 10.3.2 Výzkumný soubor...224 // 10.3.3 Ukázky výsledků a jejich diskuse...226 // Závěr: přínos teorie vědomostního prostoru...227 // Závěr...229 // Medailonky autorů...232 // Literatura...235 // Rejstřík...244
(OCoLC)864848580
cnb002499794

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC