Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2011
321 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-7311-116-8 (váz.)
Medicína hlavy a krku
Terminologický slovník
DVD ke kapitole Hlasová rehabilitace
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000247581
1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) -- 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách -- 1.2 Foniatrie a její vývoj -- II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ -- 2 Anatomie hlasotvorného ústrojí (V. Chrobok, M. Kučera, M. Fric) -- 2.1 Hlasotvorné ústroj í -- 2.2 Skelet hrtanu a jeho spojení -- 2.3 Svaly hrtanu -- 2.4 Inervace hrtanu -- 2.5 Cévní a lymfatické zásobení hrtanu -- 2.6 Zevní krk -- 2.7 Rezonanční prostory -- 2.8 Dolní cesty dýchací -- 3 Fyziologie a funkce hrtanu (M. Fric, M. Kučera, J. Vydrová, J. Švec) -- 3.1 Funkce hrtanu -- 3.2 Hlasotvorba (fonace) -- 3.3 Vývoj hlasu -- III VYŠETŘENÍ HLASU -- 4 Anamnéza, symptomatologie a základní vyšetření (J. Dršata) -- 4.1 Foniatrická anamnéza -- 4.2 Symptomatologie onemocnění hlasu -- 4.3 Otorinolaryngologické vyšetření -- 5 Optická vyšetření (J. Švec, J. Dršata, R. Holý) -- 5.1 Laryngoskopie -- 5.2 Laryngostroboskopie -- 5.3 Vysokorychlostní vyšetření hlasivek -- 6 Akustické metody vyšetření hlasu (M. Fric, J. Dršata) -- 6.1 Poslechové hodnocení hlasu -- 6.2 Analýza periodicity hlasu -- 6.3 Vyšetření hlasového pole -- 6.4 Spektrální analýza hlasu -- 6.5 Multidimenzionální analýza hlasu -- 6.6 Testy hlasové zátěže -- 7 Ostatní metody vyšetření hlasu (M. Fric, J. Dršata. J. Švec, L. Černý) -- 7.1 Aerodynamická vyšetření -- 7.2 Elektrofyziologická vyšetření -- 7.3 Psychometrická hodnocení hlasu -- 7.4 Pomocná vyšetření u chorob
hlasu -- 8 Vyšetření uměleckého hlasu (J. Vydrová) -- 8.1 Profesionální a umělecký hlas ’ -- 8.2 Popis zpěvního hlasu -- 8.3 Specifika vyšetření uměleckého hlasu -- IV LÉČBA HLASOVÝCH PORUCH -- 9 Hlasová rehabilitace a reedukace (M. Kučera) -- 9.1 Terminologie hlasové rehabilitace -- 9.2 Plán individuální reedukace -- 9.3 Držení těla postoj -- 9.4 Nácvik správného dýchání -- 9.5 Hlasová cvičení -- 9.6 Tělesná cvičení -- 9.7 Psychoterapeutické hledisko hlasové reedukace -- 9.8 Alternativní a doplňující techniky užívané při hlasové terapii -- 10 Hlasová výchova (M. Obešlová, J. Vydrová, J. Marková, R. Szymiková) -- 10.1 Hlasová pedagogika -- 10.2 Hlasová hygiena -- 10.3 Kultivace hlasu a hlasová výchova -- 10.4 Zpěvní výchova a pěvecké styly -- 11 Fyzikální léčba a balneoterapie (J. Vrabec, J. Dršata) -- 11.1 Inhalační léčba -- 11.2 Léčebná rehabilitace -- 11.3 Lázeňská léčba (balneoterapie) -- 12 Psychoterapie u hlasových poruch (M. Halíř) -- 12.1 Problém pojmu „psychogenní" -- 12.2 Psychoterapeutické směry -- 12.3 Hlasový orgán z psychologického pohledu -- 12.4 Východiska psychoterapeutické léčby -- 13 Medikamentózní léčba ve foniatrii (J. Dršata) -- 13.1 Systémová medikace -- 13.2 Lokální léčba ve foniatrii -- 13.3 Individuálně připravované léky -- 14 Obecné principy chirurgické léčby hlasových poruch (V. Chrobok, A. Pellant, J. Praisler, M. Zábrodský,
B. Lorenc) -- 14.1 Základní pojmy a dělení -- 14.2 Direktní laryngoskopie -- 14.3 Chirurgie benigních lézí hlasivek -- 14.4 Chirurgie kostry hrtanu -- 14.5 Endoskopické chordektomie -- V ORGANICKÉ PORUCHY HLASU -- 15 Vývojové vady (J. Dršata) -- 15.1 Vývoj o vé vady hrtanu -- 15.2 Vývojové poruchy spojené s poruchou hlasu -- 16 Traumatická poškození hlasu (J. Dršata) -- 16.1 Akutní fonotrauma -- 16.2 Iatrogenní léze hlasivek -- 16.3 Úrazy hrtanu -- 17 Zánětlivá onemocnění hrtanu (J. Dršata, J. Vydrová, K Zeleník, -- P Komínek, J. Dubová) -- 17.1 Akutní zánětlivá onemocnění hrtanu -- 17.2 Chronická zánětlivá onemocnění hrtanu -- 17.3 Extraezofageální reflux a onemocnění hlasu -- 18 Benigní hrtanové léze (J. Dršata, J. Vydrová, V Chrobok) -- 18.1 Hlasivkový polyp -- 18.2 Hlasivkové uzlíky -- 18.3 Hlasivkový vřed a granulom -- 18.4 Subepiteliální léze hrtanu -- 18.5 Sulcus glottidis -- 18.6 Laryngokéla -- 19 Onkologická problematika ve foniatrii (I. Šebová, J. Dršata, M Zábrodský) -- 19.1 Hrtanové prekancerózy a suspektní nálezy -- 19.2 Maligní nádory horních cest dýchacích a polykacích -- VI FUNKČNÍ PORUCHY HLASU (FUNKČNÍ DYSFONIE) -- 20 Podstata funkčních poruch hlasu (M. Kučera) -- 20.1 Definice funkční hlasové poruchy -- 20.2 Klasifikace funkčních hlasových poruch -- 21 Poruchy hybnosti hlasivek (J. Dršata) -- 21.1 Artrogenní poruchy hybnosti hlasivek -- 21.2 Myogenní poruchy hlasivek
-- 21.3 Neurogenní poruchy hybnosti hlasivek -- 21.3 Poruchy hlasu při primárně neurologických onemocněních -- 22 Poruchy hlasového napětí (M. Kučera, J. Dršata) -- 22.1 Hyperkinetická dysfonie -- 22.2 Hypokinetická dysfonie, hlasová nedostatečnost -- 22.3 Hormonálně a farmakologicky podmíněné poruchy hlasu -- 23 Psychogenní poruchy hlasu (M. Kučera, J. Dršata, V Chrobok) -- 23.1 Psychiatrická problematika ve foniatrii -- 23.2 Hlasové poruchy neurotického charakteru -- 23.3 Poruchy mutace (mutační dysfonie) -- 23.4 Transsexualismus -- VII ONEMOCNĚNÍ HLASU SPOJENÁ S PROFESÍ A UMĚLECKÝM PROJEVEM -- 24 Poruchy uměleckého hlasu (J. Vydrová) 24A Onemocnění v oblasti rezonančních prostor 24.2 Laryngitidy hlasových profesionálů -- 24.3 Organická onemocnění hlasivek -- 24.4 Funkční poruchy -- 24.5 Hlasový klid u zpěvních a mluvních hlasových profesionálů -- 25 Profesionální onemocnění hlasu a posudková hlediska -- (J. Chaloupka) -- 25.1 Indikace k vyšetření na středisku NzP -- 25.2 Hlasová porucha jako nemoc z povolání -- 25.3 Intoxikace dráždivými plyny -- 25.4 Karcinom hrtanu jako profesní onemocnění -- 25.5 Posudkové a medicínsko-právní aspekty hlasových poruch -- VIII OŠETŘOVATELSTVÍ VE FONIATRII -- 26 Ošetřovatelská péče ve foniatrii a fonochirurgii (A. Pellant, V. Chrobok, J. Škvrňáková, J. Praisler) -- 26.1 Povinnosti sestry v rámci ambulantní foniatrické péče -- 26.2 Povinnosti a úkoly
sestry v rámci foniatrické, fonochirurgické a otochirurgické léčby -- u hospitalizovaných nemocných -- 26.3 Ošetřovatelské diagnózy -- IX ZÁVĚR -- 27 Poučení pro praxi (J. Dršata, V. Chrobok) -- 27.1 Anatomie a fyziologie -- 27.2 Diagnostika -- 27.3 Léčba hlasových poruch -- 27.4 Organická onemocnění hlasu -- 27.5 Onkologická problematika ve foniatrii -- 27.6 Funkční onemocnění hlasu -- 27.7 Onemocnění hlasových profesionálů -- X PŘÍLOHY -- Slovníček základních pojmů (P Štrympl, A. Menšíková) -- Slovníček jmen (P Schwarz, P Matoušek) -- Doporučená literatura -- Seznam tabulek
(OCoLC)730409487
cnb002184253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC