Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
1 CD-ROM : barev. ; 12 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-288-3
Název z titulní obrazovky; označení vyd. z tiráže
"Číslo operačního programu: CZ.1.07. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 2. Číslo oblasti podpory: 2.2. Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0456"--Tit. obrazovka
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Sylabus -- Studijní opora -- Odborný posudek -- Evaluační dokumenty
Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, internetový prohlížeč
000247661
Úvod // 6 // 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DISABILITY STUDIES // 1.1 P edm J studia disability studies 9 // 1.2 Teoretický rámec disability studies 14 // 1.3 Co je zdravotní postižení? Kdo má zdravotní postižení? 18 // 1.4 Kdo je odborníkem na zdravotní postižení? 24 // 1.5 Mezinárodní klasifikace funk nich schopností, disability a zdraví 29 // 1.5.1 Disabilita 29 // 1.5.2 Komponenty a kvalifikátory v souvislosti se zdravím 30 // 1.6 Metodologické problémy výzkumu zdravotního postižení 32 // K HISTORII ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ // 2.1 Období do první poloviny 20. století 38 // 2.2 Novodobá historie 43 // SPOLEDENSKÉ KONTEXTY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ // 3.1 Sociální fungování, komplexita životní situace 48 // 3.2 Životní prost: edí a lidé s postižením 52 // 3.2.1 Sociální prost edí 54 // 3.2.2 Fyzické prost edí 58 // 3.2.3 InformaOií prost edí 63 // 3.3 Ve ejná politika ve vztahu k lidem s postižením v R 67 // 3.3.1 Zdravotní politika 67 // 3.3.2 Vzddávací politika 70 // 3.3.3 Systémy sociální ochrany 74 // 3.3.4 Politika zam stnanosti 83 // 3.4 Právní systém 87 // POLITICKÉ KONTEXTY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ // 4.1 Mezinárodní hnutí za ob anská práva lidí s postižením 93 // 4.2 Politické aktivity lidí s postižením v DR 94 // 4.3 Organizace osob se zdravotním postižením 95 // 4.4 Participace lidí s postižením na utvá éní, realizaci a hodnocení veřejné politiky v í IR 10( // 4 // 5 KULTURNÍ KONTEXTY
ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ // 5.1 Jazykové aspekty zdravotního postižení 106 // 5.2 Etické aspekty zdravotního postižení 110 // 5.2.1 Morální hodnoty 110 // 5.2.2 RodiLDvství 111 // 5.2.3 Genetická diskriminace 113 // 5.3 Sociálna kulturní konstrukce zdravotního postižení 114 // 5.4 Prezentace zdravotního postižení v umíní a v médiích 116 // 5.4.1 Zdravotní postižení v literátu® 117 // 5.4.2 Zdravotní postižení ve výtvarném umení 119 // 5.4.3 Zdravotní postižení ve filmové a televizní tvorbD 121 // 5.4.4 Zdravotní postižení a zpravodajská média 128 // 5.4.5 Um decká tvorba lidí s postižením 131 // 6 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 133 // Literatura 138 // Přílohy 149 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC