Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(17.8) Půjčeno:105x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
249 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4412-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8893-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8894-4 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 228-240 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000247761
Úvod // 1 Úvod do chirurgického ošetřovatelství (Renáta Zeleníková) 13 // 1.1 Charakteristika chirurgického ošetřovatelství 13 // 1.1.1 Činnosti všeobecných sester realizujících ošetřovatelskou péči // v chirurgických oborech 16 // 1.1.2 Role všeobecné sestry pracující v chirurgických oborech 21 // 1.2 Chirurgické obory 22 // 1.3 Základní terminologie používaná v chirurgických oborech 23 // 2 Predoperační péče (Eva Jamková) 26 // 2.1 Charakteristika předoperačního období 26 // 2.2 Rozdělení předoperačního období 26 // 2.2.1 Dlouhodobá příprava pacienta na operaci 26 // 2.2.2 Krátkodobá příprava pacienta na operaci 34 // 2.2.3 Bezprostřední příprava pacienta na operaci 36 // 2.2.4 Predoperační příprava při urgentní operaci 37 // 2.2.5 Ošetřovatelské diagnózy v předoperačním období 37 // 3 Intraoperační péče (Eva Jamková) 40 // 3.1 Základní chirurgické nástroje a instrumentování v průběhu operace 42 // 3.2 Druhy anestezie 44 // 3.3 Ošetřovatelské diagnózy v intraoperačním období 45 // 4 Pooperační péče (Eva Jamková) 47 // 4.1 Monitorování pacienta v prvních 24 hodinách po operaci 47 // 4.2 Pooperační komplikace 49 // 4.3 Překlad pacienta na standardní oddělení 54 // 4.4 Ošetřovatelské diagnózy pro pooperační období 57 // 5 Péče o rány (Eva Jamková) 64 // 5.1 Definice a rozdělení ran 64 // 5.2 Hojení ran 65 // 5.2.1 Faktory ovlivňující hojení ran 65 // 5.3 Ošetřovatelská péče o ránu 68 // 5.3.1 Prostředky ? fázovému ošetřování ran 72 // 5.3.2 Odběr biologického materiálu z rány 72 // 5.3.3 Debridement nebojících se ran 73 // 5.3.4 Terapeutické materiály u nebojících se ran 75 // 5.3.5 Dokumentace rány 79 // 5.3.6 Kompresivní terapie 80 //
6 Psychická podpora pacientů v chirurgických oborech (Renáta Zeleníková) 83 // 6.1 Predoperační úzkost a strach 83 // 5 // 6.1.1 Měřicí nástroje na hodnocení strachu a úzkosti 86 // 6.1.2 Intervence na redukci predoperační úzkosti a strachu 87 // 6.2 Narušený obraz těla 91 // 7 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění štítné žlázy (Renáta Zeleníková) 95 // 7.1 Anatomicko-fyziologický úvod 95 // 7.2 Základní charakteristika onemocnění štítné žlázy 95 // 7.3 Klinický obraz 97 // 7.4 Diagnostika 97 // 7.5 Léčba 98 // 7.5.1 Typy chirurgických výkonů na štítné žláze 99 // 7.5.2 Nové technologie v chirurgii štítné žlázy 99 // 7.5.3 Komplikace specifické pro operace štítné žlázy 99 // 7.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 101 // 7.7 Intraoperační období 102 // 7.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 102 // 7.8.1 Překlad pacienta 102 // 7.8.2 Monitorování pacienta po operaci 102 // 7.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík 103 // 7.8.4 Péče o operační ránu a drény 103 // 7.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu 103 // 7.8.6 Prevence komplikací 104 // 7.8.7 Plánování propuštění, edukace pacienta 104 // 8 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu onemocnění prsu (Eva Jamková) 107 // 8.1 Anatomicko-fyziologický úvod 107 // 8.2 Vybraná onemocnění prsu řešená chirurgicky 107 // 8.2.1 Zánětlivá onemocnění prsu 107 // 8.2.2 Nádorová onemocnění 108 // 8.3 Karcinom prsu 108 // 8.3.1 Epidemiologie a demografická data 108 // 8.3.2 Etiopatogeneze 109 // 8.3.3 Klinický obraz karcinomu prsu 111 // 8.3.4 Diagnostika karcinomu prsu 111 // 8.3.5 Léčba karcinomu prsu - konzervativní, chirurgická 111 //
8.3.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 114 // 8.3.7 Intraoperační období 115 // 8.3.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 115 // 8.3.9 Plánování propuštění, edukace pacienta 119 // 8.3.10 Prevence karcinomu prsu 119 // 9 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu onemocnění plic (Renáta Zeleníková) 122 // 9.1 Anatomicko-fyziologický úvod 122 // 9.2 Primární plicní nádory 123 // 9.2.1 Etiologie bronchogenního karcinomu 125 // 9.2.2 Klinický obraz bronchogenního karcinomu 126 // 9.2.3 Diagnostika bronchogenního karcinomu 127 // 9.2.4 Léčba bronchogenního karcinomu 127 // 9.3 Sekundární plicní nádory 128 // 9.4 Operace plic 128 // 9.5 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 129 // 9.5.1 Příjem a posouzení stavu pacienta 129 // 9.5.2 Zlepšení čištění dýchacích cest 131 // 9.5.3 Edukace pacienta 131 // 9.5.4 Zmírnění strachu a úzkosti 132 // 9.6 Intraoperační období 133 // 9.7 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 135 // 9.7.1 Překlad pacienta 135 // 9.7.2 Monitorování pacienta po operaci 135 // 9.7.3 Péče o dýchání 136 // 9.7.4 Kontrola bolesti, aplikace analgetík a dalších léků 137 // 9.7.5 Péče o operační ránu a drény 137 // 9.7.6 Péče o vyprazdňování a výživu 141 // 9.7.7 Hygienická péče a péče o další potřeby pacienta 142 // 9.7.8 Prevence komplikací 142 // 9.7.9 Plánování propuštění, edukace pacienta 145 // 10 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu žaludku (Eva Jamková) . 148 // 10.1 Anatomicko-fyziologický úvod 148 // 10.2 Základní charakteristika vybraných onemocnění žaludku vedoucích k chirurgické léčbě 148 // 10.2.1 Poranění 148 // 10.2.2 Vředová choroba 149 // 10.2.3 Volvulus žaludku 149 //
10.2.4 Zánětlivá onemocnění žaludku 150 // 10.2.5 Nádorová onemocnění žaludku 150 // 10.3 Chirurgické výkony prováděné na žaludku 150 // 10.4 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 152 // 10.5 Obezita 152 // 10.5.1 Etiologie obezity 153 // 10.5.2 Komplikace obezity 153 // 10.5.3 Diagnostika obezity 153 // 10.5.4 Léčba obezity 155 // 10.5.5 Chirurgická léčba obezity 156 // 10.5.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období // bariatrické operace 157 // 10.5.7 Intraoperační období 158 // 10.5.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 159 // 10.5.9 Plánování propuštění, edukace pacienta 161 // 11 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění tlustého střeva (Eva Jamková) 164 // 11.1 Anatomicko-fyziologický úvod 164 // 7 // 11.2 Stručná charakteristika vybraných onemocnění tlustého střeva // vedoucích ? chirurgické léčbě 164 // 11.2.1 Vrozené vady tlustého střeva 164 // 11.2.2 Zánětlivá onemocnění tlustého střeva 165 // 11.2.3 Nádorová onemocnění tlustého střeva 166 // 11.3 Karcinom tlustého střeva 166 // 11.3.1 Epidemiologie a demografická data 166 // 11.3.2 Etiopatogeneze karcinomu střeva 166 // 11.3.3 Klinický obraz karcinomu střeva 167 // 11.3.4 Diagnostika karcinomu střeva 167 // 11.3.5 Léčba - konzervativní, chirurgická 167 // 11.3.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 169 // 11.3.7 Intraoperační období 171 // 11.3.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 171 // 11.3.9 Plánování propuštění, edukace pacienta 176 // 11.4 Ošetřovatelská péče o stomie 176 // 11.4.1 Definice a rozdělení stomie 176 // 11.4.2 Indikace k založení stomie 177 // 11.4.3 Komplikace střevních vývodů 177 // 11.4.4 Pomůcky pro ošetření stomie 178 //
11.4.5 Postup výměny stomického sáčku 179 // 11.4.6 Výživa u pacienta se stomií 179 // 11.4.7 Další aspekty života stomiků 180 // 12 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocněnížlučníku (Renáta Zeleníková) 182 // 12.1 Anatomicko-fyziologický úvod 182 // 12.1.1 Funkce mimojaterních žlučových cest 182 // 12.1.2 Následky Cholecystektomie 183 // 12.2 Základní charakteristika vybraného onemocnění 183 // 12.3 Klinický obraz cholecystolitiázy 184 // 12.3.1 Komplikace cholecystolitiázy 185 // 12.4 Diagnostika cholecystolitiázy 185 // 12.5 Léčba cholecystolitiázy 187 // 12.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 188 // 12.7 Intraoperační období 189 // 12.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 190 // 12.8.1 Překlad pacienta 190 // 12.8.2 Monitorování pacienta po operaci 190 // 12.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík 190 // 12.8.4 Péče o operační ránu a drény 191 // 12.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu 193 // 12.8.6 Prevence komplikací 193 // 12.8.7 Plánování propuštění, edukace pacienta 194 // 13 Ošetřovatelská péče o pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu onemocnění jater (Renáta Zeleníková) 197 // 13.1 Anatomicko-fyziologický úvod 197 // 13.2 Základní charakteristika vybraného onemocnění 197 // 13.2.1 Benigní nádory jater 198 // 13.2.2 Primární maligní nádory jater 198 // 13.2.3 Sekundární maligní nádory jater 200 // 13.3 Klinický obraz 200 // 13.4 Diagnostika 200 // 13.5 Léčba 201 // 13.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 204 // 13.7 Intraoperační období 205 // 13.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 206 // 13.8.1 Překlad pacienta 206 // 13.8.2 Monitorování pacienta po operaci 206 //
13.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík 207 // 13.8.4 Péče o operační ránu a drény 207 // 13.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu 207 // 13.8.6 Prevence komplikací 207 // 13.8.7 Plánování propuštění, edukace pacienta 209 // 14 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího amputaci // dolní končetiny (Eva Jamková) 211 // 14.1 Vymezení pojmu 211 // 14.2 Stručná charakteristika vybraných onemocnění vedoucích // ? amputaci dolní končetiny 211 // 14.2.1 Nádorová onemocnění kostí 211 // 14.2.2 Ischemická choroba dolních končetin 212 // 14.2.3 Syndrom diabetické nohy 212 // 14.3 Invazivní chirurgické výkony prováděné na dolní končetině 215 // 14.4 Typy amputace na dolní končetině 215 // 14.5 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období 216 // 14.6 Intraoperační období 217 // 14.7 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období 218 // 14.7.1 Plánování propuštění, edukace pacienta 220 // 14.8 Protetika 221 // Seznam použitých zkratek 224 // Literatura 228 // Souhrn/Summary 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC