Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(15.7) Půjčeno:93x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
249 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4412-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8893-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8894-4 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 228-240 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000247761
Obsah // Úvod...? // 1 Úvod do chirurgického ošetřovatelství (Renáta Zeleníková)... 13 // 1.1 Charakteristika chirurgického ošetřovatelství... 13 // 1.1.1 Činnosti všeobecných sester realizujících ošetřovatelskou péči // v chirurgických oborech... 16 // 1.1.2 Role všeobecné sestry pracující v chirurgických oborech... 21 // 1.2 Chirurgické obory... 22 // 1.3 Základní terminologie používaná v chirurgických oborech... 23 // 2 Predoperační péče (Eva Jamková)... 26 // 2.1 Charakteristika předoperačního období ... 26 // 2.2 Rozdělení předoperačního období... 26 // 2.2.1 Dlouhodobá příprava pacienta na operaci... 26 // 2.2.2 Krátkodobá příprava pacienta na operaci... 34 // 2.2.3 Bezprostřední příprava pacienta na operaci... 36 // 2.2.4 Predoperační příprava při urgentní operaci... 37 // 2.2.5 Ošetřovatelské diagnózy v předoperačním období... 37 // 3 Intraoperační péče (Eva Jamková)... 40 // 3.1 Základní chirurgické nástroje a instrumentování v průběhu operace . ... 42 // 3.2 Druhy anestezie ...44 // 3.3 Ošetřovatelské diagnózy v intraoperačním období ... 45 // 4 Pooperační péče (Eva Jamková) ... 47 // 4.1 Monitorování pacienta v prvních 24 hodinách po operaci... 47 // 4.2 Pooperační komplikace... 49 // 4.3 Překlad pacienta na standardní oddělení... 54 // 4.4 Ošetřovatelské diagnózy pro pooperační období... 57 // 5 Péče o rány (Eva Jamková)... 64 // 5.1 Definice a rozdělení
ran... 64 // 5.2 Hojení ran... 65 // 5.2.1 Faktory ovlivňující hojení ran ... 65 // 5.3 Ošetřovatelská péče o ránu... 68 // 5.3.1 Prostředky ? fázovému ošetřování ran ... 72 // 5.3.2 Odběr biologického materiálu z rány... 72 // 5.3.3 Debridement nebojících se ran... 73 // 5.3.4 Terapeutické materiály u nebojících se ran... 75 // 5.3.5 Dokumentace rány... 79 // 5.3.6 Kompresivní terapie... 80 // 6 Psychická podpora pacientů v chirurgických oborech (Renáta Zeleníková)... 83 // 6.1 Predoperační úzkost a strach... 83 // 5 // 6.1.1 Měřicí nástroje na hodnocení strachu a úzkosti... 86 // 6.1.2 Intervence na redukci predoperační úzkosti a strachu... 87 // 6.2 Narušený obraz těla... 91 // 7 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění štítné žlázy (Renáta Zeleníková)... 95 // 7.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 95 // 7.2 Základní charakteristika onemocnění štítné žlázy... 95 // 7.3 Klinický obraz... 97 // 7.4 Diagnostika... 97 // 7.5 Léčba... 98 // 7.5.1 Typy chirurgických výkonů na štítné žláze... 99 // 7.5.2 Nové technologie v chirurgii štítné žlázy... 99 // 7.5.3 Komplikace specifické pro operace štítné žlázy... 99 // 7.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období...101 // 7.7 Intraoperační období ... 102 // 7.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období... 102 // 7.8.1 Překlad pacienta... 102 // 7.8.2 Monitorování
pacienta po operaci... 102 // 7.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík...103 // 7.8.4 Péče o operační ránu a drény...103 // 7.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu...103 // 7.8.6 Prevence komplikací... 104 // 7.8.7 Plánování propuštění, edukace pacienta... 104 // 8 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění prsu (Eva Jamková)...107 // 8.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 107 // 8.2 Vybraná onemocnění prsu řešená chirurgicky... 107 // 8.2.1 Zánětlivá onemocnění prsu... 107 // 8.2.2 Nádorová onemocnění... 108 // 8.3 Karcinom prsu... 108 // 8.3.1 Epidemiologie a demografická data... 108 // 8.3.2 Etiopatogeneze... 109 // 8.3.3 Klinický obraz karcinomu prsu...111 // 8.3.4 Diagnostika karcinomu prsu...111 // 8.3.5 Léčba karcinomu prsu - konzervativní, chirurgická ...111 // 8.3.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období...114 // 8.3.7 Intraoperační období ...115 // 8.3.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období...115 // 8.3.9 Plánování propuštění, edukace pacienta...119 // 8.3.10 Prevence karcinomu prsu...119 // 9 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění plic (Renáta Zeleníková)...122 // 9.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 122 // 9.2 Primární plieni nádory... 123 // 9.2.1 Etiologie bronchogenního karcinomu... 125 // 6 // 9.2.2 Klinický obraz bronchogenního karcinomu... 126 // 9.2.3 Diagnostika
bronchogenního karcinomu... 127 // 9.2.4 Léčba bronchogenního karcinomu... 127 // 9.3 Sekundární plieni nádory... 128 // 9.4 Operace plic... 128 // 9.5 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období... 129 // 9.5.1 Příjem a posouzení stavu pacienta... 129 // 9.5.2 Zlepšení čištění dýchacích cest...131 // 9.5.3 Edukace pacienta...131 // 9.5.4 Zmírnění strachu a úzkosti... 132 // 9.6 Intraoperační období ...133 // 9.7 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období... 135 // 9.7.1 Překlad pacienta... 135 // 9.7.2 Monitorování pacienta po operaci... 135 // 9.7.3 Péče o dýchání... 136 // 9.7.4 Kontrola bolesti, aplikace analgetík a dalších léků...137 // 9.7.5 Péče o operační ránu a drény...137 // 9.7.6 Péče o vyprazdňování a výživu...141 // 9.7.7 Hygienická péče a péče o další potřeby pacienta... 142 // 9.7.8 Prevence komplikací... 142 // 9.7.9 Plánování propuštění, edukace pacienta...145 // 10 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu žaludku (Eva Jamková) . 148 // 10.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 148 // 10.2 Základní charakteristika vybraných onemocnění žaludku // vedoucích ? chirurgické léčbě ... 148 // 10.2.1 Poranění... 148 // 10.2.2 Vředová choroba...149 // 10.2.3 Volvulus žaludku...149 // 10.2.4 Zánětlivá onemocnění žaludku... 150 // 10.2.5 Nádorová onemocnění žaludku ... 150 // 10.3 Chirurgické výkony prováděné na
žaludku... 150 // 10.4 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období...152 // 10.5 Obezita ...152 // 10.5.1 Etiologie obezity...153 // 10.5.2 Komplikace obezity...153 // 10.5.3 Diagnostika obezity...153 // 10.5.4 Léčba obezity...155 // 10.5.5 Chirurgická léčba obezity... 156 // 10.5.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období // bariatrické operace... 157 // 10.5.7 Intraoperační období ... 158 // 10.5.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období... 159 // 10.5.9 Plánování propuštění, edukace pacienta...161 // 11 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocnění tlustého střeva (Eva Jamková)...164 // 11.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 164 // 7 // 11.2 Stručná charakteristika vybraných onemocnění tlustého střeva // vedoucích ? chirurgické léčbě ... 164 // 11.2.1 Vrozené vady tlustého střeva... 164 // 11.2.2 Zánětlivá onemocnění tlustého střeva...165 // 11.2.3 Nádorová onemocnění tlustého střeva... 166 // 11.3 Karcinom tlustého střeva... 166 // 11.3.1 Epidemiologie a demografická data... 166 // 11.3.2 Etiopatogeneze karcinomu střeva... 166 // 11.3.3 Klinický obraz karcinomu střeva...167 // 11.3.4 Diagnostika karcinomu střeva...167 // 11.3.5 Léčba - konzervativní, chirurgická...167 // 11.3.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období...169 // 11.3.7 Intraoperační období ...171 // 11.3.8 Specifika ošetřovatelské
péče v pooperačním období...171 // 11.3.9 Plánování propuštění, edukace pacienta...176 // 11.4 Ošetřovatelská péče o stomie...176 // 11.4.1 Definice a rozdělení stomie...176 // 11.4.2 Indikace ? založení stomie... 177 // 11.4.3 Komplikace střevních vývodů... 177 // 11.4.4 Pomůcky pro ošetření stomie...178 // 11.4.5 Postup výměny stomického sáčku...179 // 11.4.6 Výživa u pacienta se stomií...179 // 11.4.7 Další aspekty života stomiků... 180 // 12 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocněnížlučníku (Renáta Zeleníková)...182 // 12.1 Anatomicko-fyziologický úvod...182 // 12.1.1 Funkce mimojaterních žlučových cest...182 // 12.1.2 Následky Cholecystektomie...183 // 12.2 Základní charakteristika vybraného onemocnění...183 // 12.3 Klinický obraz cholecystolitiázy... 184 // 12.3.1 Komplikace cholecystolitiázy...185 // 12.4 Diagnostika cholecystolitiázy...185 // 12.5 Léčba cholecystolitiázy ...187 // 12.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období... 188 // 12.7 Intraoperační období ...189 // 12.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období... 190 // 12.8.1 Překlad pacienta... 190 // 12.8.2 Monitorování pacienta po operaci... 190 // 12.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík... 190 // 12.8.4 Péče o operační ránu a drény...191 // 12.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu... 193 // 12.8.6 Prevence komplikací... 193 // 12.8.7 Plánování
propuštění, edukace pacienta... 194 // 8 // 13 Ošetřovatelská péče o pacienta podstupujícího chirurgickou léčbu // onemocněníjater (Renáta Zeleníková) ...197 // 13.1 Anatomicko-fyziologický úvod... 197 // 13.2 Základní charakteristika vybraného onemocnění... 197 // 13.2.1 Benigní nádory jater... 198 // 13.2.2 Primární maligní nádory jater... 198 // 13.2.3 Sekundární maligní nádory jater... 200 // 13.3 Klinický obraz... 200 // 13.4 Diagnostika... 200 // 13.5 Léčba... 201 // 13.6 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období... 204 // 13.7 Intraoperační období ... 205 // 13.8 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období... 206 // 13.8.1 Překlad pacienta... 206 // 13.8.2 Monitorování pacienta po operaci... 206 // 13.8.3 Kontrola bolesti, aplikace analgetík... 207 // 13.8.4 Péče o operační ránu a drény... 207 // 13.8.5 Péče o vyprazdňování a výživu... 207 // 13.8.6 Prevence komplikací... 207 // 13.8.7 Plánování propuštění, edukace pacienta... 209 // 14 Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího amputaci // dolní končetiny (Eva Jamková)...211 // 14.1 Vymezení pojmu...211 // 14.2 Stručná charakteristika vybraných onemocnění vedoucích // ? amputaci dolní končetiny...211 // 14.2.1 Nádorová onemocnění kostí...211 // 14.2.2 Ischemická choroba dolních končetin...212 // 14.2.3 Syndrom diabetické nohy...212 // 14.3 Invazivní chirurgické výkony prováděné na dolní končetině...215
// 14.4 Typy amputace na dolní končetině...215 // 14.5 Specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období...216 // 14.6 Intraoperační období ...217 // 14.7 Specifika ošetřovatelské péče v pooperačním období...218 // 14.7.1 Plánování propuštění, edukace pacienta... 220 // 14.8 Protetika... 221 // Seznam použitých zkratek...224 // Literatura...228 // Souhrn/Summary...241 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC