Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
216 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4113-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8728-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8729-9 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 187-210 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000247778
OBSAH // Úvod...9 // 1. Doprava v současném světě...10 // Martin Kořán // 1.1 Význam dopravy a její místo v současném světě...IO // 1.2 Bezpečnost dopravy...13 // 1.3 Vize do budoucna - trendy...16 // 2. Výběr řidičů a posuzování psychické způsobilosti ? řízení ...20 // Martin Kořán, Vlasta Rehnová // 2.1 Klinické vyšetření a dopravněpsychologické vyšetření...20 // Martin Kořán // 2.1.1 Klinické vyšetření...20 // 2.2 Dopravněpsychologické N’yšet reni...21 // 2.3 Minimální standardy pro dopravněpsychologické vyšetření...25 // Vlasta Rehnová // 2.3.1 Struktura dopravněpsychologického vyšetření... 26 // 2.3.2 Zásady provádění dopravněpsychologického vyšetření... 26 // 2.3.3 Specifické situace... 31 // 2.4 Etické otázky práce psychologa ...32 // Vlasta Rehnová // 2.4.1 Evropský metakodex etiky...32 // 2.4.2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně // některých zákonů, ve znění pozdějších novel...34 // 2.4.3 Projekt EuroPsy... 36 // 2.4.4 Etické zásady dopravněpsychologického vyšetřování ...36 // 2.5 Péče o účastníky nehod a jejich blízké...39 // Martin Kořán // 3. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém // vyšetření...44 // Matúš Šúcha, Martin Seitl // 3.1 Kognitivní funkce a procesy při řízení...46 // 3.2 Role osobnostních vlastností při řízení...63 // 3.2.1 Pojem „osobnost"...63 // 3.2.2 Typologie řidiče...64
// 3.2.3 Vybrané složky osobnosti řidiče ...66 // 4. Posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů...78 // Martin Kořán // 4.1 Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní // způsobilost ? řízení motorových vozidel...79 // 4.2 Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující // zdravotní způsobilost ? řízení motorových vozidel...79 // 4.3 Posuzování způsobilosti ? řízení u neurologických pacientů...80 // 4.4 Nemoci, vady a stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo // podmiňující zdravotní způsobilost ? řízení motorových vozidel ...82 // 4.5 Posuzování způsobilosti ? řízení u poruch osobnosti...83 // 4.6 Posuzování způsobilosti ? řízeni u psychiatrických pacientů...84 // 4.7 Posuzování způsobilosti ? řízení u snížené inteligence...86 // 4.8 Posuzování způsobilosti ? řízení u deficitu pozornosti, ADHD ...87 // 4.9 Posuzování způsobilosti ? řízení u pacientů s chronickými nemocemi...88 // 4.10 Posuzování zdravotní způsobilosti řidičů starších šedesáti péti let...89 // 4.11 Kompenzace deficitů ...90 // 4.12 Řidiči po úrazu ...91 // 4.13 Řidiči s tělesným postižením...92 // 4.14 Řidiči s anamnézou závislosti na návykových látkách...92 // Matúš Šúcha // 4.14.1 Identifikace rizikových řidičů z pohledu návykových látek...92 // 4.14.2 Rizikové faktory v rámci dopravněpsychologického vyšetření
// z pohledu návykových látek...93 // 4.14.3 Screeningové dotazníky pro odhad závislosti na návykových // látkách ... 94 // 5. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření...97 // Matúš Šúcha, Martin Seitl, Dana Černochová // 5.1 Diagnostika pomocí speciálních přístrojů a speciální testové baterie...98 // 5.1.1 Speciální testové baterie dostupné v České republice a ve Slovenské // republice... 99 // 5.1.2 Speciální testové baterie používané ve vybraných státech Evropy ... 103 // 5.2 Diagnostické metody pro posuzování výkonových rysů (diagnostika // kognitivních funkcí a procesů)... 104 // 5.2.1 Diagnostické metody pro posuzování pozornosti... 104 // 5.2.2 Diagnostické metody pro posuzování odolnosti proti monotonii___ 109 // 5.2.3 Diagnostické metody pro posuzováni periferního zrakového // vnímání ... 110 // 5.2.4 Diagnostické metody pro posuzováni reakčního času... 111 // 5.2.5 Diagnostické metody ? diagnostice paměti ... 113 // 5.2.6 Všeobecné nástroje pro diagnostiku inteligence... 117 // 5.3 Osobnostní testy (diagnostika osobnosti)... 120 // 5.3.1 Diagnostika osobnosti řidiče... 120 // 5.3.2 Diagnostika vlastností důležitých pro řidiče obecnými metodami ... 122 // 5.3.3 Metody užívané speciálně v dopravní psychologii... 124 // 5.3.4 Další koncepty osobnosti ovlivňující rizikové řízení z pohledu // diagnostiky... 126 // 5.4 Metody určené ? diagnostice ve specifických
případech ... 127 // 5.4.1 Vybrané diagnostické metody ? diagnostice hněvu, agrese, // agresivity a indikátoru agresivity... 127 // 5.5 Vědomostní testy, eventuálně posouzení speciálních schopností... 132 // 6. Problematika řidičů z povolání ...133 // Vlasta Rehnová // 6.1 Legislativa ... 133 // 6.LI Profesní způsobilost... 134 // 6.1.2 Školení... 135 // 6.2 Kategorie řidičů z povolání... 136 // 6.2.1 Řidiči nákladních vozidel / vozidel pro přepravu zboží... 138 // 6.2.2 Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy... 138 // 6.2.3 Řidiči autobusu ... 140 // 7. Rizikové skupiny řidičů a jejich rehabilitace...143 // Vlasta Rehnová, Dana Černochová // 7.1 Dopravní nehody zapříčiněné řidičem ... 143 // 7.2 Charakteristiky řidičů z hlediska věku a zkušenosti v řízení... 144 // 7.2.1 Mladí řidiči ... 144 // 7.2.2 Starší řidiči... 146 // 7.3 Řidiči s problematickým průběhem řidičské praxe... 150 // 7.4 Rehabilitační programy pro řidiče... 152 // 7.4.1 Historický vývoj rehabilitačních programů pro rizikové řidiče... 154 // 7.4.2 Terapeutická a rehabilitační opatření pro rizikové řidiče z hlediska // mezinárodního srovnání... 155 // 7.4.3 Efektivita rehabilitačních opatření... 159 // 7.4.4 Metodika rehabilitačních programů pro řidiče motorových vozidel // s problematickým průběhem řidičské praxe... 161 // 8. Autoškoly a výcvik řidičů...163 // Vlasta Rehnová // 8.1 Učitel
autoškoly... 163 // 8.1.1 Odborná příprava učitele autoškoly... 163 // 8.1.2 Nároky profese... 164 // 8.1.3 Dopravněpsychologické vyšetření - učitel autoškoly... 167 // 8.1.4 Moderní postupy výuky ... 168 // 8.2 Uplatnění dopravního psychologa v rámci autoškolství... 169 // 9. Inteligentní dopravní systémy...170 // Vlasta Rehnová, Dana Černochová // 9.1 Inteligentní dopravní systémy z hlediska systému vozidlo-řidič... 171 // 9.2 Inteligentní dopravní systémy a informační zátěž... 174 // 9.3 Inteligentní dopravní systémy a pozornost řidiče ... 175 // 9.4 Inteligentní dopravní systémy a zvýšení dopravní bezpečnosti // pro řidiče-seniory... 176 // 10. Bezpečná dopravní infrastruktura...178 // Vlasta Rehnová // 10.1 Bezpečnostní audit... 178 // 10.2 Nehodová či jinak riziková místa na pozemních komunikacích... 179 // 10.2.1 Vliv na nehodovost ... 180 // 10.3 Okolí dopravní cesty ... 181 // 11. Firemní politika bezpečnosti ...182 // Vlasta Rehnová // 11.1 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční // dopravě (AETR) ... 182 // 11.1.1 Klíčové pojmy nařízení... 182 // 11.2 Mezinárodní úmluva ADR ... 184 // 11.3 Fleet management... 184 // 11.3.1 školení, odborná intervence...‘... 184 // 11.3.2 Interní opatření firmy... 184 // 11.4 Uplatnění dopravního psychologa v podnikovém managementu // bezpečnosti ... 185 // Přehled literatury... // Věcný rejstřík...211
Jmenný rejstřík... 215 // V // f
(OCoLC)862712737
cnb002484731

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC