Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Encyklopedie
Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2011
115 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87261-70-5 (váz.)
Obsahuje rejstřík
700 výt.
Anglické resumé
Spoluvydavatel: Etnologický ústav Akademie věd České republiky
000247798
Předmluva 3-5 // Seznam autorů a autorské zkratky 5 // A // Akulturace 6 // Animismus 6 // Antropogeografie 6 // Antropologie 7 // Archetyp 8 // Artefakt 9 // Asimilace 9 // Autenticita 10 // Autochtonnost 10 // K // Biokulturologie 11 // K // Čas 12 // D // Diaspora 12 // Difuzionismus 14 // Diskriminace 14 // Diskurz (diskurs) 15 // E // Ekologie folkloru 16 // Emická deskripce kultury 16 // Emigrace, reemigrace 16 // Endogamie 18 // Enkulturace 18 // Etická deskripce kultury 18 // Etnicita 18 // Etnická hudba 20 // Etnikum 20 // Etnocentrismus 21 // Etnografická fotografie 21 // Etnografický film 22 // Etnografie 22 // Etnochoreologie 24 // Etnokartografie 25 // Etnologie 25 // Etnomuzikologie 27 // Etnoorganologie 28 // Etnosémantika 29 // Etnověda 29 // Evolucionismus 29 // Evropocentrismus 30 // Exogamie 31 // F // Folklor 31 // Folklorismus 32 // Folklorista 33 // Folkloristika 33 // Folklorní hnutí x 34 // Folklorní slavnosti 36 // Foltaxonomie 37 // Funkcionalismus 37 // G // Globalizace 38 // H // Historismus 39 // I // Iniciace 39 // K // Kalendářní cyklus 40 // Každodennost 41 // Kolonialismus 42 // Komunikace 43 // Komunita 44 // Konfiguracionismus 44 // 108 // Kontrakultura 44 // Kult 45 // Kultura 45 // Kulturní adaptace 47 // Kulturní dědictví 47 // Kulturní determinismus 47 // Kulturní dezintegrace 48 // Kulturní difúze 48 // Kulturní ekologie 48 // Kulturní fatalismus 48 // Kulturní identita 48 // Kulturní inovace 49 // Kulturní
instituce 50 // Kulturní jádro 50 // Kulturní konflikt 50 // Kulturní kontakt 50 // Kulturní konvergence 51 // Kulturní materialismus 51 // Kulturní oblast, areál 51 // Kulturní okruh 51 // Kulturní prvek, element 52 // Kulturní relativismus 52 // Kulturní šok 53 // Kulturní témata 53 // Kulturní typ 53 // Kulturní univerzálie 53 // Kulturní variabilita 54 // Kulturní vzorce 54 // Kulturní změna 54 // Kulturologie 54 // L // Levirát 55 // Lid 55 // Lidová kultura 56 // Lidová píseň 57 // Lidová slovesnost 59 // Lidové divadlo 60 // Lidové umění 61 // Lidovka 62 // Lidový tanec 62 // M // Magie 64 // Masová kultura 64 // Matriarchát 65 // Matrilinealita 65 // Matrilokalita 66 // Menšina (minorita) 66 // Migrace 67 // Monogamie 68 // Multikulturalismus 68 // Muzeum 69 // Mytologie 70 // N // Nacionalismus 71 // Národ a národní charakter 72 // Národnost 72 // Národopis 73 // Neoevolucionismus 74 // Nositel tradice lidových řemesel 75 // Nová etnografie 76 // O // Obřad 76 // Obyčej 77 // Orální historie 78 // Orientalismus 79 // Osobnost a kultura 80 // P // Patriarchát 80 // 109 // Patrilinealita // Patrilokalita // Patriotismus // Polyandrie // Polygamie // Polygynie // Pospolitost // Postmodernismus // Potlač // Preliterární společnost // Přežitek // R // Rasismus // Reciprocita // Rituál // Rod // Rodina // Role // Řemeslo // S // Sémantika a sémiologie // Skanzen // Skupina // Socializace // Sociální status // Sociální změna //
Sociobiologie // Sociokulturní regulativy // Sociokulturni systémy // Sororát // Společenství // Stát // Status // Strukturalismus // Subkultura // Svéráz // Symbol v lidové kultuře // Synkretismus // Šovinismus // T // Tabu // Totem // Totemismus // Tradice // Tradiční kultura // V // Vlastivěda // W // World music // X // Xenofóbie // Z // Zúčastněné pozorování // Zvyk // Životní cyklus // Summary // Rejstřík jmen
(OCoLC)776516178
cnb002267653

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC