Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006
297 s : il., mapy, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7308-119-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 287-290 a bibliografické odkazy
000247871
Obsah // Předmluva // Kazašská step: politický vývoj, etnické aspekty, hospodářská charakteristika tradičních kočovnických kultur // 1. Úvod ... 5 // 1.1 Rehabilitace pasteveckých kultur v kazašské historiografii a etnológii. 6 // 2. Počátky Turků. Turecké kaganáty a jejich pokračovatelé ... 8 // 3. Střední Asie a Mongolové ...23 // 4. Počátky kazašské státnosti. Etnogeneze Kazachů ...25 // 5. Územní a etnická diferenciace Kazachů - ulusy a žusy ...35 // 6. Tradiční pastevecký roční cyklus ...51 // 7. Literatura...54 // 8. Obsah - Kazašská step: politický vývoj, etnické aspekty, hospodářská // charakteristika tradičních kočovnických kultur...58 // Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice ? modernitě // 1. Úvod ... // 1.1 Cíl práce ... // 2. Hodnocení literatury a pramenů týkajících se pastevectví... // 2.1 Definice pojmů... // 2.2 Role pastevectví ... // 2.3 Literatura s pasteveckou tematikou... // 2.4 Vztahy pastevci-zemědělci ... // 2.5 Sedentarizace... // 3. Metodologie výzkumu... // 3.1 Zdůvodnění metod... // 3.2 Volba oblastí ... // 4. Situace ve Střední Asii... // 4.1 Specifika... // 4.2 Období do roku 1917... // 4.3 Sovětská Střední Asie. Charakteristika oblasti, problémy transformace // 4.4 Období po rozpadu SSSR... // 5. Kyrgyzstán...: // 5.1 Základní klimatické charakteristiky... // 5.2 Stručný historický přehled ... // 5.3 Obyvatelstvo ... // 5.4 Religiozita v procesu transformace
kyrgyzské společnosti... // 5.5 Epos Manas ... // 5.6 Rodinné obřady ... // 5.7 Dělba práce... // 5.8 Zemědělství ... // 5.9 Současný Kyrgyzstán a změny kultury ... // 6. Závěr... // 7. Seznam použité literatury a pramenů... // 8. Respondenti - pasportizační údaje ... // 9. Seznamy... // 10. Obsah - Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice ? modernitě... // . 60 . 60 . 63 . 63 . 67 . 71 . 74 . 75 . 76 . 76 . 77 . 77 .77 . 81 . 85 100 109 109 118 146 180 202 207 224 226 256 282 287 // 291 // 292 296 // Obsah — Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice k modernitě // 10. Obsah — Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice k modernitě // 1. Úvod... 60 // 1.1 Cíl práce... 60 // 2. Hodnocení literatury a pramenů týkajících se pastevectví... 63 // 2.1 Definice pojmů... 63 // 2.1.1 Nomádismus ... 64 // 2.1.2 Usedlí pastevci... 65 // 2.1.3 Migrace... 65 // 2.1.4 Transhumance... 66 // 2.2 Role pastevectví ... 67 // 2.3 Literatura s paste veckou tématikou... 71 // 2.3.1 Postsocialistická transformace... 73 // 2.4 Vztahy pastevci-zemědělci ... 74 // 2.5 Sedentarizace... 75 // 3. Metodologie výzkumu... 76 // 3.1 Zdůvodnění metod... 76 // 3.2 Volba oblastí ... 77 // 4. Situace ve Střední Asii... 77 // 4.1 Specifika... 77 // 4.2 Období do roku 1917... 81 // 4.2.1 Společenské uspořádání... 82 // 4.3 Sovětská Střední Asie. Charakteristika oblasti, problémy transformace .. 85 // 4.4 Období po rozpadu SSSR...100 // 4.4.1 Zemědělská transformace
... 100 // 4.4.2 Politické změny... 103 // 4.4.3 Náboženství ...105 // 5. Kyrgyzstán...109 // 5.1 Základní klimatické charakteristiky ... 109 // 5.1.1 Suusamyrské údolí...111 // 5.1.2 Jižní Kyrgyzstán (Sary-Mogol a Sary-Taš)...114 // 5.1.3 Ferganská nížina...116 // 5.1.4 Talas...117 // 5.2 Stručný historický přehled...118 // 5.2.1 Politické pozadí a vývoj v samostatném Kyrgyzstánu... 128 // 5.2.2 „Porevoluční“ období a současnost ...142 // 5.3 Obyvatelstvo...146 // 5.3.1 Dělení Kyrgyzů...151 // 5.3.2 Literatura týkající se dělení Kyrgyzů...151 // 5.3.3 Dělení Kyrgyzů podle rodové příslušnosti... 152 // 5.3.4 Pravidla určování rodové příslušnosti...162 // 5.3.5 Povědomí Kyrgyzů o vlastní rodové příslušnosti ... 166 // 5.3.6 Kyrgyzové za hranicemi Kyrgyzstánu... 172 // Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice ? modernitě // 296 // Obsah — Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice k modernitě // 5.4 Religiozita v procesu transformace kyrgyzské společnosti... 180 // 5.4.1 Staré náboženské systémy na území Kyrgyzstánu v minulosti // a jejich promítnutí do islámu ...181 // 5.4.2 Islamizace ...186 // 5.4.3 Situace za SSSR...188 // 5.4.4 Současná náboženská vyznání v Kyrgyzstánu...189 // 5.4.5 Proces obrody islámu po roce 1991...191 // 5.4.6 Role islámu dnes...193 // 5.4.7 Islám v politice ...197 // 5.4.8 Náboženský fundamentalismus ...198 // 5.5 Epos Manas ...v...202 // 5.6 Rodinné obřady
...207 // 5.6.1 Manželství...207 // 5.6.2 Uzavírání sňatků ...209 // 5.6.3 Narození dítěte...217 // 5.6.4 Úmrtí člověka a pohřeb ...221 // 5.7 Dělba práce...224 // 5.8 Zemědělství ...226 // 5.8.1 Pastevecká tradice...226 // 5.8.1.1 Jurta...229 // 5.8.1.2 Kumys ...236 // 5.8.2 Rostlinná produkce v minulosti ...238 // 5.8.3 Dvacáté století ...239 // 5.8.4 Současnost a zemědělské reformy ...247 // 5.8.5 Hodnocení zemědělských reforem...254 // 5.9 Současný Kyrgyzstán a změny kultury ...256 // 6. Závěr...282 // 6.1 Vliv deklarované ekonomické transformace na kulturu a její // přetváření...282 // 6.2 Zástupná témata předkládaná obyvatelstvu v případě momentálních // neúspěchů transformace ...283 // 6.3 Hodnocení úspěšnosti transformace z hlediska různých typů // hodnotitelů...284 // 7. Seznam použité literatury a pramenů...287 // 8. Respondenti - pasportizační údaje...291 // 9. Seznamy...292 // 9.1 Obrázky...292 // 9.2 Tabulky ...292 // 9.3 Grafy...292 // 9.4 Mapy ...295 // 10. Obsah - Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice ? modernitě...296 // pMNA ?? // UKF // Kyrgyzstán: Cesta pastevců od tradice ? modernitě // 297 // POVINNY VÝTISK // U HEP
(OCoLC)190395989
cnb001647143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC