Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
235 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4454-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8548-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8549-3 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle tištěné verze
000247952
OBSAH // Úvod... 10 // 1. Definice agrese, její měření a etiologie... 16 // 1.1 Definice agrese... 16 // 1.2 Měření agrese... 17 // 1.2.1 Posouzení agresivity a nepřátelství v průběhu času...17 // 1.2.2 Hodnocení jednotlivých příhod agrese...18 // 1.3 Etiologie agresivity... 19 // 1.3.1 Mozkové obvody...19 // 1.3.2 Neurotransmitery a další neuromodulálory...20 // 1.3.3 Genetickéfaktory...21 // 1.3.4 Dopady vnějších faktorů...24 // 1.3.5 Shrnutí etiologie... 27 // Literatura...28 // 2. Agresivita v nemocnicích...36 // 2.1 Prevalence agresivity v psychiatrických zařízeních... 37 // 2.2 Koreláty a prediktory násilí u hospitalizovaných pacientů... 39 // 2.2.1 Demografické faktory a anamnéza...39 // 2.2.2 Klinické a právní postaveni agresivního pacienta...40 // 2.3 Měření rizika násilí...43 // 2.3.1 Klinické hodnocení rizika ...43 // 2.3.2 Matematická méřeni rizika agresivity...43 // 2.4 Oběti agresivních pacientů... 44 // 2.5 Personál a prostředí ...45 // 2.6 Souhrn a závěr...45 // Literatura...46 // 3. Schizofrenie...52 // 3.1 Akutní léčba agitovanosti a agresivity u schizofrenie... 56 // 3.2 Dlouhodobá léčba agresivního chování u schizofrenie... 60 // 3.2. I Nefarmakologická léčba...60 // 3.2.2 Farmakologická léčba...61 // 3.3 Zneužívání návykových látek a neochota užívat léky... 66 // Závér...66 // Literatura...67 // 4. Bipolární afektivní porucha ...78 // 4.1 Studie bipolární afektivní
poruchy... 78 // 4.1.1 Klinické studie...78 // 4.1.2 Fpidemiologické studie...79 // 4.2 Klinické aspekty agresivního chování u bipolární poruchy... 79 // 4.3 Zvládání agresivity u bipolární afektivní poruchy... 82 // 4.3.1 Agresivita během manické epizody v kontextu akutní // agitovanosti...82 // 4.3.2 Léčebné postupy při dlouhodobé agresivitě...84 // Závér...87 // Literatura...87 // 5. Agresivita u neuropsychiatrických (organických) poruch...95 // 5.1 Demence ... 95 // 5.1.1 Epidemiologie...95 // 5.1.2 Problémy s definováním, fenomenologií a hodnocením agresivity // ? demence...96 // 5.1.3 Prediktory a koreláty agrese ? demence...97 // 5.1.4 Léčba...97 // Závér...101 // 5.2 traumatické poškození mozku... 101 // 5.2.1 Epidemiologie...101 // 5.2.2 Patofyziologie ...103 // 5.2.3 Léčba...104 // Závér...104 // 5.3 Epilepsie... 104 // Závěr...106 // Literatura...106 // 6. Agrese u deprese ... 111 // 6.1 Vztah mezi agresí a depresí... 111 // 6.2 Vztah mezi hněvem, vztekem a hloubkou deprese ... 112 // 6.3 Deprese spojená se vztekem: odezva na léčbu... 113 // 6.4 Záchvaty vzteku a deprese... 113 // 6.4.1 Prevalence...113 // 6.4.2 Epidemiologické studie...114 // 6.4.3 Rozšířená sebevražda a deprese...113 // 6.4.4 Klinické koreláty...115 // 6.4.5 Vztek jako subtyp deprese...116 // 6.4.6 Biologické studie...116 // 6.4.7 Odezva na léčbu...117 // Závér...117 // Literatura...118 // 7. Psychoaktivní látky a agresivita ... 121
// 7.1 Alkohol ... 122 // 7.2 Psychostimulancia ... 123 // 7.3 Opiáty... 124 // 7.4 Halucinogeny... 124 // 7.5 Anabolické steroidy ... 124 // 7.6 Benzodiazepiny... 125 // 7.7 Nikotin ... 126 // 7.8 Vztah mezi zneužíváním psychoaktivních látek a agresivitou // u psychicky nemocných... 126 // Závér...127 // Literatura...128 // 8. Disociální porucha osobnosti... 131 // 8.1 Trestná činnost u disociálních osobností... 132 // 8.1.1 Násilná kriminalita ? disociální poruchy osobnosti...133 // 8.2 Biologie empatie, bezohlednosti a agresivity... 134 // 8.2.1 Neuronálni spoje...134 // 8.2.2 Neuromediátory a hormony...135 // 8.2.3 Genetika...136 // 8.3 Léčba, výsledky, terapeutický pesimismus: jedná se // o „poškození mozku"? ... 137 // 8.3.1 Kognitivné-behaviorální terapie...138 // 8.3.2 Multisystémová terapie...138 // 8.3.3 Jiné psychologické léčebné přístupy...139 // 8.3.4 Farmakologická léčba...139 // 8.4 Provence disociálního jednání: erické dilema... 140 // Závér...141 // Literatura...142 // 9. Hraniční porucha osobnosti... 147 // 9.1 Léčba agresivity u hraniční poruchy osobnosti ... 150 // 9. /. 1 Fartnakologické přístupy...150 // 9.1.2 Psychoterapeutické přístupy...151 // Závér...153 // Literatura...154 // 10. Maligní narcismus... 160 // 10.1 Rysy maligního narcismu... 160 // 10.2 Etiologickč faktory... 162 // 10.2.1 Biologické faktory ...163 // 10.2.2 Faktory prostředí, psychologické faktory...164 // 10.2.3 Sociální
a kulturní dynamika...166 // 10.3 Maligní narcismus v psychiatrické péči... 167 // 10.3.1 Léčba...167 // Závér...170 // Literatura...171 // 11. Posttraumatická stresová porucha (PTSD)... 173 // 11.1 Psychologické trauma jako základ rozvoje PTSD a možné příčiny // agresivity ... 175 // 11.2 Biologické základy PTSD... 177 // 11.2.1 Endokrinní faktory...177 // 11.2.2 Neurochemickéfaktory...179 // 11.2.3 Mozkové okruhy...181 // 11.3 Základní neurobiologický model PTSD... 181 // 11.4 Léčba PTSD... 182 // Závér...183 // Literatura...184 // 12. Poruchy chování... 189 // 12.1 Diagnóza poruchy chování... 190 // 12.1.1 Diagnostická kritéria poruchy chování podle MKN-10 (2008) ..190 // 12.2 Prevalence... 194 // 12.3 Etiopatogeneze... 194 // 12.3.1 Predisponujícífaktory ...194 // 12.3.2 Provokující faktory a spouštěče...196 // 12.3.3 Udržovacífaktory a rizikové faktory recidivy...197 // 12.4 Průběh poruch chování... 198 // 12.5 Diferenciální diagnostika a komorbidita... 198 // 12.6 Léčba... 199 // 12.6.1 Farmakoterapie... 200 // 12.6.2 Psychoterapeutické přístupy...202 // 12.6.3 Jiné postupy...203 // Závěr...203 // Literatura...204 // 13. Psychofarmaka v léčbě agresivity a agitovanosti...209 // 13.1 Benzodiazepinová anxiolytika... 211 // 13.2 Klasická antipsychotika ... 212 // 13.2.1 Incizivní klasické antipsycbotikum - haloperidol...212 // 13.2.2 Sedativní klasická antipsychotika...214 // 13.3 Atypická antipsychotika...
214 // 13.3.1 Ziprasidon ...215 // 13.3.2 Olanzapin ...216 // 13.3.3 Amisulprid... 217 // 13.3.4 Aripiprazol...218 // 13.3.5 Quetiapin...219 // 13.3.6 Risperidon...219 // 13.3.7 Klozapin...219 // 13.4 Beta-blokátory a stabilizátory nálady v léčbě přetrvávající // agresivity ... 220 // 13.4.1 Beta-blokátory...220 // 13.4.2 Stabilizátory nálady...221 // 13.5 Jiné látky ... 225 // Závěr...227 // Literatura...227 // Závěr...234
(OCoLC)852382998
cnb002456763

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC