Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
367 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1116-4 (brož.)
Profesional
Obsahuje bibliografii na s. [357] a rejstřík
000248105
1. Syntaxe XML -- 1.1 Elementy a struktura dokumentu -- 1.2 Datový model dokumentu -- 1.3 Atributy -- 1.4 Zápis vyhrazených znaků -- 1.5 Názvy elementů a atributů -- 1.6 Deklarace XML -- 1.7 Komentáře -- 1.8 Sekce CDATA -- 1.9 Instrukce pro zpracování -- 1.10 Automatická kontrola syntaxe -- 1.11 Jmenné prostory -- 1.12 Práce s bílými znaky -- 1.13 Skládání dokumentů -- 1.111 Entity -- 1.13.2 Xlnclude -- 1.14 Katalogové soubory -- 1.15 Speciální atributy -- 1.15.1 xmh:lang -- 1.15.2 xmh:space -- 1.15.3 xmh:id -- 1.15.4 xmh:base -- 2. Přehled podpory XML v PHP5 -- 2.1 SimpleXML jednoduše na věc -- 2.2 SAX ctěme pěkně popořádku -- 2.3 DONI načteme to do paměti -- 2.4 XPath rychle to najdeme -- 2.5 XSLT jazyk budoucnosti , -- 2.6 XMLReader když se zamotáme do SAX -- 2.7 Webové služby -- 2.8 Závěr -- 3. (Ne)podpora Unicode v PHP -- 3.1 Znakové sady, kódování a Unicode -- 3.1.1 Znaková sada -- 3.1.2 Kódování -- 3.1.3 Unicode -- 3.2 PHP a práce s řetězci -- 3.2.1 Ruční překódování -- 3.2.2 Knihovna mbstring -- 3.3 Další problémy -- 3.3.1 BOMaUTF-8 -- 3.3.2 PHP a UTF-16 -- 3.3.3 Unicode a porovnávání řetězců -- 4. SimpleXML -- 4.1 Načtení dokumentu -- 4.2 Konfigurace parseru -- 4.3 Čtení hodnot -- 4.4 Práce se jmennými prostory -- 4.5 Smíšený obsah -- 4.6 Využití XPathu -- 4.7 Modifikace dokumentu -- 4.8 Rozšiřování třídy SimpleXMLEIement -- 4.9 Příklady využití -- 5. SAX -- 5.1 Události -- 5.1.1 Začátek
elementu -- 5.1.2 Konec elementu -- 5.1.3 Znaková data -- 5.1.4 Instrukce pro zpracování -- 5.1.5 Začátek mapování prefixu jmenného prostoru -- 5.1.6 Konec mapování prefixu jmenného prostoru -- 5.1.7 Externí entita -- 5.1.8 Další události -- 5.2 Vytvoření parseru -- 5.3 Konfigurace parseru -- 5.4 Registrace obsluhy událostí -- 5.5 Ctění dat -- 5.6 Obsluha chyb -- 5.7 Zapouzdření obsluhy událostí do objektu -- 5.8 Přepínání obsluhy událostí , -- 6. DOM -- 6.1 Objektová reprezentace dokumentu -- 6.2 Načtení dokumentu -- 6.3 Čtení dokumentu -- 6.3.1 Informace o uzlu -- 6.3.2 Pohyb po stromu -- 6.3.3 Výběr elementů na základě jména -- 6.3.4 Průchod celým dokumentem -- 6.3.5 Výběr elementu na základě ID -- 6.3.6 Ctění atributů -- 6.4 Modifikace dokumentu -- 6.4.1 Vytváření nových uzlů -- 6.4.2 Připojování a odpojování uzlů -- 6.4.3 Kopírování a klonování uzlů -- 6.4.4 Práce s atributy -- 6.4.5 Manipulace s textovými uzly -- 6.4.6 Vytvoření nového DOM stromu -- 6.4.7 Práce s fragmenty XML -- 6.4.8 Uložení dokumentu -- 6.5 Konfigurace parseru -- 6.6 Obsluha chyb -- 6.6.1 Ošetření chyb při načítání XML -- 6.6.2 Ošetření výjimek při práci s DOM stromem -- 6.7 Zpracování HTML -- 6.8 Rozšiřování objektů DOM -- 6.9 Další možnosti DOM -- 7. XMLReader -- 7.1 Vytvoření a inicializace parseru -- 7.2 Konfigurace parseru -- 7.3 Čtení dat -- 7.3.1 Ctění obsahu elementů -- 7.3.2 Přeskočení
elementu -- 7.3.3 Ctění atributů -- 8. XPath -- 8.1 Základní struktura výrazu -- 8.2 Datový model -- 8.3 Testování výrazů -- 8.4 Identifikátory osy -- 8.5 Testy uzlu -- 8.6 Zkrácený zápis -- 8.7 Predikáty -- 8.8 Příklady dotazů -- 8.9 Operátory -- 8.9.1 Matematické operátory -- 8.9.2 Relační operátory -- 8.9.3 Logické spojky -- 8.9.4 Sjednocení seznamů uzlů -- 8.10 Funkce -- 8.10.1 Funkce pro práci s uzly -- 8.10.2 Řetězcové funkce -- 8.10.3 Logické funkce -- 8.10.4 Funkce pro práci s čísly -- 8.11 Využití XPathu v DOM -- 8.12 Podpora XPath v dalších rozhraních -- 9. Schémata -- 9.1 Význam a historie schémat -- 9.1.1 Význam schémat -- 9.1.2 Historický vývoj jazyků pro popis schématu dokumentu -- 9.1.3 Srovnání nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu -- 9.2 DTD -- 9.2.1 Deklarace elementů -- 9.2.2 Deklarace atributů -- 9.2.3 Připojení DTD k dokumentu -- 9.2.4 Validace dokumentů oproti DTD -- 9.3 XML schémata -- 9.3.1 Datové typy ’ -- 9.3.2 Jednoduché datové typy -- 9.3.3 Komplexní datové typy -- 9.3.4 Jmenné prostory -- 9.3.5 Připojení schématu k dokumentu a validace -- 9.4 RELAXNG -- 9.4.1 Základní vzory -- 9.4.2 Pokročilé vzory -- 9.4.3 Datové typy -- 9.4.4 Modularizace schématu -- 9.4.5 Jmenné prostory -- 9.4.6 Validace oproti RELAX NG schématu -- 9.5 Schematron -- 9.5.1 Validace pomocí XSLT -- 9.5.2 Vložení Schematronu do XML Schéma -- 9.5.3 Vložení Schematronu do REUX NG
-- 9.5.4 Pokročilá validace -- 9.6 Best-practices pro návrh schémat -- 9.6.1 Elementy nebo atributy -- 9.6.2 Jmenné prostory -- 9.6.3 Názvy elementů a atributů -- 9.6.4 Defaultní a fixní hodnoty -- 9.6.5 Verzování schémat -- 9.6.6 Rozšiřitelnost schémat -- 10. Validace -- 10.1 Validace pomocí rozhraní DOM -- 10.2 Validace pomocí rozhraní SimpleXML -- 10.3 Validace pomocí rozhraní XMLReader -- 10.4 Schematron -- 10.5 Praktické využití validace -- 11. XSLT -- 11.1 Základy XSLT -- 11.2 Cykly iterativní zpracování -- 11.3 Řazení dat -- 11.4 Podmíněné zpracování -- 11.5 Generování výstupu -- 11.5.1 Generování elementů a atributů -- 11.5.2 Generování textového výstupu -- 11.5.3 Generování elementů a atributů s předem neznámým názvem -- 11.5.4 Generování speciálních konstrukcí -- 11.6 Zpracování dokumentů se jmennými prostory -- 11.7 Předávání parametrů -- 11.8 Podpora XSLT v PHP -- 11.9 Volání PHP funkcí z XSLT -- 11.10 Funkce přidané do XPathu -- 11.10.1 documentO -- 11.105 key() -- 11.10.3 format-numberf) -- 11.10.4 currentO -- 11.105 unparsed-entity-uriO -- 11.10.6 generate-id() -- 11.107 system-propertyO -- 11.10.8 element-availableO -- 11.10.9 function-availableO -- 11.11 Spouštění transformací na klientovi -- 12. Webové služby -- 12.1 Webové služby á la SOAP -- 12.1.1 Pod pokličkou SOAP -- 12.1.2 Pod pokličkou WSDL -- 12.1.3 PHP jako klient webové služby -- 12.1.4 Webová služba -- 12.2 Webové
služby a la REST -- 12.3 AJAX -- 13. Zápis XML -- 13.1 Ruční generování XML -- 13.2 Generování pomocí DOM -- 13.3 Využití třídy XMLWriter -- Závěr
(OCoLC)465280506
cnb001993995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC