Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
367 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-6712-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1116-4 (brož.)
Profesional
Obsahuje bibliografii na s. [357] a rejstřík
Kniha čtenáře podrobně seznámí s jazykem XML a s možnostmi jeho zpracování v jazyce PHP. Výklad se kromě popisu jednotlivých rozhraní jako je SAX, XMLReader, DOM a SimpleXML soustřeďuje i na vysvětlení samotných základů jazyka XML a navazujících technologií jako jsou XML schémata, XPath a XSLT. Kniha je doplněna velkým množstvím praktických příkladů, které je možné stáhnout z doprovodného webu knihy. Stranou nezůstanou ani technologie, které jsou založeny na využití základních technologií XML, jako jsou webové služby a AJAX. Kniha srozumitelně vysvětluje i pro mnoho začínajících vývojářů méně známé koncepty, jako jsou jmenné prostory, znaková sada Unicode a její kódování, či pokročilé validační technologie RELAX NG a Schematron..
000248105
Předmluva 13 // Úvod 15 // 1. Syntaxe XWIL 17 // 2. Přehled podpory XML v PHP5 43 // 3. (Ne)podpora Unicode v PHP 67 // 4. SimpleXML 87 // 5. SAX 105 // 6. DOM 123 // 7. XMLReader 163 // 8. XPath 171 // 9. Schémata 195 // 10. Validace 265 // 11. XSLT 277 // 12. Webové služby 323 // 13. Zápis XML 345 // Závěr 353 // Použitá literatura 355 // Rejstřík 357 // Obsah // Předmluva 13 // Úvod 15 // 1. Syntaxe XML 17 // 1.1 Elementy a struktura dokumentu 17 // 1.2 Datový model dokumentu 19 // 1.3 Atributy 20 // 1.4 Zápis vyhrazených znaků 21 // 1.5 Názvy elementů a atributů 22 // 1.6 Deklarace XML 22 // 1.7 Komentáře 23 // 1.8 Sekce CDATA 23 // 1.9 Instrukce pro zpracování 24 // 1.10 Automatická kontrola syntaxe 25 // 1.11 Jmenné prostory 25 // 1.12 Práce s bílými znaky 30 // 1.13 Skládání dokumentů 32 // 1.13.1 Entity 33 // 1.13.2 Xlndude 35 // 1.14 Katalogové soubory 37 // 1.15 Speciální atributy 39 // 1.15.1 xmhlang 39 // 1.15.2 xmhpace 39 // 1.15.3 xmhid 40 // 1.15.4 xmhbase 40 // 2. Přehled podpory XML v PHP5 43 // 2.1 SimpleXML - jednoduše na věc 46 // 2.2 SAX - čteme pěkně popořádku 49 // 2.3 DOM - načteme to do paměti 55 // 2.4 XPath - rychle to najdeme 58 // 2.5 XSLT - jazyk budoucnosti 60 // 2.6 XMLReader - když se zamotáme do SAX 62 // 2.7 Webové služby 64 // 2.8 Závěr 66 // 3. (Ne)podpora Unicode v PHP 67 // 3.1 Znakové sady, kódování a Unicode 67 // 3.1.1 Znaková sada 67 // 3.1.2 Kódování 68 // 3.1.3 Unicode 68 // 3.2 PHP a práce s řetězci 73 // 3.2.1 Ruční překódování 75 // 3.2.2 Knihovna mbstring 78 // 3.3 Další problémy 81 // 3.3.1 BOM a UTF-8 82 // 3.3.2 PHP a UTF-16 84 // 3.3.3 Unicode a porovnávání řetězců 84 // 4. SimpleXML 87 // 4.1 Načtení dokumentu 87 // 4.2 Konfigurace parsero 88 // 4.3 Čtení hodnot 90 // 4.4 Práce se jmennými prostory 93 // 4.5 Smíšený obsah 95 //
4.6 Využití XPathu 96 // 4.7 Modifikace dokumentu 97 // 4.8 Rozšiřování třídy SimpleXMLEIement 99 // 4.9 Příklady využití 101 // 5. SAX 105 // 5.1 Události 106 // 5.1.1 Začátek elementu 106 // 5.1.2 Konec elementu 106 // 5.1.3 Znaková data 106 // 5.1.4 Instrukce pro zpracování 10Z // 5.1.5 Začátek mapování prefixu jmenného prostoru 10Z // 5.1.6 Konec mapování prefixu jmenného prostoru 107 // 5.1.7 Externí entita 108 // 5.1.8 Další události 108 // 5.2 Vytvoření parseru 109 // 5.3 Konfigurate parseru 109 // 5.4 Registrace obsluhy událostí 110 // 5.5 Čtení dat 110 // 5.6 Obsluha chyb 111 // 5.7 Zapouzdření obsluhy událostí do objektu 114 // 5.8 Přepínání obsluhy událostí 117 // 6. DOM 123 // 6.1 Objektová reprezentace dokumentu 123 // 6.2 Načtení dokumentu 124 // 6.3 Ctení dokumentu 126 // 6.3.1 Informace o uzlu 127 // 6.3.2 Pohyb po stromu 129 // 6.3.3 Výběr elementů na základě jména 131 // 6.3.4 Průchod celým dokumentem 133 // 6.3.5 Výběr elementu na základě ID 139 // 6.3.6 Ctení atributů 139 // 6.4 Modifikace dokumentu 141 // 6.4.1 Vytváření nových uzlů 141 // 6.4.2 Připojování a odpojování uzlů 142 // 6.4.3 Kopírování a klonování uzlů 147 // 6.4.4 Práce s atributy 149 // 6.4.5 Manipulace s textovými uzly 150 // 6.4.6 Vytvoření nového DOM stromu 151 // 6.4.7 Práce s fragmenty XML 151 // 6.4.8 Uložení dokumentu 153 // 6.5 Konfigurace parseru 153 // 6.6 Obsluha chyb 154 // 6.6.1 Ošetření chyb při načítání XML 155 // 6.6.2 Ošetření výjimek při práci s DOM stromem 156 // 6.7 Zpracování HTML 157 // 6.8 Rozšiřování objektů DOM 160 // 6.9 Další možnosti DOM 161 // 7. XMLReader 163 // 7.1 Vytvoření a inicializace parseru 163 // 7.2 Konfigurace parseru 164 // 7.3 Čtení dat 165 // 7.3.1 Čtení obsahu elementů 166 // 7.3.2 Přeskočení elementu 167 //
7.3.3 Čtení atributů 168 // 8. XPath 171 // 8.1 Základní struktura výrazu 171 // 8.2 Datový model 172 // 8.3 Testování výrazů 174 // 8.4 Identifikátory osy 175 // 8.5 Testy uzlu 177 // 8.6 Zkrácený zápis 178 // 8.7 Predikáty 180 // 8.8 Příklady dotazů 181 // 8.9 Operátory 182 // 8.9.1 Motematické operátory 182 // 8.9.2 Relační operátory 183 // 8.9.3 Logické spojky 184 // 8.9.4 Sjednocení seznamů uzlů 184 // 8.10 Funkce 184 // 8.10.1 Funkce pro práci s uzly 185 // 8.10.2 Řetězcové funkce 186 // 8.10.3 Logické funkce 189 // 8.10.4 Funkce pro práci s čísly 189 // 8.11 Využití XPathu v DOM 190 // 8.12 Podpora XPath v dalších rozhraních 194 // 9. Schémata 195 // 9.1 Význam a historie schémat 195 // 9.1.1 Význam schémat 196 // 9.1.2 Historický vývoj jazyků pro popis schématu dokumentu 196 // 9.1.3 Srovnání nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu 198 // 9.2 DTD 202 // 9.2.1 Deklarace elementů 203 // 9.2.2 Deklarace atributů 205 // 9.2.3 Připojení DTD ? dokumentu 207 // 9.2.4 Validace dokumentů oproti DTD 208 // 9.3 XML schémata 209 // 9.3.1 Datové typy 210 // 9.3.2 Jednoduché datové typy 210 // 9.3.3 Komplexní datové typy 217 // 9.3.4 Jmenné prostory 224 // 9.3.5 Připojení schématu ? dokumentu a validace 225 // 9.4 RELAX NG 226 // 9.4.1 Základní vzory 228 // 9.4.2 Pokročilé vzory 233 // 9.4.3 Datové typy 241 // 9.4.4 Modularizace schématu 248 // 9.4.5 Jmenné prostory 250 // 9.4.6 Validace oproti RELAX NG schématu 252 // 9.5 Schematron 252 // 9.5.1 Validace pomocí XSLT 253 // 9.5.2 Vložení Schematronu do XML Schema 254 // 9.5.3 Vložení Schematronu do RELAX NG 255 // 9.5.4 Pokročilá validace 256 // 9.6 Best-practices pro návrh schémat 258 // 9.6.1 Elementy nebo atributy 258 // 9.6.2 Jmenné prostory 259 // 9.6.3 Názvy elementů a atributů 260 //
9.6.4 Defaultní a fixní hodnoty 261 // 9.6.5 Verzování schémat 261 // 9.6.6 Rozšiřitelnost schémat 261 // 10. Validate 265 // 10.1 Validace pomocí rozhraní DOM 266 // 10.2 Validace pomocí rozhraní SimpleXML 268 // 10.3 Validace pomocí rozhraní XMLReader 268 // 10.4 Schematron 272 // 10.5 Praktické využití validace 273 // 11. XSLT 277 // 11.1 Základy XSLT 277 // 11.2 Cykly - iterativní zpracování 282 // 11.3 Řazení dat 285 // 11.4 Podmíněné zpracování 288 // 11.5 Generování výstupu 291 // 11.5.1 Generování elementů a atributů 292 // 11.5.2 Generování textového výstupu 292 // 11.5.3 Generování elementů a atributů s předem neznámým názvem 293 // 11.5.4 Generování speciálních konstrukcí 294 // 11.6 Zpracování dokumentů se jmennými prostory 294 // 11.7 Předávání parametrů 297 // 11.8 Podpora XSLT v PHP 300 // 11.9 Volaní PHP funkcí z XSLT 305 // 11.10 Funkce přidané do XPathu 308 // 11.10.1 documenti) 308 // 11.102 key() 311 // 11.10.3 format-numberO 311 // 11.10.4 currenti) 313 // 11.105 unparsed-entity-uri() 313 // 11.10.6 generate-id() 314 // 11.107 system-property() 317 // 11.10.8 element-availableO 318 // 11.10.9 function-available() 318 // 11.11 Spouštění transformací na klientovi 318 // 12. Webové služby 323 // 12.1 Webové služby a la SOAP 324 // 12.1.1 Pod pokličkou SOAP 325 // 12.1.2 Pod pokličkou WSOL 326 // 12.1.3 PHP jako klient webové služby 330 // 12.1.4 Webová služba 333 // 12.2 Webové služby a la REST 335 // 12.3 AJAX 337 // 13. Zápis XML 345 // 13.1 Ruční generování XML 345 // 13.2 Generování pomocí DOM 348 // 13.3 Využití třídy XMLWriter 350 // Závěr 353 // Použitá literatura 355 // Rejstřík 357
(OCoLC)465280506
cnb001993995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC