Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
272 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3260-2 (brož.)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. [269] a rejstřík
Anglické resumé
000248106
1. Lineární algebra -- 1.1 Základní pojmy z teorie množin -- Cvičení -- 1.2 Vektorové prostory -- 1.2.1 Pojem vektorového prostoru -- 1.2.2 Aritmetický vektorový prostor -- 1.2.3 Podprostor vektorového prostoru -- 1.2.4 Lineární závislost a nezávislost vektorů -- 1.2.5 Báze a dimenze vektorového prostoru -- Cvičení -- 1.3 Matice -- 1.3.1 Pojem matice -- 1.3.2 Základní operace s maticemi -- 1.3.3 Hodnost matice -- 1.3.4 Násobení matic -- Cvičení -- 1.4 Determinanty -- 1.4.1 Pojem determinantu -- 1.4.2 Vlastnosti determinantů -- 1.4.3 Kondenzační metoda výpočtu determinantů -- Cvičení -- 1.5 Soustavy lineárních rovnic -- 1.5.1 Základní pojmy -- 1.5.2 Řešitelnost soustavy lineárních rovnic -- 1.5.3 Metody řešení soustav lineárních rovnic -- Cvičení -- 1.6 Maticová algebra -- 1.6.1 Inverzní matice -- 1.6.2 Maticové rovnice -- Cvičení -- 2. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné -- 2.1 Funkce. Vlastnosti funkcí -- 2.1.1 Definice funkce -- 2.1.2 Vlastnosti funkcí -- 2.1.3 Základní elementární funkce -- 2.1.4 Operace s funkcemi. Transformace grafu funkce -- 2.1.5 Polynom. Racionální funkce -- Cvičení -- 2.2 Limita funkcí -- 2.2.1 Definice limity -- 2.2.2 Nevlastní limita -- 2.2.3 Výpočet limity -- Cvičení -- 2.3 Spojitost funkcí -- Cvičení -- 2.4 Derivace funkcí -- 2.4.1 Definice a geometrický význam derivace -- 2.4.2 Pravidla pro derivování -- 2.4.3 Derivace složených funkcí -- 2.4.4 Derivace
implicitních funkcí. Derivace funkcí tvaru f -- 2.4.5 Derivace vyššího řádu -- 2.4.6 Diferenciál funkce -- Cvičení -- 2.5 Užití derivací. Průběh funkce -- 2.5.1 ĽHospitalovo pravidlo -- 2.5.2 Monotónnost a extrémy funkce -- 2.5.3 Konvexnost, konkávnost. Inflexní body -- 2.5.4 Asymptoty grafu funkce -- 2.5.5 Průběh funkce -- Cvičení -- 3. Diferenciální počet funkcí dvou proměnných -- 3.1 Pojem funkce dvou a více proměnných -- 3.1.1 Euklidovské prostory -- 3.1.2 Význačné body a množiny bodů v prostoru E„ -- 3.1.3 Definice funkce dvou a více proměnných -- 3.1.4 Grafické znázornění funkce dvou proměnných -- Cvičení -- 3.2 Limita a spojitost funkcí dvou proměnných -- 3.2.1 Limita funkcí dvou proměnných -- 3.2.2 Spojitost funkcí dvou proměnných -- Cvičení -- 3.3 Derivace funkcí dvou proměnných -- 3.3.1 Parciální derivace -- 3.3.2 Geometrický význam parciální derivace -- 3.3.3 Tečná rovina a normála plochy -- 3.3.4 Parciální derivace vyšších řádů -- Cvičení -- 3.4 Extrémy funkcí dvou a více proměnných -- 3.4.1 Lokální extrémy funkcí dvou proměnných -- 3.4.2 Lokální extrémy funkcí tří proměnných -- 3.4.3 Vázané extrémy -- 3.4.3 Absolutní extrémy -- Cvičení -- 4. Integrální počet funkcí jedné proměnné -- 4.1 Neurčitý integrál -- 4.1.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál -- 4.1.2 Přímá integrace pomocí vzorců a úprav integrandu -- 4.1.3 Integrace racionální
funkce -- 4.1.4 Substituční metoda -- 4.1.5 Metoda „per partes" -- 4.1.6 Integrace metodou neurčitých koeficientů -- Cvičení -- 4.2 Určitý integrál -- 4.2.1 Definice a vlastnosti určitého integrálu -- 4.2.2 Výpočet určitého integrálu -- 4.2.3 Geometrické aplikace určitého integrálu -- Cvičení -- 4.3 Nevlastní integrál -- 4.3.1 Integrál nevlastní vzhledem k mezi -- 4.3.2 Integrál nevlastní vzhledem k funkci -- Cvičení -- 5. Diferenciální rovnice -- 5.1 Základní pojmy -- Cvičení -- 5.2 Diferenciální rovnice 1. řádu -- 5.2.1 Diferenciální rovnice typu y’= f(x) -- 5.2.2 Diferenciální rovnice s proměnnými separovanými -- 5.2.3 Lineární diferenciální rovnice 1. řádu -- Cvičení -- 5.3 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu -- 5.3.1 Diferenciální rovnice typu y" = f(x) -- 5.3.2 Zkrácená lineární diferenciální rovnice 2. řádu -- 5.3.3 Metoda variace konstant -- 5.3.4 Metoda neurčitých koeficientů -- 5.3.5 Skládání hlavních integrálů -- Cvičení -- 6. Diferenční rovnice -- 6.1 Posloupnost. Diference posloupnosti -- Cvičení -- 6.2 Diferenční rovnice -- 6.2.1 Základní pojmy -- 6.2.2 Lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty Cvičení
(OCoLC)681500162
cnb002128195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC