Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 2., (V Krystalu 1.)
Praha : Krystal OP, 2011
217 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87183-33-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 215-217, bibliografické odkazy a rejstřík
000248243
SLOVO KE ČTENÁŘI 9 // Poznámka k uspořádán! knihy 15 // 1. UVEDENÍ DO LOGIKY 17 // li Historie logiky 17 // 1.1.1 Logika v antice 17 // 1.1.2 Scholastická logika 19 // 1.1.3 Novoveká logika 22 // 1.1.4 Moderní logika 24 // 1.2 Povaha logiky 31 // 1.2.1 Logika jako umění a věda 31 // 1.2.2 Formální předmět logiky 31 // 1.2.3 Vztah vyplývání 33 // 1.2.4 Problém materiálního předmětu logiky 34 // 1.3 Předpoklady aristotelsko-scholashckého pojetí logiky 36 // 2. POJEM 38 // 2.1 Pojem pojmu 38 // 2.1.1 Cesta ? detinici pojmu - pojem jako myšlenkový znak 38 // 2.1.2 Bližší vymezení povahy pojmu 39 // 2.2 VLASTNOSTI POJMU 41 // 2.2.1 Předmět pojmu 4’ // 2.2.2 Formální a materiální předmět pojmu 42 // 2.2.3 Formální pojem vs. objektivní pojem, abstrakce 43 // 2.2.4 Obsah pojmu 43 // 2.2.5 Rozsah pojmu 57 // 2.3 Vztahy pojmů 59 // 2.3.1 Identita - různost 59 // 2.3.2 Nadřazenost - podřazenost 60 // 2.3.3 Slučitelnost - neslučitelnost 61 // 2.4 DĚLENÍ A TYPY TOJMŮ 64 // 2.4.1 Abstraktní x konkrétní 64 // 2.4.2 Kladné x záporné 65 // 2.4.3 Individuální x obecné 66 // 2.4.4 Transcendentálni pojmy 66 // 2.4.5 Jednoduché x konotativní x složené 66 // 2.4.6 Kolektivní pojmy 67 // 2.4.7 První a druhé intence 68 // 2.4.8 Třídění pojmů na predikabilia 68 // 2.4.9 Kategorie 71 // 2.5 Probi.fmy jazykového vyjádření pojmů 72 // 2.5.1 Kategorémata a synkategorémata 72 // 2.5.2 Jednoznačnost a mnohoznačnost 74 // 2.5.3 Analogie jazykových výrazů 75 // 2.5.4 Analogické pojmy 78 // 2.6 Exkurs: Teorie obecním 80 // 2.6.1 Platonismus 80 // 2.6.2 Ultrarealismus 82 // 2.6.3 Umírněný realismus 83 // 2.6.4 Konceptualismus (umírněný nominalismus) 90 // 2.6.5 Krajní nominalismus 92 // 2.6.6 Problém obecnin v moderní logice 93 //
3. DEFINICE A DĚLENÍ 94 // 3.1 DEFINICE 94 // 3.1.1 Pojem definice 94 // 3.1.2 Typy definice 94 // 3.1.3 Podmínky správnosti definice 96 // 3.1.4 Jak hledat reálnou definici? 97 // 3.1.5 Meze definování 98 // 3.1.6 Exkurs: Moderní pojetí definice 100 // 3.2 Dělení 102 // 3.2.1 Pojem a metoda dělení 102 // 3.2.2 Podmínky a technika správného dělení 103 // 3.2.3 Typy děleni 105 // 3.2.4 Smysl a užití děleni 106 // 4. SOUD 107 // 4.1 VSTUPNÍ ÚVAHA-CESTA ? TO|MU SOUDU 107 // 4.2 Jazykové vyjádření soudů 110 // 4.3 Vlastnosti a dFxení soudů 113 // 4.3.1 Kvalita soudu 113 // 4.3.2 Kvantita soudu 113 // 4.3.3 Distribuční hodnota termínů soudu 114 // 4.3.4 Klasifikace soudů 115 // 4.4 Logický Čtverec 116 // 4.5 EXKURS: KATEGORICKÝ VÝROK V MODERNÍ LOGICE 119 // 4.5.1 Jazyk jako materiální předmět moderní logiky 119 // 4.5.2 Pojem funkce 120 // 4.5.3 Singulární predikace jako funkce 121 // 4.5.4 Zvláštnosti jazyka predikátové logiky 123 4.5.5 Generální výroky v moderní predikátové logice 125 // 4.5.6 Logický čtverec a moderní analýza výroků 129 // 5. BEZPROSTŘEDNÍ VYVOZOVÁNÍ (II.LACE) 135 // 5.1 PŘECHODY V LOGICKÉM ČTVERCI 135 // 5.1.1 Přehled všech platných přechodů v logickém čtverci 136 // 5.2 VLASTNÍ ILLACE I37 // 5.2.1 Obverze (ekvivalence) 137 // 5.2.2 Obrat (konverze) 137 // 5.2.3 Obměna (konťrapozice) 138 // 5.2.4 Přiklad všech iliaci od všech typů soudů 139 // 6. USUZOVÁNÍ A ARGUMENTACE 140 // 6.1 ÚVOD DO NAUKY O USUZOVÁNÍ 140 // 6.1.1 Základní pojmy 140 // 6.1.2 Formy argumentace a druhy argumentů 143 // 6.2 Sylogismus ?? // 6.2.1 Pojem sylogismu I44 // 6.2.2 Sylogistické figury 145 // 6.2.3 Sylogistické mody 147 // 6.2.4 Identifikace platných sylogismů 150 // 6.2.5 Neúplný sylogismus a zamlčené premisy 152 // 6.2.6 Hledání sylogistických argumentů 155 //
6.3 ÚSUDEK Z PŘÍMÉHO NA NEPŘÍMÉ (A RECTIS Alt OBLIQUA) 156 // 6.4 ÚSUDKY ZE SLOŽENÝCH SOUDŮ 157 // 6.4.1 Složené soudy 158 // 6.4.2 Exkurs: složené výroky v moderní logice 161 // 6.4.3 Hypotetický úsudek (hypotetický sylogismus) 163 // 6.4.4 Disjunktivní úsudek 164 // 6.4.5 Dilematický úsudek 166 // 6.4.6 Dodatek: Důkazy složených soudů 166 // 6.5 NEPŘÍMÝ ÚSUDEK (REDUCTIO AD ABSURDUM) 170 // 6.6 exkurs: Relační úsudky a tradiční formální logika Freda Sommerse 171 // 6.6.1 Problém analýzy relačních úsudků 171 // 6.6.2 Logický systém Freda Sommerse 174 // 7. TECHNIKA RACIONÁLNÍHO D1SKURSU 182 // 7.1 PROTIARGUMENTACE (NAMÍTÁNO 183 // 7.1.1 Pojem protiargumentace a širší souvislosti 183 // 7.1.2 Napadení pravdivosti premis 186 // 7.1.3 Napadeni formy argumentu neboli logická distinkce 186 // 7.1.4 Distinkce v sylogismu..: 189 // 7.1.5 Odpověď na distinkci 191 // 7.2 RACIONÁLNÍ DISKURS A JEHO MEZE 192 // Řešení úloh 194 // rejstřík 202 // LITERATURA ? DALŠÍMU STUDIU 215
(OCoLC)794207683
cnb002268311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC