Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
1. vyd.
[Praha] : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013
103 s. : formuláře ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7440-076-6 (brož.)
Metodika ; no. 11
Obsahuje bibliografii na s. 93-95
Anglické resumé
Vydavatel: Úřad vlády České republiky
000248322
Obsah // 1 ÚVOD 8 // 1/1 O koordinaci a navigaci (Pavel Nepustil) 9 // 1/2 Navigace příručkou (Pavel Nepustil) 10 // 2 VÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY 12 // 2/1 Case management a jeho různorodé chápáni (Markéta Szotáková) 13 // 2/1/1 Kulturné-historický přehled 13 // 2/1/2 NejpoužIvančjSI typy case managementu 15 // 2/1/3 Case management v české republice 17 // 2/1/4 Case management s uživateli drog 18 // 2/2 Case management jako koordinovaná spolupráce v rámci případu (Pavel Nepustil) 20 // 2/2/1 Spolupráce a spolupracujíc! vztah 20 // 2/2/2 Koordinované jednání 21 // 2/2/3 Dialogická setkávání siti klienta 22 // 2/2/4 Télesný a materiální kontext 22 // 2/2/5 Případ a identifikovaný klient 22 // 3 PRAKTICKÁ VODÍTKA PRO CASE MANAGEMENT (Pavel Nepustil) 24 // 3/1 Podmínky pro case management 25 // 3/1/1 Prostorová a materiální úroveň 26 // 3/1/2 Personální úroveň 27 // 3/1/3 Organizační a ekonomicko-správnl úroveň 28 // 3/1/4 Informační úroveň 28 // 3/1/5 Koncepčné metodická úroveň 28 // 3/2 Koordinační aktivity 29 // 3/2/1 Navazováni spolupráce 29 // 3/2/2 Rozvíjeni spolupráce s jednotlivcem 31 // 3/2/3 Zapojeni daISích osob 33 // 3/2/4 Případová setkáni 36 // 3/3 Navigační aktivity 38 // 3/3/1 Společné zkoumáni aneb .assessment" 39 // 3/3/2 Společné plánováni 44 // 3/3/3 Hodnoceni a reflektováni 46 // 3/4 Poskytováni služeb v rámci case managementu 48 // 3/4/1 Doprovod klienta na úřady a instituce 48
// 3/4/2 Společná práce na počítači 50 // 3/4/3 Podpůrné rozhovory 51 // 4 PŘÍKLADY APLIKACE CASE MANAGEMENTU 52 // 4/1 Spolupráce s lidmi s duální diagnózou (Roman Hloušek) 53 // 4/2 Case management ve vézeňstvljlidija Pilat) 57 // 4/2/1 Spolupráce s klienty ve vazební vřznici 57 // 4/2/2 Spolupráce s klienty ve výkonu trestu 60 // 4/2/3 Spolupráce s propušténými klienty 60 // 4/2/4 Závérem 62 // 4/3 Současné poskytováni terénních služeb sexuálním pracovnicím, které užívají návykové látky // (Tereza Gorgořiová, Markéta Szotáková) 63 // 4/3/1 Charakteristika klientek, které se živl pouliční prostituci a zároveň jsou uživatelkami drog 63 // 4/3/2 Motivace ke spolupráci 64 // 4/3/3 Průbéh společné terénní práce 64 // 4/3/4 Přínos společné terénní práce 66 // 4/4 Case management v praxi Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek (Jakub Larisch, Jan Horák) 66 4/4/1 Case management přirozený 67 // 4/4/2 Case management iniciovaný instituci 68 // 5 ÚČINNOST A EFEKTIVITA CASE MANAGEMENTU SE ZOTAVUJÍCÍMI SE UŽIVATELI // NÁVYKOVÝCH LÁTEK 70 // 5/1 Evaluace projektu .Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek’ (Igor Nosál) 71 // 5/1/1 Úvod 71 // 5/1/2 Cile a zvolený model evaluace case managementu 71 // 5/1/3 Jednotlivé kroky procesu evaluace 72 // 5/1/4 Výsledky evaluace 73 // 5/1/5 Doporučeni prozvySování účinnosti case managementu 76 // 5/1/6 Závěrem 78
5/2 Jak vnímají spolupráci v case managementu jeho klienti a klientky? (Markéta Szotáková) 78 // 5/2/1 Kontext příchodu klienta do služby 78 // 5/2/2 S člm klienti nejčastěji přicházej! 80 // 5/2/3 Zapojeni rodiny do spolupráce 81 // 5/2/4 Pracovník jako profesionál 83 // 5/2/5 Problémy na úřadech 85 // 5/2/6 Průhlednost spolupráce a souvisejících procesů 87 // 6 SLOVO ZÁVĚREM (Pavel Nepustil) 90 // 7 LITERATURA 92 // Zkratky 95 // 8 PŘÍLOHY 96 // Příloha 1 : Prohlášeni o ochranč osobních údajů + dodatek o sdíleni osobních údajů 97 // Dodatek 98 // Příloha 2: Vstupní formulář (Poradenské centrum Pasáž) 99 // Příloha 3: Základní assessment (Poradenské centrum Pasáž) 100 // 9 SOUHRN/SUMMARY // 102
(OCoLC)867822845
cnb002529340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC