Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
Praha : Agnes : Hestia, 2010
263 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-903696-8-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000248455
OBSAH // Úvod // i. Teoretické prolegomena // 1.1 Co je dobrovolnictví // 1.2 Formální a neformální dobrovolnická participace // 1.3 Perspektivy (paradigmata) zkoumání dobrovolnické participace // 1.4 Dobrovolnictví jako komplexní a dynamický fenomén // 1.5 Vzorce dobrovolnictví // 1.6 Individuální hodnoty dobrovolnictví // 1.7 Kolektivní hodnoty dobrovolnictví // 1.8 Klíčové dimenze vzorců dobrovolnictví // 9 // 9 // 11 // 13 // 21 // 25 // 32 // 35 // 38 // 2. PŘÍBĚHY ČESKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 42 // 2.1 Nástup socialismu 42 // 2.2 Nástup demokracie 59 // 3. Použitá data: metodologický kontext jejich sběru a prezentace 63 // 3.1 Zdroje dat 63 // 3.2 Terminologie 64 // 3.3 Srovnání s existujícími daty a výzkumy 65 // 3.4 Organizované dobrovolnictví mimo kontext OOS 68 // 3.5 Prezentace dat v publikaci 69 // 4. Homo Voluntas: styly a parametry dobrovoľnícke činnosti // 4.1 Neformální dobrovolnictví // 4.2 Formální dobrovolnictví - úvodní charakteristika // 4.3 Parametry dobrovolnické činnosti // 4.4 Oblasti formální dobrovolnické činnosti // 4. 5 Členství v organizaci a dobrovolnická aktivita // 4.6 Nové trendy: dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem a virtuální dobrovolnictví // 70 // 74 // 76 // 80 // 90 // 97 // 99 // 3 // 5- Motivace dobrovolníků 105 // 5.1 Psychologický přístup 105 // 5.2 Sociologický přístup 107 // 5.3 Struktura motivací dobrovolníků 110 // 5.4 Segmentace dobrovolníků podle
motivační struktury 113 // 5.5. Motivace pokračovat v dobrovolnické aktivitě 122 // 6. Sociální kapitál dobrovolníků 126 // 6.1 Míra a typ sociálního kapitálu různých typů dobrovolníků 126 // 6.2 Zvláštní případ - „internetoví“ a „firemní“ dobrovolníci 132 // 6.3 Zakotvení v komunitě a dobrovolnictví 135 // 6.4 Sociální kapitál a intenzita dobrovolnické participace 137 // 7. Organizace dobrovolnictví 142 // 7.1 Profesionalizace dobrovolnictví 148 // 7.2 Profesionalizace a členství v OOS 154 // 7.3 Profesionalizace a typologie OOS 156 // 7.4 Profesionalizace a demokratičnost OOS 157 // 7.5 Profesionalizace a „generace“ OOS 159 // 7.6 Profesionalizace a individuální styly dobrovolnictví 162 // 8. Kulturní rámec dobrovolnictví 164 // 8.1 Dobrovolnictví a fenomén překrývání 168 // 8.2 Bariéry dobrovolnictví 172 // 8.3 Důvody pro dobrovolnictví - institucionalizovaný kulturní rámec 174 // 8.4 Vybíravost a pasivita 180 // 8.5 Materiální a postmateriální hodnotová orientace 181 // 9. Společenská hodnota a podpora dobrovolnictví 183 // 9.1 Modernizace a role dobrovolnictví 183 // 9.2 Společenský význam dobrovolnictví 186 // 9.3 Společenské klima 195 // 4 // 10. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DISKUSE 201 // 10.1 Shrnutí 201 // 10.2 Vztahy mezi jednotlivými dimenzemi vzorce dobrovolnictví 207 // 10.3 Diskuze 211 // Literatura 214 // Přílohy: 233 // 1. Typologie organizací občanské společnosti 233
2. Pokusní skupiny 234 // 3. Tabulky 238 // 4. Infrastruktura manažerského dobrovolnictví 243 // Rejstřík jmenný 257 // Rejstřík věcný 259 // 5
(OCoLC)741404155
cnb002193321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC