Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Most : Hněvín, 2004
142 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 80-86654-10-9 (brož.)
Mostecký region -- Příroda Mostecka -- Lidé na Mostecku -- Výroba a služby -- Rozvoj regionu -- Tipy na výlet
000248567
OBSAH // MOSTECKÝ REGION 7 // Poloha, vymezení, členění 9 // PŘÍRODA MOSTECKA 11 // Vznik a vývoj reliéfu 14 // Geologie 16 // Geologická minulost oblasti 16 // Nerostné suroviny v oblasti 20 // Vliv těžby na krajinu 22 // Podnebí 23 // Vodstvo 25 // Celková charakteristika 25 // Vodní toky 25 // Vodní plochy 26 // Podzemní vody 27 // Čistota a ochrana vod 27 // Půdy 28 // Živá příroda 29 // Rostlinstvo (flóra) 29 // Živočichové (fauna) 31 // Ochrana přírody a krajiny 33 // LIDÉ NA MOSTECKU Prehistorické a historické 37 // osídlování Mostecka 39 // Pravěké osídlování 39 // Osídlování v době historické 41 // Vztah ? českým dějinám 46 // Sídla 49 // Celkový vývoj sídel 49 // Vztahy těžby a průmyslu ? sídlům 51 // Bydlení 53 // Druhé bydlení 56 // Stavební památky 57 // Členění podle slohů 57 // Světské a církevní památky 59 // Technické památky 66 // Záchrana památek 67 // Umění na Mostecku .-69 // Výtvarníci 69 // Literáti a publicisté 71 // Hudebníci 72 // Divadelníci 73 // Demografické poměry 75 // Lidnatost a hustota zalidnění 75 // Národnostní struktura obyvatelstva 76 // Věková struktura obyvatelstva 77 // Migrace obyvatelstva 77 // Státní správa a samospráva obcí 78 // Česko - německé vztahy 79 // Hospodářský a kulturní význam v kontextu historického vývoje 79 // Příležitosti rozvoje vztahů 80 // IV. VÝROBA A SLUŽBY 81 // Charakteristika a vývoj výrobních činností
83 // Charakteristika v jednotlivých obdobích 83 // Těžba uhlí 86 // Energetika 90 // Chemický průmysl 91 // Kovozpracující a ocelářský průmysl 93 // Textilní průmysl 94 // Drevovýroba 95 // Ostatní průmysl 97 // Zemědělství 100 // Lesnictví 101 // Výzkum a vývoj 103 // Služby 104 // Doprava a spoje 104 // Zdravotnictví 107 // Školství 107 // Obchodní síť, bankovnictví a pojišťovnictví 108 // Rekreace a cestovní ruch 109 // Knihovnictví, muzea, astronomie 111 // Sporta volný čas 112 // Ostatní služby 118 // V. ROZVOJ REGIONU 119 // Zvláštnosti Mostecka 121 // Rozvojové cíle 121 // Životní prostředí 125 // Výhledy rozhodujících hospodářských // odvětví 127 // Výhled těžby uhlí 127 // Výhled energetiky 128 // Rozvoj chemie 128 // Rozvoj služeb-cestovního ruchu 129 // Rozvoj obcí 130 // VI. TIPY NA VÝLETY 133 // Krušné hory 136 // Brandovský výběžek 136 // Okolí Českého Jiřetína 137 // Mariánské údolí a Šumný důl 138 // České středohoří 139 // Mostecké vrchy 139 // Bečovsko 140 // Okolí Želenic 141
(OCoLC)62860165
cnb001492055

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC