Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:6x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2007
xx, 586 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-496-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 559 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000248594
Stručný obsah: 1. KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE 1 // 1.1. Speciální vyšetřovací a léčebné metody 1 // 1.2. Arteriální hypertenze 12 // 1.3. Chronická arteriální hypotenze 20 // 1.4. Synkopa 20 // 1.5. Arytmie 21 // 1.6. Plicní hypertenze 43 // 1.7. Srdeční selhání : 46 // 1.8. Akutní srdeční infarkt 59 // 1.9. Nestabilní angina pectoris 70 // 1.10. Poruchy metabolismu lipidů // 1.11. Chronická ischemická choroba // 1.12. Zánětlivá postižení srdce 79 // 1.13. Vrozené srdeční vady v dospělosti 84 // 1.14. Chlopenní vady 88 // 1.15. Kardiomyopatie 95 // 1.16. Plicní embolie 103 // 1.17. Cor pulmonale 106 // 1.18. Neurocirkulační astenie 107 // 1.19. Nádory srdce 108 // 1.20. Angiologie 109 // 2. PNEUMOLOGIE 121 // 2.1. Speciální vyšetřovací metody 121 // 2.2. Zánětlivá onemocnění plic a pohrudnice 126 // 2.3. Tuberkulóza 134 // 2.4. Mykobakteriózy 136 // 2.5. Chronická obstrukční plicní nemoc 137 // 2.6. Bronchiektázie 140 // 2.7. Asthma bronchiale 140 // 2.8. Přehled léků užívaných v léčbě bronchiální obstrukce 143 // 2.9. Intersticiální plicní procesy 143 // 2.10. Onemocnění pleurální dutiny 146 // 2.11. Respirační insuficience 148 // 2.12. Syndrom spánkové apnoe 149 // 2.13. Plicní nemoci z vlivů prostředí 149 // 2.14. Vrozená onemocnění plic 154 // 2.15. Urgentní stavy v pneumologii 156 // 2.16. Nádory plic, pleury a mediastina 158 // 3. HEMATOLOGIE 165 // 3.1. Anémie 165 // 3.2. Zvýšený počet erytrocytů 187 // 3.3. Poruchy leukocytámího systému 188 // 3.4. Poruchy krevních destiček 192 // 3.5. Poruchy krevního srážení 204 // 3.6. Hemokoagulační laboratorní vyšetření 210 // 3.7. Antitrombotická terapie 211 // 4. MALIGNÍ KREVNÍ CHOROBY 215 // 4.1. Obecné příznaky maligních // 4.2. Základní diagnostická vyšetření 217 // 4.3. Myelodysplastický syndrom 217 //
4.4. Akutní myeloidní leukémie 218 // 4.5. Akutní lymfatická leukémie dospělých 220 // 4.6. Myeloproliferativní nemoci 221 // 4.7. Maligní lymfomy 229 // 4.8. Monoklonální gamapatie 241 // 4.9. Waldenströmova makroglobulinémie 244 // 4.10. Primární systémová AL-amyloidóza a některé další typy amyloidóz 245 // 5. GASTROENTEROLOGIE 247 // 5.1. Speciální vyšetřovací metody 247 // 5.2. Nemoci jícnu 249 // 5.3. Nemoci žaludku 254 // 5.4. Funkční poruchy gastrointestinálního traktu 267 // 5.5. Nemoci tenkého střeva 273 // 5.6. Nemoci tlustého střeva 278 // 5.7. Prekancerózy a rizikové stavy pro vznik nádorů GIT 288 // 5.8. Onemocnění konečníku 291 // 5.9. Nemoci žlučníku a žlučových cest 295 // 5.10. Nemoci slinivky břišní 300 // 5.11. Některé infekce trávicího ústrojí 308 // 6. HEPATOLOGIE 311 // 6.1. Speciální vyšetřovací metody 311 // 6.2. Ikterus 312 // 6.3. Cholestáza 313 // 6.4. Portální hypertenze 313 // 6.5. Akutní selhání jater 314 // 6.6. Chronické hepatitidy 315 // 6.7. Poškození jater alkoholem 318 // 6.8. Cirhóza jaterní 318 // 6.9. Důsledky portální hypertenze 321 // 6.10. Bakteriální jaterní onemocnění 324 // 6.11. Granulomatózní onemocnění 325 // 6.12. Metabolické nemoci jater 325 // 6.13. Toxická a poléková postižení jater 327 // 6.14. Tumory jater 328 // 6.15. Transplantace jater 329 // 6.16. Játra a těhotenství 329 // 7. NEFROLOGIE 333 // 7.1. Speciální vyšetřovací metody 333 // 7.2. Akutní nefritický syndrom 335 // 7.3. Chronický nefritický syndrom - chronická glomerulonefritida 336 // 7.4. Nefrotický syndrom 339 // 7.5. Rychle progredující glomerulonefritidy 342 // 7.6. Akutní tubulointersticiální nefritida 344 // 7.7. Diabetická nefropatie 346 // 7.8. Nefrotoxicita léků 349 // 7.9. Urolitiáza, nefrolitiáza 350 // 7.10. Onemocnění ledvin spojená s metabolickými syndromy 351 //
7.11. Hereditámí nefropatie 353 // 7.12. Akutní selhání ledvin 355 // 7.13. Chronické selhání ledvin 357 // 8. ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE 363 // 8.1. Speciální vyšetřovací metody 363 // 8.2. Imunodeficitní stavy u dospělých 364 // 8.3. Chronický únavový syndrom 368 // 8.4. Terapeutické ovlivňování imunitního systému 369 // 8.5. Alergická onemocnění 371 // 9. PORUCHY VÝŽIVY 393 // 9.1. Energetická potřeba 393 // 9.2. Parenterální výživa 393 // 9.3. Enterální výživa 398 // 9.4. Léčebná výživa u vybraných chorob 401 // 10. ENDOKRINOLOGIE 417 // 10.1. Speciální vyšetřovací metody 417 // 10.2. Choroby hypofýzy 418 // 10.3. Choroby štítné žlázy 425 // 10.4. Choroby příštítných tělísek 430 // 10.5. Choroby nadledvin 433 // 10.6. Gonády 437 // 10.7. Neuroendokrinní nádory 441 // 10.8. Mnohočetná endokrinní neoplazie 445 // 10.9. Autoimunitní polyglandulární syndrom 446 // 11. DIABETOLOGIE 447 // 11.1. Diabetes mellitus 1. typu 448 // 11.2. Diabetes mellitus 2. typu 453 // 11.3. Sekundární diabetes mellitus 455 // 11.4. Gestační diabetes mellitus 455 // 11.5. Hraniční poruchy glukózové homeostazy 456 // 11.6. Akutní komplikace diabetů 456 // 11.7. Chronické komplikace diabetů 458 // 12. REVMATOLOGIE 463 // 12.1. Speciální vyšetřovací metody 463 // 12.2. Difúzní nemoci pojivá 464 // 12.3. Artritidy se vztahem k infekci 476 // 12.4. Séronegativní spondylartritidy 478 // 12.5. Osteoartróza 482 // 12.6. Artritidy indukované krystaly 485 // 12.7. Mimokloubní revmatismus 487 // 12.8. Nesteroidní antirevmatika 489 // 12.9. Metabolická kostní onemocnění 491 // 13. PORUCHY VODNÍHO A IONTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY 497 // 13.1. Poruchy vodního hospodářství 497 // 13.2. Poruchy iontového hospodářství 499 // 13.3. Poruchy acidobazické rovnováhy 503 //
14. GERIATRIE A GERONTOLOGIE 509 // 14.1. Gerontologie jako vědní disciplína 509 // 14.2. Klinická gerontologie 510 // 14.3. Teorie stárnutí - aspekty buněčné a molekulární 511 // 14.4. Stárnutí a stáří 512 // 14.5. Demografie stárnutí 514 // 14.6. Stařecká multimorbidita 516 // 14.7. Některá specifika geriatrické medicíny 517 // 14.8. Farmakoterapie ve stáří 519 // 14.9. Compliance ve stáří 520 // 14.10. Preventivní strategie ve stáří 521 // 14.11. Jaká by měla být péče o seniory 521 // 15. INFEKTOLOGIE 523 // 15.1. Význam infekčních chorob 523 // 15.2. HIV/AIDS 523 // 15.3. Infekce centrálního nervového systému 526 // 15.4. Lymeská borrelióza 527 // 16. TERAPIE BOLESTI 529 // 16.1. Definice a typy bolesti 529 // 16.2. Vyšetřování pacienta s bolestí 530 // 16.3. Akutní bolest a její terapie 530 // 16.4. Onkologická bolest a její léčba 532 // 16.5. Chronická neonkologická bolest 534 // 17. AKUTNÍ INTOXIKACE 537 // 17.1. Organofosfáty 538 // 17.2. Herbicidy 538 // 17.3. Kyanidy 539 // 17.4. Methylalkohol 540 // 17.5. Ethylalkohol 540 // 17.6. Ethylenglykol 541 // 17.7. Organická rozpouštědla 542 // Vnitřní lékařství // 17.8. Oxid uhelnatý 543 // 17.9. Tricyklická antidepresiva 543 // 17.10. Hypnotika 543 // 17.11. Benzodiazepiny 544 // 17.12. Theophyllin 544 // 17.13. Digitalis 544 // 17.14. Analgetika 544 // 17.15. Houby 545 // 17.16. Návykové látky 545 // 17.17. Kovy a metaloidy 546 // ZKRATKY 547 // DOPORUČENÁ LITERATURA 559 // REJSTŘÍK 561
(OCoLC)228602369
cnb001783936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC