Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2006
292 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-210-3977-9 (brož.)
ISBN 978-80-210-3977-3 (dotisk ; brož.)
300 výt.
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2008
Nad názvem: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky
Obsahuje bibliografii na s. 282-292 a bibliografické odkazy
000248618
Obsah // Úvod - Dagmar Opatřilová...5 // 1 Charakteristika dětského věku - Dagmar Přinosilová...8 // 1.1 Novorozenecké období...8 // 1.2 Kojenecké období...16 // 1.3 Batolecí období...30 // 1.4 Předškolní věk...41 // 2 Psychologická problematika - Dagmar Přinosilová...55 // 2.1 Obecné principy psychického vývoje...55 // 2.2 Znevýhodnění jako psychologický problém...58 // 2.3 Rodina dítěte s postižením...61 // 2.4 Postižení jako náročná životní situace...69 // 3 Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění - Dagmar Opatřilová...74 // 3.1 Pohybové vady a speciálně pedagogická podpora...74 // 3.2 Náhlé příhody a úrazy v dětském věku...87 // 3.3 Poruchy růstu...91 // 3.4 Dětská mozková obrna (kazuistiky)...92 // 3.5 Jedinci se zdravotním znevýhodněním...107 // 4 Pedagogické poradenství a intervence - Dagmar Opatřilová...119 // 4.1 Raná intervence...119 // 4.2 Pedagogické poradenství...125 // 4.3 Pojetí a cíle předškolního vzdělávání...131 // 4.4 Vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní // vzdělávání...135 // 5 Diagnostické metody u dětí s postižením - Dagmar Přinosilová...140 // 5.1 Diagnostika mentální retardace...140 // 5.2 Diagnostika tělesného postižení...148 // 5.3 Diagnostika zrakového postižení...153 // 5.4 Diagnostika sluchového postižení...160 // 6 Důležité prostředky předškolního vzdělávání - Dagmar Opatřilová...169
6.1 Hra a její hodnocení...169 // 6.2 Kresba jako diagnostická situace...175 // 6.3 Řeč v předškolním věku...178 // 6.4 Psychosociální podmínky pro předškolní vzdělávání ...187 // 7 Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se zrakovým // postižením - Petra Hamadová...193 // 7.1 Teoretická východiska a současné pojetí oboru oftalmopedie...193 // 7.2 Dopad zrakového postižení na psychický vývoj dítěte do šesti let.201 // 7.3 Vývoj zraku a motoriky od narození do nástupu do školy ...210 // 7.4 Pedagogické poradenství a intervence...215 // 7.5 Rehabilitace a podpůrná opatření u dětí se zrakovým postižením...224 // 7.6 Případová studie...229 // 7.7 Obrazové přílohy, adresář...235 // 8 Specifika vývoje a včasná pedagogické intervence u dětí se sluchovým // postižením - Radka Horáková...243 // 8.1 Teoretická východiska a současné pojetí oboru surdopedie ...243 // 8.2 Psychomotorický vývoj dítěte se sluchovým postižením...249 // 8.3 Pedagogické poradenství a intervence v raném a předškolním věku..255 // 8.4 Možnosti rehabilitace dětí se sluchovým a duálním postižením...263 // 8.5 Případová studie...275 // 8.6 Obrazové přílohy...280 // Literatura...282 // Internetové zdroje // 290
(OCoLC)85546083
cnb001659505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC