Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
EB
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
168 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-6093-7 (brož.)
ISBN 9788021076594 (ebook)
ISBN 8021076593 (ebook)
ISBN !9788021060937 (chyb.)
Elektronická verze: Fučík, Petr, 1979-. Rozvod a změny reprodukčních strategií. Brno, 2013 ISBN 9788021076594
Obsahuje bibliografii na s. 151-157, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000248620
Úvod // 1. RODINA A REPRODUKCE // Rámující koncepty změny partnerských vztahů // Rámující koncepty sociální reprodukce // Metodologický rámec výzkumu // 2. POPIS ROZVODOVOSTI V ČESKÉ REPUBLICE // Rozvod jako historický fenomén // Využití současných údajů o rozvodu z demografických statistik // Rozsah jevu a jeho vývoj od poloviny 20. století // Rozvod jako hromadný jev – shrnutí // 3. SOCIÁLNÍ SITUACE ROZVEDENÝCH // Sociologická relevance ekonomické situace rozvedených // Výsledky výzkumů // Výzkumné otázky a data // Struktura domácností rozvedených // Ekonomická situace domácností, v nichž rozvedení žijí // Časový aspekt příjmové situace domácností rozvedených // Struktura příjmů domácností rozvedených // Pracovní příjmy rozvedených // Rozvod a postavení ve veřejné sféře – shrnutí // 4. BIOLOGICKÉ REPRODUKČNÍ STRATEGIE ROZVEDENÝCH // Výzkumné otázky, data a metody // Provázanost rodičovství a manželství v datech o porodech // Specifika časování rodičovských drah s ohledem na rodinný stav // Faktory ovlivňující narození druhých dětí mimo původní manželství // Faktory ovlivňující časování druhých porodů mimo manželství // Rozvod a rodičovství – shrnutí // 5. PARTNERSKÉ A SŇATKOVÉ REPRODUKČNÍ STRATEGIE ROZVEDENÝCH // Partnerské strategie rozvedených jako výzkumný problém // Metodologie a data // Sňatky rozvedených v datech ČSÚ – popisné a explorační analýzy // Změny partnerských strategií v individuálních datech // Navazování nových partnerství a odklon od partnerských strategií // Věková a vzdělanostní heterogamie rozvedených v individuálních datech // Partnerské preference rozvedených // Rozvod a změny v partnerských strategiích – shrnutí //
6. VZDĚLANOSTNÍ ŠANCE A MOBILITA POTOMKŮ Z ROZVEDENÝCH RODIN // Teoretická vysvětlení mezigeneračního přenosu statusu // Reprodukce statusu jako závisle proměnná // Použitá data // Dosahování vzdělanostních úrovní // Popisné analýzy mezigenerační vzdělanostní reprodukce/mobility // Modely mezigenerační vzdělanostní reprodukce // Rozvod a výsledky vzdělanostní reprodukce – shrnutí // 7. Ke vzniku specifického druhu individualizačního habitu // Výzkumný problém pro kvalitativní část výzkumu // Metody kvalitativní části // Dimenze veřejné sféry // Empowerment – rozvod jako rozhodnutí // Děti jako objekty a subjekty reprodukčních strategií // Odklon od párových reprodukčních strategií a vznik specifického druhu individualizačního habitu // Strategie rekonstrukce // 8. DISKUSE A ZÁVĚR // Summary // Seznam literatury // Seznam tabulek, grafů a obrázků // PŘÍLOHA // Přehled datových souborů použitých v kvantitativních analýzách // Doplňkové údaje k výběrovým šetřením Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti FSS MU // Charakteristiky konverzačních partnerek kvalitativní části výzkumu // Rejstřík
(OCoLC)870287906
cnb002521418

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC