Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
EB
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
168 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-6093-7 (brož.)
ISBN 978-80-210-7659-4 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na s. 151-157, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000248620
Úvod 7 // 1. Rodina a reprodukce 11 // Rámující koncepty zmeny partnerských vztahů 12 // Rámující koncepty sociální reprodukce 17 // Metodologický rámec výzkumu 21 // 2. Popis rozvodovosti v České republice 25 // Rozvod jako historický fenomén 25 // Využití současných údajů o rozvodu z demografických statistik 28 // Rozsah jevu a jeho vývoj od poloviny 20. století 29 // Rozvod jako hromadný jev - shrnutí 40 // 3. Sociální situace rozvedených 43 // Sociologická relevance ekonomické situace rozvedených 44 // Výsledky výzkumů 45 // Výzkumné otázky a data 47 // Struktura domácností rozvedených 49 // Ekonomická situace domácností, v nichž rozvedení žijí 51 // Časový aspekt příjmové situace domácností rozvedených 55 // Struktura príjmu domácností rozvedených 57 // Pracovní príjmy rozvedených 58 // Rozvod a postavení ve verejné sféře - shrnutí 61 // 4. Biologické reprodukční strategie rozvedených 65 // Výzkumné otázky, data a metódy 67 // Provázanost rodičovství a manželství v datech o porodech 69 // Specifika časování rodičovských drah s ohledem na rodinný stav 71 // Faktory ovlivňující narození druhých dětí mimo původní manželství 76 // Faktory ovlivňující časování druhých porodů mimo manželství 80 // Rozvod a rodičovství - shrnutí 83 // 5. Partnerské a sňatkové reprodukční strategie rozvedených 85 // Partnerské strategie rozvedených jako výzkumný problém 86 // Metodologie a data 90 // Sňatky rozvedených v datech ČSÚ - popisné a explorační analýzy 92 // Změny partnerských strategií v individuálních datech 98 // Navazování nových partnerství a odklon od partnerských strategií 99 // Věková a vzdělanostní heterogamie rozvedených v individuálních datech.101 // Partnerské preference rozvedených 105 //
Rozvod a změny v partnerských strategiích - shrnutí // 6. Vzdelanostní šance a mobilita potomků z rozvedených rodin // Teoretická vysvětlení mezigeneračního přenosu statusu // Reprodukce statusu jako závisle proměnná // Použitá data // Dosahování vzdělanostních úrovní // Popisné analýzy mezigenerační vzdělanostní reprodukce/mobility // Modely mezigenerační vzdělanostní reprodukce // Rozvod a výsledky vzdělanostní reprodukce - shrnutí // 7. Ke vzniku specifického druhu individualizačního habitu // Výzkumný problém pro kvalitativní část výzkumu // Metody kvalitativní části // Dimenze veřejné sféry // Empowerment - rozvod jako rozhodnutí // Děti jako objekty a subjekty reprodukčních strategií // Odklon od párových reprodukčních strategií a vznik specifického druhu // individualizačního habitu // Strategie rekonstrukce // 8. Diskuse a závěr // Summary // Seznam literatury // Seznam tabulek, grafů a obrázků // Příloha // Přehled datových souborů použitých v kvantitativních analýzách // Doplňkové údaje ? výběrovým šetřením Institutu pro výzkum reprodukce // a integrace společnosti FSS MU // Charakteristiky konverzačních partnerek kvalitativní části výzkumu // Rejstřík
(OCoLC)870287906
cnb002521418

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC