Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
124 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1813-5 (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 161
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 112-118, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000248657
1. Úvod -- 1.1 Kognitivní lingvistika -- 1.1.1 Kategorizace -- 1.1.2 Význam -- 1.1.3 Konstruování, profil, báze, doména -- 1.1.4 Metafora, metonymie -- 1.1.5 Představová schémata -- 1.2 Pohyb -- 1.2.1 Pohyb a prostředky jeho vyjadřování z hlediska kognitivní lingvistiky -- 2. Slovesa označující pohyb z jednoho místa na jiné -- (K jazykovému obrazu pohybu člověka) -- 2.1 Slovesa pohybu v odborné lingvistické literatuře -- 2.2 Slovesa označující fyzický pohyb člověka z jednoho místa na jiné -- (Vymezení kategorie a její struktura) -- 2.2.1 Horizontální pohyb člověka -- 2.2.1.1 Slovesa neprefigovaná -- 2.2.1.1.1 Způsob pohybu -- 2.2.1.1.2 Prostředí a dráha -- 2.2.1.1.3 Cíl -- 2.2.1.1.4 Méně výrazné rysy: východisko, pohybující se subjekt -- 2.2.1.2 Slovesa prefigovaná -- 2.2.1.2.1 Východisko a cíl -- 2.2.1.2.2 Dráha -- 2.2.1.2.3 Další typy -- 2.2.1.3 Slovesa tranzitivní -- 2.2.2 Vertikální pohyb člověka -- 2.3 Slovesa determinovaná a nedeterminovaná (Vymezení kategorie a její struktura) -- 2.4 Pohyb člověka jako zdrojová doména metafor a metonymií -- 2.4.1 Slovesa označující horizontální pohyb -- 2.4.2 Slovesa označující vertikální pohyb -- 2.5 Závěry kapitoly 2 -- 3. Determinovaná a nedeterminovaná slovesa -- 3.1 Odborná literatura o determinovanosti a nedetenninovanosti -- 3.2 Struktura významů determinovanosti a nedetenninovanosti -- 3.2.1 Slovesa determinovaná -- 3.2.2 Slovesa nedeterminovaná
-- 3.2.3 Vztahy mezi strukturami významů determinovaných -- a nedeterminovaných sloves -- 3.3 Závěry kapitoly 3 -- 4. Významy sloves jít a chodit -- (Radiální struktury, syntaktické konstrukce, kontinuita -- různých „druhů" významů) -- 4.1 Sloveso jít -- 4.1.1 Sloveso jít v odborné literatuře -- 4.1.2 Významy slovesa jít -- 4.1.3 Syntaktické konstrukce se slovesem jit -- 4.1.3.1 Syntaktické konstrukce a schéma pohybu po cestě -- 4.1.3.2 Užité předložky a tzv. konstruování -- 4.1.3.3 Jednotlivé konstrukce -- 4.1.4 Sloveso jít a determinovanost -- 4.1.5 Jit a významy tzv. lexikální a gramatické (K otázce gramatikalizace) -- 4.2 Sloveso chodit -- 4.2.1 Sloveso chodit v odborné literatuře -- 4.2.2 Významy slovesa chodit -- 4.2.3 Syntaktické konstrukce se slovesem chodit -- 4.2.4 Sloveso chodit, nedeterminovanost a gramatikalizace -- 4.3 Závěry kapitoly 4
(OCoLC)707609710
cnb002159748

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC