Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013
180 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-265-8 (brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 19
Pod názvem: Ústav českého národního korpusu
Obsahuje bibliografii na s. 174-180
000248673
Obsah // // 1 Úvod 8 // 2 Korpus a jazyková realita 11 // 2.1 Korpus jako zdroj dat 11 // 2.2 Reprezentativnost korpusů 12 // 2.3 Jazyk a jeho variety 14 // 2.4 Kritéria pro kategorizaci textů v korpusech 16 // 2.5 Druhy korpusů a homogenita 18 // 2.6 Velikost korpusu a volba vzorku - 20 // 2.7 Tradiční jazykový korpus a internet 21 // 3 Srovnávání korpusů 23 // 3.1 Synchronní a diachrónni srovnání 23 // 3.2 Reprezentativnost diachronních korpusů 24 // 3.3 Diachrónni srovnávací studie 26 // 3.3.1 Druhy diachronních srovnávacích studií 26 // 3.3.2 Studie založené na diachronních korpusech 27 // 3.3.3 Studie založené na synchronních korpusech 28 // 3.3.4 Studie založené na brownovských korpusech 30 // 3.3.5 Studie založené na monitorovacích korpusech 31 // 3.4 Vliv složení korpusu na interpretaci výsledků 34 // 4 Popis zdrojových dat 36 // 4.1 Korpusy řady SYN 36 // 4.2 Technické aspekty výstavby korpusů řady SYN 37 // 4.2.1 Terminologický úvod 37 // 4.2.2 Akvizice textů 38 // 4.2.3 Konverze do meziformátu 39 // 4.2.4 Anotace 39 // 4.2.5 Dočištění a zařazení do banky 41 // 4.2.6 Výběr textů z banky 42 // 4.2.7 Lemmatizace a morfologické značkování 44 // 4.3 Reprezentativnost korpusů řady SYN 46 // 4.3.1 Kategorizace textů 46 // 4.3.2 Vymezeni synchronie 51 // 4.3.3 Shrnutí \ ; 53 // 4.4 Hlavní rysy korpusu SYN \ 54 // 4.5 Subkorpusy a způsob jejich výběru • 55 // 5 Popis použité metody ’ 65 // 5.1 Úvod  . 65
// 5.2 Předchozí práce / ¦ 66 // 5.2.1 Povaha jazyka a frekvenčních rozdílů 66 // 5.2.2 Rovnoměrnost rozložení výskytů 70 // 5.3 Vylepšení původních metod 72 // 5.3.1 Srovnávání po hlavních typech textu . 72 // 5.3.2 Srovnávání uvnitř publicistiky po jednotlivých letech 76 // 5.3.3 Shrnutí 79 // 5.4 Použitá metoda - 80 // 5.4.1 Úroveň lexikální < 80 // 5.4.2 Úroveň lexikálních kombinací 82 // 6 Výsledky a diskuse « ’ 85 // 6.1 Úvod _ y \ 85 // 6.2 Iterativní cbf, chi, II na reprezentativních subkorpusech 87 // 6.3 Iterativní cbf, chi, II na publicistických subkorpusech 100 // 6.4 tau na publicistických subkorpusech 120 // 6.5 taumed na publicistických subkorpusech 139 // 6.6 Shrnutí 162 // 7 Závěr 4 170 // Použité korpusy .  - 173 // Literatura --- 174 // »
cnb002541801

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC