Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Mladá fronta, 2012
531 s. : barev. il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-2584-3 (váz.)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000248804
Několik slov úvodem - Vít Petrů // OBECNÁ ČÁST // 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých - Jiřina Chládková // 1.1 Prevalence průduškového astmatu // 1.2 Prevalence alergické rýmy // 1.3 Prevalence atopického ekzému // 1.4 Prevalence potravinové alergie a anafylaxe // 1.5 Prevalence lékové alergie // 1.6 Prevalence anafylaxe vyvolané jedem blanokřídlého hmyzu // 2 Genetika alergie - Václav Špičák // 2.1 Ceny a alergie // 2.2 Epigenetika // 3 Imunopatologie alergie - František Kopřiva // 3.1 Imunopatologické reakce // 3.1.1 Alergická reakce I. typu // 3.1.2 T Lymfocyty // 3.2 Zánět // 3.2.1 Neutrofilní zánět // 3.2.2 Chronický alergický zánět // 3.2.3 Neurogenní zánět // 3.3 Buňky a mediátory // 3.3.1 Dendritické buňky 56 // 3.3.2 Žímé buňky // 3.3.3 Bazofily 61 // 3.3.4 Makrofágy 61 // 3.3.5 ? lymfocyty 62 // 3.3.6 Eozi nořily 62 // 3.3.7 Histamin 64 // 4 Etiopatogeneze alergie 66 - Václav Špičák // 4.1 T regulační lymfocyty, alergie a senzibilizace 67 // 4.2 Spouštěče alergie 68 // 4.2.1 Alergeny 69 // 4.2.2 Etiopatogenetická úloha alergenů 69 // 4.2.3 Nealergenní spouštěče 71 // 5 Diagnostika // 5.1 Klinická diagnostika 73 - Vít Petrů // 5.1.1 Anamnéza 74 // 5.1.2 Fyzikální vyšetření 76 // 5.1.3 Alergenové testy 77 // 5.2 Funkční vyšetření plic 85 - Petr Pohanek // 5.2.1 Principy funkčního vyšetření plic 85 // 5.2.2 Metody měření funkce plic 87 // 5.2.3 Bronchomotorické testy 90 // 5.2.4 Hodnocení funkčního vyšetření plic 91 // 5.2.5 Základní typy nálezů při funkčním vyšetření plic 93 // 5.2.6 Možnosti vyšetření u nespolupracujících dětí. 93 // 5.3 Monitorování zánětu dýchacích cest 95 - Jiřina Chládková // 5.3.1 Možnosti monitorování zánětu 96 // 5.3.2 Vyšetření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu 97 //
5.4 Laboratorní diagnostika 107 - Eva Daňková // 5.4.1 Základní charakteristiky laboratorních testů 107 // 5.4.2 Kvalita laboratorních testů a analytické části laboratorního vyšetření 107 // 10 // Obsah // 5.4.3 Laboratorní diagnostika reakcí mediovaných IgE protilátkami 108 // 5.4.4 Laboratorní diagnostika hypersenzitivních reakcí non-IgE 116 // 5.4.5 Laboratorní diagnostika intolerance histaminu 119 // 6 Terapie 121 // 6.1 Farmakoterapie 121 - Jiřina Chládková // 6.1.1 Adrenalin 124 // 6.1.2 Antagonisté leukotrienových receptoru 125 // 6.1.3 Antihistaminika 126 // 6.1.4 Anticholinergika 128 // 6.1.5 Beta2-agonisté s krátkodobým účinkem 129 // 6.1.6 Beta2-agonisté s dlouhodobým účinkem 130 // 6.1.7 Inhalační kortikosteroidy 131 // 6.1.8 Kromony 135 // 6.1.9 Lokálni imunomodulační léčivé přípravky 135 // 6.1.10 Lokální kortikosteroidy 135 // 6.1.11 Nazální kortikosteroidy 136 // 6.1.12 Perorální kortikosteroidy 137 // 6.1.13Teofylin 138 // 6.2 Imunoterapie a imunomodulace 142 - Václav Špičák // 6.2.1 Substituční léčba 142 // 6.2.2 Imunostimulace 142 // 6.2.3 Imunoterapie alergického astmatu anti-IgE protilátkami 145 // 6.2.4 Specifická alergenová imunoterapie 146 // 6.3 Režimová opatření 153 - Václav Špičák // 6.3.1 Režimová opatření podie druhu alergie 154 // 6.4 Podpůrná léčba 156 - Jiřina Chládková // 6.4.1 Alternativní léčba 157 // 6.4.2 Potraviny a potravinové doplňky 158 // 6.4.3 Balneoterapie 158 // 6.4.4 Přímořská a horská klimatická léčba 160 // 6.4.5 Sportovní činnost 160 // 7 Prevence 165 - Jiří Novák // 7.1 Hygienická hypotéza vzniku alergie 171 // 7.2 Prevence alergie a mikrobiální expozice 172 // 7.2.1 Přirozená mikrobiální expozice 173 // 7.2.2 Umělá mikrobiální expozice pomocí probiotik a prebiotik 174 //
7.3 Haptenová hypotéza vzniku alergie 176 // 7.4 Výživa kojence a prevence alergie 177 // 7.4.1 Kojení a astma 178 // 7.4.2 Kojení a atopický ekzém 178 // 7.4.3 Kojení a potravinová alergie 179 // 7.4.4 Přídavky kojení, expozice potravinovým alergenům 179 // 7.4.5 Hypoalergenní mléka 181 // 7.4.6 Výživové doplňky 182 // 7.5 Látky vnějšího prostředí a prevence alergie 183 // 7.5.1 Alergeny potravinové 183 // 7.5.2 Alergeny inhalační 184 // 7.6 Prevence alergie farmaky 191 // 7.6.1 Antihistaminika 191 // 7.6.2 Inhalační kortikosteroidy 192 // 7.6.3 Beta2-agonisté 192 // 7.6.4 Betablokátory, ??? inhibitory a nesteroidní antirevmatika 192 // 7.6.5 Paracetamol 193 // 7.7 Specifická alergenová imunoterapie 194 // 7.8 Prevence a komorbidity 195 // 7.9 Prevence a psychosociální faktory 197 // 7.10 Prevence a úroveň zdravotní péče 198 // 7.11 Prevence a volba povolání 199 // 8 Prognóza 201 - Vít Petrů // 8.1 Prognóza dětského astmatu 203 // 8.2 Prognóza alergické rýmy 206 // 8.3 Prognóza atopického ekzému 207 // 8.4 Prognóza anafylaxe 207 // 9 Úloha sestry v péči o dětské alergiky 209 - Jaroslava Šimoníčková // 9.1 Přístrojová technika 210 // 9.2 Dezinfekční program 211 // 9.3 Péče o diagnostické a léčebné přípravky 211 // 9.4 Vyšetřovací metody 212 // 9.4.1 Kožní testy 212 // 9.4.2 Vyšetření funkce plic 215 // 9.4.3 Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu 220 // 9.4.4 Funkční vyšetření plic metodou impulzní oscilometrie 221 // 9.4.5 Odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu 222 // 9.5 Úloha sestry při léčbě alergenovou imunoterapií 222 // 9.6 Úloha sestry při edukaci správné inhalační techniky 224 //
SPECIÁLNÍ ČÁST // 10 Pruduškové astma v dětském věku 229 - Petr Pohanek // 10.1 Výskyt 229 // 10.2 Etiopatogeneze 230 // 10.3 Klinické příznaky 232 // 10.4 Diagnostika 234 // 10.4.1 Fenotypy nemoci 234 // 10.4.2 Diferenciální diagnostika 237 // 10.4.3 Funkční vyšetření plic 239 // 10.5 Léčba 240 // 10.5.1 Protizánětlivá (kontrolující) léčba 240 // 10.5.2 Bronchodilatační léčba 243 // 10.5.3 Biologická léčba 246 // 10.5.4 Inhalační léčba a inhalační techniky 246 // 10.6 Edukace a režimová opatření 247 // 10.7 Exacerbace astmatu 248 // 10.8 Astma a další onemocnění 250 // 10.9 Prognóza astmatu 250 // 11 Alergická rýma - Ondřej Rybníček // 11.1 Prevalence // 11.2 Definice a klasifikace // 11.3 Etiopatogeneze // 11.4 Klinické projevy // 11.5 Diagnostika // 11.6 Léčba // 11.6.1 Farmakoterapie // 11.6.2 Specifická alergenová imunoterapie // 11.6.3 Alternativní léčebné přístupy // 11.7 Prevence // 11.7.1 Alergeny venkovního prostředí // 11.7.2 Alergeny domácího prostředí // 11.8 Edukace pacienta // 12 Kožní projevy alergie 285 - Štěpánka Čapková // 12.1 Kopřivka a angioedém 285 // 12.1.1 Prevalence 286 // 12.1.2 Etiopatogeneze 286 // 12.1.3 Klinické projevy 288 // 12.1.4 Diagnostika 294 // 12.1.5 Diferenciální diagnostika 296 // 12.1.6 Léčba 296 // 12.1.7 Prevence 297 // 12.2 Kontaktní alergický ekzém 298 // 12.2.1 Prevalence 299 // 12.2.2 Etiopatogeneze 299 // 12.2.3 Klinické projevy 302 // 12.2.4 Diagnostika 306 // 12.2.5 Diferenciální diagnostika 308 // 12.2.6 Léčba 308 // 12.2.7 Prevence 309 // 12.3 Atopický ekzém 309 // 12.3.1 Prevalence 310 // 12.3.2 Etiopatogeneze 311 // 12.3.3 Klinické projevy 319 // 12.3.4 Diagnostika 322 // 12.3.5 Diferenciální diagnostika 325 // 12.3.6 Léčba 325 // 12.3.7 Prevence 334 //
13 Anafylaxe - Vít Petrů // 13.1 Výskyt // 13.2 Etiopatogeneze // 13.2.1 Anafylaxe zprostředkovaná IgE protilátkami // 13.2.2 Anafylaxe zprostředkovaná jinými mechanismy // 13.3 Klinické projevy // 13.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika // 13.5 Léčba // 13.5.1 Léčebný postup při anafylaxi // 13.5.2 Adrenalin - lék první volby // 13.5.3 Antihistaminika // 13.5.4 Clukokortikoidy // 13.5.5 První pomoc a samoléčba // 13.6 Prevence // 13.6.1 Eliminace // 13.6.2 Preventivní farmakoterapie // 13.6.3 Alergenová imunoterapie // 14 Potravinová alergie 360 - Martin Fuchs // 14.1 Potravinová senzibilizace 363 // 14.2 Imunologie gastrointestinálního traktu 364 // 14.2.1 GALT 364 // 14.3 Diagnostika potravinové alergie 366 // 14.3.1 Anamnéza 368 // 14.3.2 Kožní testy 371 // 14.3.3 Náplasťové testy 374 // 14.3.4 Vyšetření specifického IgE 375 // 14.3.5 Další laboratorní vyšetření 376 // 14.3.6 Eliminačně-expoziční testy 377 // 14.4 Projevy potravinové alergie v gastrointestinálním // traktu 381 // 14.4.1 S eozinofily asociovaná onemocnění 381 // 14.5 Alergie na bílkoviny kravského mléka 396 // 14.5.1 Bílkoviny kravského mléka 397 // 14.5.2 Klinické projevy, diagnostika 398 // 14.5.3 Léčba 400 // 14.6 Laktózová intolerance 403 // 14.7 Alergie na vaječné bílkoviny 404 // 14.8 Alergie na mouku 408 // 14.9 Zkřížená reaktivita 412 // 14.10 Rekombinantní alergeny 418 // 14.11 Možnosti imunoterapie 426 // 15 Opakované respirační infekce 431 - Jarmila Turzíková // 15.1 Prevalence 432 // 15.2 Etiopatogeneze 432 // 15.3 Klinické projevy 438 // 15.4 Diagnostika 443 // 15.5 Léčba 446 // 15.6 Prevence 447 // 16 Gastroezofageální reflux 450 - Jarmila Turzíková // 16.1 Prevalence 451 // 16.2 Etiopatogeneze 452 // 16.3 Klinické projevy 454 // 16.4 Diagnostika 456 // 16.5 Diferenciální diagnostika 460 //
16.6 Léčba 461 // 16.6.1 Režimová opatření 461 // 16.6.2 Medikamentózni léčba 462 // 16.6.3 Chirurgická léčba 463 // 16.7 Prevence 463 // 17 Psychogenně podmíněné respirační příznaky 465 - Jiřina Chládková, Michal Homolka // 17.1 Psychogenní kašel 466 // 17.2 Dysfunkce hlasivek 468 // 17.2.1 Prevalence 468 // 17.2.2 Etiologie 469 // 17.2.3 Klinické projevy 470 // 17.2.4 Diagnostika 470 // 17.2.5 Léčba 471 // 17.3 Úzkostná porucha s hyperventilací 472 // 18 Autoimunitní onemocnění 475 // Anna Šedivá // 18.1 Prevalence 476 // 18.2 Etiopatogeneze 476 // 18.3 Klinické projevy 477 // 18.4 Diagnostika 478 // 18.5 Léčba autoimunitních onemocnění 479 // 18.6 Prevence 480 // 18.7 Systémová autoimunitní onemocnění 481 // 18.7.1 Juvenilní idiopatická artritida 481 // 18.7.2 Systémový lupus erythematodes 483 // 18.7.3 Dermatopolymyositis 484 // 18.7.4 Smíšené onemocnění pojivá 484 // 18.7.5 Sjögrenüv syndrom 485 // 18.7.6 Vaskulitidy 485 // 18.7.7 Henochova-Schönleinova purpura 486 // 18.7.8 Polyarteriitis nodosa 487 // 18.7.9 Wegenerova granulomatóza 487 // 18.7.10 Další vaskulitické syndromy 488 // 18.8 Orgánově specifické autoimunitní choroby 488 // 18.8.1 Lokalizovaná onemocnění s autoimunitní složkou 489 // 19 Imunodeficience 493 - Anna Šedivá // 19.1 Prevalence 494 // 19.2 Etiopatogeneze 494 // 19.3 Klinické projevy 494 // 19.4 Diagnostika 496 // 19.5 Léčba imunodeficiencí 498 // 19.6 Prognóza 499 // 19.7 Prevence 499 // 19.8 Primární imunodeficience 500 // 19.8.1 Primární protilátkové imunodeficience 500 // 19.8.2 Primární poruchy buněčné imunity a kombinované poruchy imunity 503 // 19.9 Sekundární imunodeficience 503 // 19.9.1 Sekundární protilátkové imunodeficience 504 // 19.9.2 Sekundární granulocytopenie 505 //
19.9.3 Imunodeficit po splenektomii nebo při kongenitální asplenii 505 // 19.9.4 Další příčiny získaných imunodeficiencí 505 // 19.9.5 Imunodeficience spojené se zvýšením IgE 505 // Slovo o autorech 507 // Seznam zkratek 516 // Rejstřík 523
(OCoLC)796017594
cnb002345860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC