Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : Prometheus, 2007
388 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7196-344-8 (váz.)
Sbírka byla zpracována ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků
Dotisk 2010, 2013
000248876
OBSAH // PftEDMLUVA ... 9 // JAK SE ORIENTOVAT VE SBÍRCE // A JAK S Ní PRACOVAT... 10 // 1 OPAKOVÁNÍ, PROHLOUBENÍ A DOPLNĚNÍ UČIVA // O MNOŽINÁCH A ČÍSELNÝCH OBORECH... 13 // 1.1 Základní množinové pojmy... 13 // 1.2 Přirozená čísla a nula, dělitelnost přirozených čísel. 17 // 1.3 Celá čísla... 21 // 1.4 Racionální čísla... 24 // 1.5 Poměr... 34 // 1.6 Trojčlenka... 36 // 1.7 Procenta... 39 // 1.8 Reálná čísla, absolutní hodnota reálného čísla... 43 // 1.9 Neúplná čísla... 48 // 2 MOCNINY A ODMOCNINY... 51 // 2.1 Mocniny s přirozeným exponentem... 51 // 2.2 Mocniny s celým exponentem... 56 // 2.3 Zápis čísla ve tvaru součinu a ¦ 10”, kde 1  a < 10, // n je celé číslo... 59 // 2.4 Výpočet druhé a třetí mocniny a odmocniny... 62 // 2.5 Mocniny s racionálním exponentem... 67 // 3 PLANIMETRIE... 73 // 3.1 Shodnost trojúhelníků ... 73 // 3.2 Shodná zobrazení... 76 // 3.3 Podobnost trojúhelníků... 82 // 3.4 Stejnolehlost... 86 // 3.5 Trojúhelníky... 87 // 3.6 Středové a obvodové úhly, Thaletova věta... 90 // 3 // 3.7 Konstrukční úlohy... 93 // 3.8 Pythagorova věta... 96 // 3.9 Řešení pravoúhlého trojúhelníku ... 99 // 3.10 Obvod a obsah mnohoúhelníků... 104 // 3.11 Pravidelné mnohoúhelníky... 108 // 3.12 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře... 109 // 3.13 Kružnice, kruh a jejich části... 110 // 4 VÝRAZY ...118 // 4.1 Výraz... 118 // 4.2 Hodnota výrazu... 118 // 4.3 Početní výkony s výrazy ... 122 // 4.4 Rozklad výrazů na součin vytýkáním ... 125 // 4.5 Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu // a pro rozdíl druhých mocnin... 127 // 4.6 Lomené výrazy... 131 // 4.7 Užití výrazů... 143 // 5 ROVNICE A NEROVNICE...149 // 5.1 Lineární rovnice o jedné neznámé, úpravy rovnic .. 149 // 5.2 Lineární nerovnice o jedné neznámé... 158 //
5.3 Kvadratické rovnice ... 163 // 5.4 Rozklad kvadratického trojčlenu na součin... 170 // 5.5 Vyjádření neznámé ze vzorce ... 173 // 6 FUNKCE...181 // 6.1 Lineární fukce ... 181 // 6.2 Definiční obor. Obor hodnot funkce... 186 // 6.3 Grafy funkcí... 190 // 6.4 Kvadratická funkce... 193 // 6.5 Rostoucí a klesající funkce... 198 // 6.6 Nepřímá úměrnost... 199 // 7 SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC A NEROVNIC . 208 // 7.1 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.. 208 // 7.2 Soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých. 214 // 7.3 Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé... 216 // 8 STEREOMETRIE...224 // 8.1 Základní pojmy a vztahy, řezy těles rovinami... 224 // 8.2 Výpočty povrchu, objemu a prvků těles... 227 // 9 ZÁKLADY STATISTIKY A POČTU // PRAVDĚPODOBNOSTI...254 // 10 EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE // A JEJICH UŽITÍ ...267 // 10.1 Exponenciální funkce... 267 // 10.2 Logaritmická funkce... 271 // 11 GONIOMETRICKÉ FUNKCE ORIENTOVANÉHO // ÚHLU...281 // 11.1 Orientovaný úhel... 281 // 11.2 Funkce sinus a kosinus... 282 // 11.3 Funkce tangens a kotangens ... 285 // 11.4 Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí... 286 // 11.5 Určování velikosti úhlů ? daným hodnotám // goniometrických funkcí ... 288 // 12 Řešení trojúhelníku...294 // 12.1 Řešení pravoúhlého trojúhelníku ... 294 // 12.2 Sinová věta... 296 // 12.3 Kosinová věta... 300 // 13 SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ...306 // 14 KOMPLEXNÍ ÚLOHY...333 // VÝSLEDKY ÚLOH...341 // 5
(OCoLC)228668792
cnb001758342

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC