Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.1) Půjčeno:123x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
151 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4315-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-9102-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9103-6 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 135-149, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000249092
Obsah // Úvod ... 7 // 1 Základní východiska... 10 // 1.1 Východiska sociálni práce... 10 // 1.2 Klient jako zákazník... 13 // 1.3 Služba jako produkt... 16 // 2 Pojetí kvality... 18 // 2.1 Kvalita... 18 // 2.2 Kvalita a sociálni práce... 22 // 2.3 Management kvality... 23 // 2.4 Charakteristiky služeb a sociálních služeb... 26 // 2.5 Kvalita služeb a sociálních služeb... 32 // 2.6 Kvalita jako střet zájmů... 34 // 3 Vývoj kvality v sociální práci a sociálních službách... 37 // 3.1 Z historie managementu kvality... 37 // 3.1.1 Vývoj zájmu o kvalitu v České republice...39 // 3.2 Prosazování zájmu o kvalitu v sociální práci a sociálních službách ... 40 // 3.2.1 Krize sociálního státu a veřejných financí...41 // 3.2.2 Reformy veřejné správy, manažerizmus a legislativa...41 // 3.2.3 Kritika neefektivního poskytování sociálních služeb...43 // 3.2.4 Nároky klientů a další příčiny...45 // 3.3 Vybrané aspekty přístupu Evropské unie ke kvalitě sociálních služeb . . 45 // 3.3.1 Iniciativy pro vznik evropského pojetí kvality sociálních služeb . . 46 // 3.3.2 Dobrovolný evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb...47 // 4 Česká a zahraniční perspektiva kvality sociální práce a sociálních služeb.. 49 // 4.1 Česká republika a kvalita sociální práce a sociálních služeb... 49 // 4.1.1 Reforma sociálních služeb...50 // 4.1.2 Standardy kvality sociálních služeb...53 // 4.1.3 Současné
iniciativy ke kvalitě sociálních služeb...58 // 4.2 Pojetí kvality sociální práce a sociálních služeb v zahraničí... 62 // 4.2.1 Anglie...63 // 4.2.2 Finsko...64 // 4.2.3 Německo...64 // 4.2.4 Rakousko...66 // 4.2.5 Itálie...66 // 4.2.6 Švýcarsko...67 // 4.2.7 Slovensko...67 // 5 Popis kvality v sociální práci a sociálních službách ... 69 // 5.1 Postup při zpracování popisu ... 69 // 5.2 Znaky kvality... 70 // 5.3 Standardy kvality... 72 // 5 // 5.4 Dimenze kvality v sociální práci dle Donabediana... 74 // 5.5 Použité přístupy ke kvalitě v sociální práci... 78 // 6 Metody a techniky managementu kvality z tradičně tržní oblasti... 80 // 6.1 Hlavní koncepce managementu kvality... 80 // 6.1.1 Normy ISO... // 6.1.2 TQM...84 // 6.1.3 EFQM Model Excelence...87 // 6.1.4 Metoda Service Assessment (ServAs)...90 // 6.2 Další nástroje managementu kvality... 91 // 6.2.1 Metody a techniky pro plánování kvality (analýzy, experiment aj.). . 91 // 6.2.2 Metody a techniky pro řízení kvality (tabulky a diagramy)...91 // 6.2.3 Metody a techniky pro zlepšování kvality // (PDCA, benchmarking, kroužky kvality)...94 // 6.3 Spokojenost klienta se službami... 99 // 7 Profesionální metody a techniky v oblasti managementu kvality...104 // 7.1 Základní nástroje (profesní standardy, etické kodexy, // profesní vzdělávání)... ?4 // 7.2 Supervize... 105 // 7.3 Výzkum v sociální práci ... ?6 // 7.3.1 Evaluace... // 7.4 Německé modely
- GAB Mnichov, KQS... ?8 // 7.5 Typologie managementu kvality v sociální práci...HO // 7.5.1 Kritéria dobrého managementu kvality v sociální práci...112 // 8 Zavádění managementu kvality do organizací sociální práce...114 // 8.1 Zavádění kvality přináší změnu...114 // 8.2 Postup implementace managementu kvality...115 // 8.2.1 Implementace standardů kvality sociálních služeb // (metodika průvodců v zavádění SQSS)...?8 // 8.2.2 Implementace systému managementu kvality sociálních služeb // (příklad projektu v Královéhradeckém kraji)...119 // 8.2.3 Implementace standardů kvality v sociálních službách // (administrativní a na službu zaměřené pojetí)...120 // 8.2.4 Implementace systému managementu kvality ISO normy, EFQM . 120 // 8.3 Postup zpracování příručky kvality... 122 // 8.4 Překážky při zavádění managementu kvality... 124 // 9 Význam a kritika kvality sociální práce...126 // 9.1 Význam kvality v organizacích sociální práce... 126 // 9.1.1 Interní účinky...127 // 9.1.2 Externí účinky...128 // 9.2 Kritika kvality v sociální práci... 18° // 9.3 Postoje ? řízení kvality sociální práce...133 // Souhrn/Summary...134 // Literatura...135 // Rejstřík...150 // 6
cnb002563072

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC