Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:39x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
232 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4473-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8975-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8976-7 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 216-229, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000249095
OBSAH // Předmluva...8 // 1. Kontexty... 14 // 1.1 Dobový i lokálni kontext vzniku osobnostně a sociálně // orientovaných edukačních systémů, včetně osobnostní a sociální výchovy... 14 // 1.2 Kontext soudobých zahraniční modelů...21 // 1.2.1 Velká Británie - Anglie... 21 // 1.2.2 Velká Británie - Wales... 23 // 1.2.3 Hongkong... 25 // 1.2.4 Malta... 26 // 1.2.5 Seychely... 27 // 1.2.6 Slovensko...:... 28 // 1.2.7 Kanada ... 29 // 1.3 Kontext teorií, „gejzír koncepcí a termínů“...30 // 1.4 Kontext vzniku české verze PSE - osobnostní a sociální výchovy // od počátku do současnosti... 33 // 2. Repetitorium základní podoby OSY z pohledu didaktických // kategorií...38 // 2.1 Cíle OSY...38 // 2.2 Tematické okruhy OSY...40 // 2.3 Klíčové didaktické principy...41 // 2.4 Formy výskytu OSY ve škole a současně cesty její // implementace...42 // 3. Empiricky zjištěná i teoretická východiska didaktiky OSY ...43 // 3.1 Východiska v oblasti empirického výzkumu českého modelu // osobnostní a sociální výchovy...43 // 3.2 Specifická teoretická východiska předkládaného konceptu // didaktiky OSV...52 // 3.2.1 Behaviorální, respektive sociálně-kognitivní pojetí edukace // a zkušenostní pojetí edukace ... 54 // 3.2.2 Situační pojetí výchovy... 61 // 3.2.3 Dramaticko-perfonnační pojetí edukace, respektive // paradigma performativních společenských věd... 65 // 3.2.4 Shrnutí... 71 // 4. Didaktika OSV...74
// 4.1 Zopakování základních didaktických principů (POP)...74 // 4.2 Didaktika jednotlivých forem OSV...75 // 4.2.1 Formy výskytu OSV ve škole - cesty ? žákovi... 75 // 4.2.2 Integrace OSV a jiných oborů (nebo jiných průřezových // témat) ... 76 // 4.2.3 Výstavba samostatného kurzu... 86 // 4.2.4 Poznámka ? formě projektového vyučování... 92 // 4.2.5 Práce se spon tán ně vzn iklým i, běžným i si t uacem i jako // forma OSV ... 95 // 4.2.6 Poznámka ? formě chování učitele ... 97 // 4.2.7 Práce se školními aktivy... 98 // 4.3 Základní typy edukačních situací ... 100 // 4.3.1 Situace individuálního učení... 100 // 4.3.2 Situace učení v interakcích... 101 // 4.4 Charakter učiva životních dovedností v pojetí OSV // a doporučené očekávané výstupy ... 105 // 4.4.1 Východiska pojetí učiva OSV ... 105 // 4.4.2 Zosobnění učiva v OSV ... 116 // 4.4.3 Konkretizace učiva OSV v doporučených očekávaných // výstupech... 124 // 4.4.4 Výběr a uspořádání učiva... 127 // 4.5 Práce s cílem a jádrové učební činnosti aktivit ... 130 // 4.5.1 Práce s cílem ... 130 // 4.5.2 Takzvané jádrové činnosti ... 144 // 4.6 Metody OSV a jejich výběr... 154 // 4.6.1 Cíl - jádrová činnost - metoda ... 154 // 4.6.2 Principy metod OSV... 157 // 4.6.3 Metodické řady (ukázky krokových schémat učení se // životním dovednostem) ... 168 // 4.7 Základní didaktické schéma práce s jednotlivou aktivitou, // respektive
též schéma lekce ... 171 // 4.7.1 Instrukce - akce - reßexe (I-A-R)... 171 // 4.7.2 Instrukce ... 172 // 4.7.3 Akce (situace) ... 177 // 4.7.4 Reflexe... 179 // 5. Témata ? diskusi...194 // 5.1 Společné východisko pro oddíly 5.2 a 5.3... 194 // 5.2 Možné změny současného paradigmatu OSV... 196 // 5.2.1 Dovednosti v tematických okruzích OSV v RVP versus // tematická zaměření pro rámcové životní situace... 196 // 5.2.2 Pozice OSV v kurikulu projektovaném i realizovaném ... 198 // 5.3 Témata „příprava na životní role" a „příprava na životní // situace“ ...200 // 5.4 Problém hodnocení výsledků OSV (nebo podobných // formativních systémů) ...201 // 5.5 Učitel/lektor OSV, respektive učitel integrující tematiku OSV // do jiných oborů ...207 // 5.5.1 Specifický talent pro specifické kurikulum (?)... 208 // 5.5.2 Specifická příprava... 209 // 5.5.3 Specifická role folkových konceptů učitele v oblasti // osobnostně-sociálního rozvoje... 211 // 5.5.4 Specifické postavení učitele oboru typu OSV ... 212 // 6. Poznámky ? metodologii výzkumů, které byly podkladem // tohoto textu...213 // Literatura...216 // Summary...230 // Rejstřík...231
(OCoLC)876341441
cnb002540463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC