Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013
218 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788073086169 (ebook)
ISBN 8073086166 (ebook)
ISBN 978-80-7308-482-0 (brož.)
Varia ; sv. 17
Obsahuje bibliografii na s. 206-213, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000249219
1 ÚVOD // 1.1 K základní terminologii // 1.2 Dosavadní výzkumy osvojování češtiny česky hovořícími dětmi // 1.3 Interakce a dialog mezi dítětem a jeho okolím // 1.4 Význam. Osvojování sémantiky // 1.5 Longitudinální výzkum přirozené komunikace dítěte s blízkýmdospělým // 1.6 Tzv. jednoslovné období // 2 KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY DÍTĚTEV OBDOBÍ JEDNOSLOVNÝCH VÝPOVĚDÍ // 2.1 Případová studie // 2.1.1 Ukončený 12. měsíc // 2.1.1.1 Repertoár prostředků // 2.1.1.1.1 Prostředky nevokální // 2.1.1.1.2 Prostředky vokální // 2.1.1.2 Poznámky k pragmatice a sémantice // 2.1.1.3 Spojování prostředků // 2.1.2 Ukončený 15. měsíc // 2.1.2.1 Repertoár prostředků // 2.1.2.1.1 Prostředky nevokální // 2.1.2.1.2 Prostředky vokální // 2.1.2.2 Poznámky k pragmatice a sémantice // 2.1.2.3 Spojování prostředků // 2.1.3 Ukončený 18. měsíc // 2.1.3.1 Repertoár prostředků // 2.1.3.1.1 Prostředky nevokální // 2.1.3.1.2 Prostředky vokální // 2.1.3.2 Poznámky k pragmatice a sémantice // 2.1.3.3 Spojování prostředků // 2.2 Závěry kapitoly 2 // 3 GRAMATIKA RANÝCH DĚTSKÝCH PROJEVŮ // 3.1 Morfologie // 3.1.1 Odborná literatura o osvojování morfologie // 3.1.2 Slovo a morfém // 3.1.3 Slovní druhy // 3.1.4.1 Sedmnáct měsíců // 3.1.4.2 Osmnáct měsíců // 3.1.4.3 Devatenáct měsíců // 3.2 Syntax // 3.2.1 Odborná literatura o osvojování syntaxe // 3.2.2 Vymezení syntaxe // 3.2.3 Případová studie // 3.2.3.1 Dvanáct měsíců // 3.2.3.2 Třináct měsíců // 3.2.3.3 Čtrnáct měsíců // 3.2.3.4 Patnáct měsíců // 3.2.3.5 Šestnáct měsíců //
3.3 Negace // 3.3.1 Odborná literatura o negaci a jejím osvojování u česky hovořícíchdětí // 3.3.2 Vymezení negace a postup analýzy // 3.3.3 Případová studie // 3.3.3.1 Prostředky vyjadřující široce pojatou negaci // 3.3.3.2 Dvanáct měsíců // 3.3.3.3 Třináct měsíců // 3.3.3.4 Čtrnáct měsíců // 3.3.3.5 Patnáct měsíců // 3.3.3.6 Šestnáct měsíců // 3.3.3.7 Sedmnáct měsíců // 3.3.3.8 Osmnáct měsíců // 3.3.3.9 Devatenáct měsíců // 3.4 Závěry kapitoly 3 // 4 RANÉ PROJEVY DÍTĚTE V ŠIRŠÍM KONTEXTU:INTERTEXTUALITA // 4.1 Intertextualita v raných projevech dítěte // 4.2. Případová studie // 4.2.1 Dvanáct měsíců // 4.2.2 Dva roky // 4.2.3 Tři roky // 4.3 Závěry kapitoly 4 // 5 ZÁVĚR // Ediční poznámka // Literatura // Rejstřík // Summary
(OCoLC)930787109
(OCoLC)870288061
cnb002522113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC