Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(17.8) Půjčeno:302x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2014
377 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0644-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 356-370, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000249282
Obsah // Předmluva aneb Jak číst tuto knihu ...9 // CASTI // Jak provádět kvalitativní výzkum... 11 // 1 Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická východiska .. 12 // 1.1 Definice kvalitativního přístupni... 13 // 1.2 Současné chápáni kvalitativního přístupu v pedagogice... 17 // 1.3 Silné a slabé stránky výzkumných přístupů...22 // 1.4 ?valitativru versus kvantitativní? Kombinace přístupů...25 // 1.5 Shrnutí...26 // 2 Kritéria kvality kvalitativního výzkumu ...28 // 2.1 Tri náhledy na kritéria ...30 // 2.2 Pravdivost a platnost výzkumu...31 // 2.3 Spolehlivost...39 // 2.4 Etické dimenze výzkumu...43 // 3 Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování...51 // 3.1 Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánovám’ ...53 // 3.2 Stanovení cílů výzkumu ...62 // 3.3 Vytvoření konceptuálního rámce...64 // 3.4 Definování výzkumných otázek...69 // 3.5 Rozhodnutí o metodách...72 // 3.6 Shrnutí...81 // A Designy kvalitativního výzkumu ...83 // 4.1 Zakotvená teorie...84 // 4.2 Případová studie...96 // 5 // 4.3 // Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dčlá // etnografický výzkum)... // Biografický design... // 112 // 126 // 4.4 // 5 Metody sběru dat... // 5.1 Zúčastněné pozorování... // 5.2 I Iloubkový rozhovor... // 5.3 Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor... // 5.4 Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. // 5.5 Triangulace... // 6 Analýza kvalitativních dat...
// 6.1 Charakter kvalitativních dat a kvalitativní analýzy // 6.2 Jak na to?... // 6.3 Shrnutí... // Psaní napříč kvalitativním výzkumem... // Proces psaní odborného textu ... // Psaní o kvalitativním výzkumu... // Psaní pro publikaci... // Spolupráce nad psaním... // Závěrem ... // CAST II // Příklady provedených kvalitativních výzkumů // 8 ICT a moc před tabulí ... // 8.1 Učitelská moc a její báze... // 8.2 Technologie a moc?... // 8.3 Metodologie výzkumného šetření... // 8.4 Učitelé a technologická inovace... // 8.5 Moc jako problém?... // 8.6 Strategie práce s mocí... // 8.7 Procesualita a transformace... // 8.8 Závěrem . . // 7 // 7.1 // 7.2 // 7.3 // 7.4 // 7.5 // 142 // 142 // 159 // 184 // 192 // 202 // 207 // 207 // 211 // 247 // 248 // 249 251 254 // 256 // 257 // 259 // 260 // 260 // 263 // 264 266 269 273 283 285 // 6 // 9 Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima // případové studie...287 // 9.1 Teoreticky kontext studie, proč je ředitel školy zajímavým // výzkumným problémem? ...288 // 9.2 Metodologické poznámky ...291 // 9.3 Výzkumná zjištěni a analýza...295 // 9.4 Závěrem...311 // 10 Přechodové rituály v mateřské škole ...312 // 10.1 Teoretický rámec výzkumu...312 // 10.2 Téma výzkumu...314 // 10.3 Předmět výzkumu...315 // 10.4 Organizace výzkumu...317 // 10.5 Výzkumná zjištěni a analýza...319 // 10.6 Rituály oddělení ...319 // 10.7 Rituály pomezí ...324
// 10.8 Rituály sloučení...328 // 10.9 Závěrem ...332 // 11 Zkoumání konstrukce identity učitele...335 // 11.1 Kdo je učitelem expertem? ...336 // 11.2 Metoda životní historie ... 337 // 11.3 Účastníci výzkumu ...338 // 11.4 Začínající učitel...339 // 11.5 Čas rozhodnout se: hledání profesní a sociální identity ...345 // 11.6 Identita progresivního učitele ...346 // 11.7 Identita experta...350 // 11.8 Shrnutí...352 // Literatura...356 // Summary...371 // O autorech...373 // Rejstřík ...375 // 7
(OCoLC)883371436
cnb002572232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC