Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 1998
385 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-417-7 (brož.)
angličtina
Na obálce nad názvem logo Avicenum
000249337
Obsah // Předmluva...23 // I. díl ZÁKLADNÍ PÉČE // 1 Účinná péče v těhotenství a při porodu...27 // 2 Posuzování péče v těhotenství a při porodu...29 // 2.1 Úvod...29 // 2.2 Minimalizace systematických chyb...29 // 2.2.1 Minimalizace jednostrannosti při výběru kontrol...30 // 2.2.1.1 Studie s využitím anamnestických kontrol...30 // 2.2.1.2 Studie sledovaných případů...30 // 2.2.1.3 Studie používající nerandomizované souběžné kontroly..31 // 2.2.1.4 Studie s randomizovanými kontrolami...31 // 2.2.2 Minimalizace ostatních systematických chyb...32 // 2.3 Minimalizace náhodných chyb...33 // 2.4 Použití výsledků výzkumu ...33 // 2.5 Závěry...34 // 3 Sociální, finanční a psychologická podpora během těhotenství // a při porodu...35 // 3.1 Úvod...35 // 3.2 Sociální a finanční podpora...35 // 3.3 Dostupnost péče...36 // 3.4 Psychologická pomoc...37 // 3.5 Poskytovatelé zdravotní péče...38 // 3.6 Závěry...39 // 4 Prenatální kurzy...41 // 4.1 Úvod...41 // 4.2 Obsah prenatálních kurzů...41 // 4.3 Účinnost prenatálních kurzů...42 // 4.4 Závěry...43 // Životní styl v těhotenství . // 5.1 Úvod... // 5.2 Předtěhotenské poradenství // 5.3 Sexuální aktivita... // 5.4 Kouření... // 5.5 Alkohol... // 5.6 Práce ... // 5.7 Závěry ... // 45 // . 45 . 45 . 46 . 46 . 47 . 47 . 48 // 6 Úprava dietního režimu v těhotenství // 6.1 Úvod... // 6.2 Výživa před a kolem početí... // 6.3 Stravování
a růst plodu... // 6.4 Stravování a preeklampsie... // 6.5 Speciální diety vyhýbající se antigenům // 6.6 Podpora krvetvorby... // 6.7 Další vitaminové a minerálové doplňky // 6.8 Závěry ... // 49 // 49 // 49 // 50 // 51 51 // 51 // 52 // 53 // II. díl SCREENING // 7 Bodové zhodnocení rizika (skórování) ...57 // 7.1 Úvod...57 // 7.2 Užitečnost skórování...58 // 7.3 Závěry ...59 // 8 Ultrasonografie v těhotenství...61 // 8.1 Úvod...61 // 8.2 Selektivní užívání ultrazvuku ...61 // 8.3 Časná rutinní ultrasonografie...62 // 8.4 Rutinní ultrasonografie v pozdním těhotenství ...62 // 8.5 Zralost placenty...63 // 8.6 Reakce žen na ultrazvukové vyšetřování...63 // 8.7 Možná nebezpečí porodnického ultrazvuku...64 // 8.8 Závěry ...65 // 9 Screening vrozených vývojových vad...67 // 9.1 Úvod...67 // 9.2 Genetické poradenství...67 // 32.7 Porod...236 // 32.8 Závěry...237 // 33 Třetí doba porodní ...239 // 33.1 Úvod...239 // 33.2 Součásti aktivního vedení třetí doby ...239 // 33.2.1 Rutinní profylaktické užití uterotonik...239 // 33.2.2 Porovnání různých uterotonik...240 // 33.2.3 Časné zasvorkování a prostřižení pupečníku ...241 // 33.2.4 Tah za pupečník...242 // 33.3 Aktivní verzus konzervativní vedení třetí doby...242 // 33.4 Komplikace třetí doby porodní...243 // 33.4.1 Poporodní krvácení...243 // 33.4.2 Retinovaná placenta...243 // 33.4.3 Inverze dělohy...244 // 33.5 Závěry...244
// V. díl PROBLÉMY BĚHEM PORODU // 34 Ovlivnění porodních bolestí ... // 34.1 Úvod... // 34.2 Nefarmakologické metody ... // 34.2.1 Techniky omezující bolestivé podněty... // 34.2.1.1 Pohyby matky a změny polohy... // 34.2.1.2 Protitlak... // 34.2.1.3 Abdominální dekomprese... // 34.2.2 Techniky aktivující periferní receptory citlivosti... // 34.2.2.1 Působení povrchového tepla a chladu... // 34.2.2.2 Ponořování do vody během porodu... // 34.2.2.3 Léčení dotekem a masáží... // 34.2.2.4 Akupuktura a akupresura... // 34.2.2.5 Kožní elektrická stimulace nervů ... // 34.2.2.6 Intradermální injekce sterilní vody... // 34.2.2 7 Léčba vůní (aromatoterapie)... // 34.2.3 Techniky posilující sestupné inhibiční dráhy... // 34.2.3.1 Soustřeďování a rozptylování pozornosti ... // 34.2.3.2 Hypnóza ... // 34.2.3.3 Audioanalgezie a hudba... // 34.2.3.4 Biologická zpětná vazba účastníků prenatálních kurzů // . 247 // . . 247 . . 247 . . 247 . . 247 . . 248 . . 248 . . 248 . . 248 . . 249 . . 250 . . 250 . . 251 . . 251 . . 252 . . 252 . . 252 . . 252 . . 253 . . 254 // 34.3 Farmakologické ovlivnění porodních bolestí...254 // 34.3.1 Systémové léky ...254 // 34.3.1.1 Opiáty ...254 // 34.3.1.2 Sedativa a trankvilizéry...255 // 34.3.2 Inhalační analgezie...255 // 34.3.3 Lokální analgezie...256 // 34.3.3.1 Epidurální analgezie...256 // 34.3.3.2 Jiné způsoby místní anestezie...258 // 34.4 Závěry...258 // 35 Protrahovaný
porod ... // 35.1 Úvod... // 35.2 Protrahovaný porod... // 35.2.1 Protraho váná latentní fáze... // 35.2.2 Protrahovaná aktivní fáze... // 35.3 Prevence a vedení protrahovaného porodu // 35.3.1 Posílení děložní kontraktility . . . // 35.3.1.1 Amniotomie... // 35.3.1.2 Oxytocin... // 35.3.1.3 Aktivní vedení porodu . . // 35.3.2 Ovlivňování odporu... // 35.4 Závěry... // 261 // 261 // 261 // 261 // 261 // 262 // 263 // 263 // 263 // 265 // 265 // 266 // 36 Šití perineálního traumatu // 36.1 Úvod... // 36.2 Technika šití hráze . . . // 36.3 Volba šicího materiálu . // 36.4 Kdo má hráz šít... // 36.5 Dehiscence epiziotomie . // 36.6 Závěry... // 267 // 267 // 267 // 267 // 269 // 269 // 269 // 37 Předčasný porod ... // 37.1 Úvod... // 37.2 Povaha a rozsah předčasného porodu... // 37.2.1 Typy předčasného porodu... // 37.2.1.1 Antepartální úmrtí a letální malformace // 37.2.1.2 Vícečetné těhotenství ... // 37.2.1.3 Elektivní porod... // 37.2.1.4 Patologie matky a dítěte... // 271 // 271 // 271 // 271 // 271 // 272 // 272 // 273 // 37.2.2 Gestační stáří // 273 // 37.2.2.1 Rozmezí gestace...273 // 37.2.2.2 Odhadovaná hmotnost nebo gestační věk jako základ // pro podmínky poskytované péče...273 // 37.3 Místo a přípravy ? porodu...274 // 37.3.1 Místo porodu...274 // 37.3.2 Přípravy na porod ...274 // 37.3.3 Prevence intraventrikulárního krvácení...275 // 37.4 Způsob porodu...275 // 37.4.1 Porod abdominální
cestou...276 // 37.4.2 Vaginální porod...277 // 37.4.2.1 Epidurální a jiné analgezie...277 // 37.4.2.2 Elektivní klešťový porod...278 // 37.4.2.3 Rutinní použití časné epiziotomie...278 // 37.5 Neodkladná péče po porodu...278 // 37.6 Závěry...279 // 38 Porodní mechanismus a porod po předchozím císařském řezu...281 // 38.1 Úvod...281 // 38.2 Výsledky pokusu o spontánní porod ...281 // 38.3 Rizika císařského řezu...282 // 38.3.1 Rizika pro matku...282 // 38.3.2 Rizika pro dítě...283 // 38.4 Zvažované faktory při rozhodování o pokus o spontánní porod...283 // 38.4.1 Více než jeden předchozí císařský řez...284 // 38.4.2 Důvody pro primární císařský řez...284 // 38.4.3 Předešlý vaginální porod...284 // 38.4.4 Způsob předchozího řezu na děloze...284 // 38.4.5 Gestační stáří při předchozím císařském řezu...285 // 38.4.6 Integrita jizvy...286 // 38.5 Péče během pokusu o spontánní porod...286 // 38.5.1 Užití uterotonik...286 // 38.5.2 Místní analgezie a anestezie...286 // 38.5.3 Manuální revize dělohy ...287 // 38.6 Ruptura zjizvené dělohy v těhotenství a při porodu...287 // 38.7 Rozpor mezi teorií a praxí...288 // 38.8 Závěry...288 // VI. díl TECHNIKY INDUKCE A OPERAČNÍHO PORODU // 39 Příprava indukce porodu...291 // 39.1 Úvod...291 // 39.2 Hodnocení čípku ...291 // 39.3 Zrání čípku po prostaglandinech...292 // 39.3.1 Orální aplikace prostaglandinů... 293 // 39.3.2 Vaginální
aplikace prostaglandinů ...293 // 39.3.3 Endocervikální aplikace prostaglandinů...293 // 39.3.4 Extraamniová aplikace prostaglandinů... 293 // 39.3.5 Přímá porovnání odlišných cest aplikace prostaglandinů...294 // 39.4 Jiné metody pro zrání čípku...294 // 39.4.1 Estrogeny ... 294 // 39.4.2 Oxytocin...294 // 39.4.3 Mechanické metody... 294 // 39.4.4 Relaxin...295 // 39.4.5 Stimulace prsů...295 // 39.5 Prostaglandiny verzus jiné metody... 295 // 39.6 Rizika zrání čípku... 295 // 39.7 Závěry... 296 // 40 Metody indukce porodu...297 // 40.1 Úvod... 297 // 40.2 Odloučení vaku blan ... 297 // 40.3 Amniotomie...297 // 40.3.1 Užití samotné amniotomie... 298 // 40.3.2 Amniotomie v kombinaci s uterotoniky verzus samotná amniotomie . 298 // 40.3.3 Amniotomie v kombinaci s uterotoniky verzus samotná uterotonika . 298 // 40.3.4 Rizika amniotomie... 298 // 40.4 Oxytocin... 299 // 40.4.1 Cesty a způsoby podávání...299 // 40.4.2 Rizika podávání oxytocinu ... 300 // 40.5 Prostaglandiny... 300 // 40.5.1 Porovnání s placebem... 300 // 40.5.2 Prostaglandin E verzus prostaglandin F... 300 // 40.5.3 Cesty a způsoby podávání prostaglandinů ... 301 // 40.5.4 Rizika podávání prostaglandinů... 302 // 40.6 Indukce porodu prostaglandiny verzus indukce oxytocinem...302 // 40.6.1 Vliv na trvání a způsob porodu... 302 // 40.6.2 Účinky na matku...303 // 40.6.3 Účinky na plod...303 // 40.7 Závěry...304 // 41 Instrumentální vaginální porod...305
// 41.1 Úvod...305 // 41.2 Podmínky pro instrumentální porod...305 // 41.3 Vybavení a technika...306 // 41.3.1 Kleště...306 // 41.3.2 Vakuumextrakce...306 // 41.4 Porovnání vakuumextrakce a kleští...307 // 41.4.1 Účinnost...307 // 41.4.2 Vliv na matku ...307 // 41.4.3 Vliv na dítě...307 // 41.5 Závěry...308 // 42 Císařský řez...309 // 42.1 Úvod...309 // 42.2 Anestezie při císařském řezu ...309 // 42.3 Chirurgická technika...310 // 42.4 Závěry...311 // 43 Profylaktické podání antibiotik při císařském řezu // 43.1 Úvod... // 43.2 Účinky na infekci a febrilní morbiditu ... // 43.3 Volba antibiotika ... // 43.4 Časování, dávka a frekvence podávání... // 43.5 Cesty podávání ... // 43.6 Potenciální nepříznivé důsledky antibiotické profylaxe // 43.7 Závěry... // 313 // 313 // 313 // 314 314 314 // 314 // 315 // VIL díl PECE PO PORODU // 44 Péče o novorozence bezprostředně po porodu . . . . // 44.1 Úvod... // 44.2 Péče o normálního novorozence bezprostředně po porodu // 44.2.1 Přivítání novorozence... // 44.2.2 Zajištění volných dýchacích cest... // 44.2.3 Udržování tělesné teploty... // 319 // 319 // 319 // 319 // 319 // 320 // 44.2.4 Profylaktické podáni vitaminu ? ? prevenci krvácivosti...320 // 44.2.5 Profylaktická opatření ? prevenci očních infekcí...321 // 44.3 Profylaktická opatření u novorozenců považovaných za rizikové...321 // 44.3.1 Odsátí novorozenců s prenatálním odchodem
mekonia...321 // 44.3.2 Elektivní tracheální intubace novorozenců s velmi nízkou // porodní hmotností...322 // 44.3.3 Profylaktické podání surfaktantu nezralým novorozencům...322 // 44.4 Okamžitá resuscitace nemocných novorozenců ... 322 // 44.4.1 Resuscitace...323 // 44.4.2 Kyslík...324 // 44.4.3 Masáž srdce...324 // 44.4.4 Naloxon... 324 // 44.4.5 Bikarbonát sodný ...324 // 44.4.6 Látky zvětšující objem krve...325 // 44.5 Rozhodnutí o neposkytnutí nebo zastavení resuscitace... 325 // 44.6 Závěry...326 // 45 Péče o matku a novorozence po porodu...327 // 45.1 Úvod...327 // 45.2 Omezení časného kontaktu matka-dítě... 327 // 45.3 Kontrola infekce... 328 // 45.4 Rutinní sledování...329 // 45.5 Léky pro zmírnění potíží...330 // 45.6 Celková podpora a výchova... 330 // 45.7 Délka hospitalizace...331 // 45.8 Melancholie po porodu...332 // 45.9 Závěry... 333 // 46 Kojení... // 46.1 Úvod... // 46.2 Prenatální příprava... // 46.3 Časné nebo pozdní přiložení ke kojení . . . . // 46.4 Důležitost správné polohy u prsu... // 46.5 Význam flexibility při kojení... // 46.6 Suplementace dítěte po kojení... // 46.7 Suplementace kojící matky... // 46.8 Kombinovaná estro-progestační kontraceptiva // 46.9 Podpora kojících matek... // 46.10 Poranění bradavek... // 46.11 Problémy s odtokem mléka... // 335 // 335 // 335 // 336 // 337 // 338 // 339 // 339 // 340 340 // 340 // 341 // 46.12 Problémy s nedostatkem mléka
// 46.13 Závěry ... // 342 // 343 // 47 Bolesti hráze a dyskomfort...345 // 47.1 Úvod...345 // 47.2 Lokálně užité postupy...345 // 47.2.1 Nefarmakologické metody...345 // 47.2.2 Lokální antiseptika...346 // 47.2.3 Lokální anestetika...346 // 47.2.4 Kombinace lokálních anestetik a zevně aplikovaných steroidů...346 // 47.3 Lokální fyzioterapie...347 // 47.3.1 Úleva od tlaku na hrázi...347 // 47.3.2 Ultrazvuk a pulzní elektromagnetická energie...347 // 47.3.3 Cvičení pánevního dna...348 // 47.4 Perorální léčba...348 // 47.4.1 Bylinkové přípravky...348 // 47.4.2 Proteolytické enzymy ...348 // 47.4.3 Perorálně podaná analgetika...349 // 47.5 Závěry...350 // 48 Potíže s prsy u žen, které nekojí...351 // 48.1 Úvod...351 // 48.2 Nefarmakologické přístupy...351 // 48.3 Farmakologické přístupy ...351 // 48.3.1 Pohlavní hormony...351 // 48.3.2 Bromokriptin...352 // 48.3.3 Cabergolin...352 // 48.3.4 Jiné léky...352 // 48.4 Závěry...353 // 49 Smutek při perinatální ztrátě dítěte... // 49.1 Úvod... // 49.2 Perinatální ztráta... // 49.2.1 Nemoc a postižení... // 49.2.2 Perinatální úmrtí... // 49.3 Pomoc nemocničního personálu... // 49.3.1 Komunikace... // 49.3.2 Bezprostřední a časná péče je-li dítě mrtvé nebo umírá // 49.3.3 Pitva... // 355 // 355 // 355 // 355 // 356 // 357 // 358 // 358 // 359 // 49.3.4 Registrace úmrtí a zařízeni pohřbu...360 // 49.3.5 Další sledování...360 // 49.4 Péče ve
společnosti...360 // 49.4.1 Zdravotničtí profesionálové...360 // 49.4.2 Skupiny vzájemné pomoci...361 // 49.5 Role specializovaných poradců...361 // 49.6 Závěry...362 // VIII. díl OBSAH HESEL // Praktický průvodce pro lékaře Efektivní péče v perinatologii // 365 // 9.3 Screeningové a diagnostické metody ...68 // 9.3.1 Ultrazvuk ...68 // 9.3.2 Cytogenetické techniky...69 // 9.3.2.1 Amniocentéza...69 // 9.3.2.2 Choriová biopsie...70 // 9.3.3 Sérový alfa-fetoprotein...71 // 9.4 Závěry ...71 // 10 Screening zaměřený na preeklampsii...73 // 10.1 Úvod...73 // 10.2 Hypertenze...73 // 10.3 Proteinurie...74 // 10.4 Otoky ...75 // 10.5 Biochemické a biofyzikálni testy...76 // 10.6 Závěry...76 // 11 „Těhotenský“ diabetes mellitus...79 // 11.1 Úvod...79 // 11.2 Rizika „gestačního diabetů“...79 // 11.3 Léčení „gestačního diabetů“...80 // 11.4 Efekt testování glukózové tolerance...80 // 11.5 Závěry...81 // 12 Posuzování růstu, velikosti a dobrého stavu plodu...83 // 12.1 Úvod...83 // 12.2 Velikost a růst...83 // 12.3 Abdominální vyšetřování...84 // 12.4 Počítání pohybů plodu...85 // 12.5 Biofyzikálni testy...86 // 12.5.1 Ultrazvuková měření...86 // 12.5.2 Dopplerovská měření...87 // 12.5.3 Kontrakční zátěžový test...88 // 12.5.4 Nezátěžová (nestresová) kardiotokografie...88 // 12.5.5 Biofyzikálni profd plodu...90 // 12.6 Biochemické testy...91 // 12.6.1 Estriol...91 // 12.6.2 Lidský placentární
laktogen...91 // 12.6.3 Další biochemické testy...91 // 12.7 Závěry...92 // III. díl PROBLÉMY V TĚHOTENSTVÍ // 13 Nepříjemné příznaky v těhotenství... // 13.1 Úvod... // 13.2 Nauzea a zvracení... // 13.3 Únava... // 13.4 Pálení žáhy ... // 13.5 Zácpa... // 13.6 Hemoroidy ... // 13.7 Poševní zánět... // 13.7.1 Kandidóza... // 13.7.2 Trichomoniáza... // 13.8 Křeče v nohách... // 13.9 Křečové žíly a otoky ... // 13.10 Další příznaky... // 13.11 Závěry... // 14 Prevence spontánního potratu... // 14.1 Úvod... // 14.2 Ověření životaschopnosti plodu ... // 14.3 Podávání hormonů v prevenci spontánního potratu ... // 14.3.1 Dietylstilbestrol... // 14.3.2 Gestageny... // 14.3.3 Lidský choriový gonadotropin... // 14.4 Jiná léčba... // 14.5 Klidový režim na lůžku a hospitalizace... // 14.6 Závěry ... // 15 Hypertenzní onemocnění v graviditě... // 15.1 Úvod... // 15.2 Profylaxe ... // 15.2.1 Diuretika... // 15.2.2 Antikoagulancia a antiagregancia... // 15.2.3 Dietní opatření... // 15.3 Lehká až mírná těhotenstvím navozená hypertenze a preeklampsie // 15.3.1 Klid na lůžku... // 15.3.2 Antihypertenziva... // 15.3.3 Jiné léky... // 15.4 Těžká preeklampsie a eklampsie... // 97 // 97 // 97 // 98 // 98 // 99 100 100 100 101 102 102 103 103 // 105 // 105 // 105 // 105 // 106 106 107 107 // 107 // 108 // 109 // 109 // 109 // 109 // 110 110 111 111 111 113 113 // 15.4.1 Antihypertenziva...113 // 15.4.2 Zvětšování
plazmatického objemu...114 // 15.4.3 Antikonvulzní léky...114 // 15.5 Závěry...115 // 16 Ohrožení plodu ...117 // 16.1 Úvod...117 // 16.2 Hospitalizace a klid na lůžku při suspektním zhoršení růstu plodu...117 // 16.3 Abdominální dekomprese...117 // 16.3.1 Profylaxe v normálním těhotenství ...118 // 16.3.2 Péče o ohrožený plod...118 // 16.4 Beta-mimetika...119 // 16.5 Různorodá léčba...119 // 16.5.1 Kyslíková terapie matky...119 // 16.5.2 Hormonální léčba ...119 // 16.5.3 ? lokátory kalciového kanálu...119 // 16.5.4 Jiná opatření...120 // 16.6 Závěry...120 // 17 Vícečetné těhotenství...121 // 17.1 Úvod...121 // 17.2 Rady a pomoc...121 // 17.3 Hospitalizace a klid na lůžku...121 // 17.4 Medikamentózni léčba...122 // 17.5 Serkláž...122 // 17.6 Domácí monitorování děložní činnosti...123 // 17.7 Porod...123 // 17.8 Závěry...123 // 18 Rh-izoimunizace...125 // 18.1 Úvod...125 // 18.2 Prevence izoimunizace ...125 // 18.2.1 Prevence izoimunizace po porodu...125 // 18.2.2 Prevence izoimunizace během těhotenství...126 // 18.3 Diagnóza izoimunizace...127 // 18.4 Léčení izoimunizace...128 // 18.5 Závěry...128 // 19 Infekce v těhotenství...129 // 19.1 Úvod... 129 // 19.2 Infekce močového ústrojí... 129 // 19.3 Syfilis... 131 // 19.4Gonorea... 131 // 19.5 Rubeola... 132 // 19.6 Genitální mykoplazmata... 133 // 19.7 Toxoplazmóza... 134 // 19.8 Chlamydia trachomatis... 135 // 19.9 Herpes simplex... 136 // 19.10
Streptokoky skupiny ?... 137 // 19.11 HIV infekce... 138 // 19.12 Závěry... 139 // 20 Diabetes mellitus v těhotenství...141 // 20.1 Úvod... 141 // 20.2 Poradenství a vyšetřování před otěhotněním... 141 // 20.3 Všeobecná péče během těhotenství... 143 // 20.4 Kontrola diabetes mellitus ... 144 // 20.5 Porodnická péče... 145 // 20.6 Péče při porodních bolestech a při porodu... 145 // 20.7 Péče po porodu... 146 // 20.8 Závěry... 147 // 21 Krvácení v druhé polovině těhotenství...149 // 21.1 Úvod... 149 // 21.2 Předčasné odlučování placenty... 149 // 21.2.1 Klinické projevy... 149 // 21.2.2 Léčení... 150 // 21.3 Placenta praevia... 151 // 21.3.1 Klinické projevy... 151 // 21.3.2 Léčení... 152 // 21.3.3 Porod... 152 // 21.4 Krvácení nejasného původu... 153 // 21.5 Závěry... 154 // 22 Suspektní fetopelvický nepoměr a abnormální polohy...155 // 22.1 Fetopelvický nepoměr... 155 // 22.2 Dystokie ramének... 156 // 22.3 Poloha koncem pánevním... 156 // 22.4 Zevní obrat na hlavičku při poloze plodu koncem pánevním // 22.5 Šikmá a příčná poloha... // 22.6 Závěry... // 158 // 160 // 161 // 23 Předčasné prasknutí vaku blan ...163 // 23.1 Úvod...163 // 23.2 Diagnóza...163 // 23.2.1 Prasknutí vaku blan ...163 // 23.2.2 Vaginální vyšetření...164 // 23.2.3 Posouzení rizika infekce...164 // 23.2.4 Posouzení rizika nezralosti plodu...165 // 23.3 Předčasné prasknutí vaku blan před termínem...165
23.3.1 Rizika...165 // 23.3.2 Péče před začátkem porodu...166 // 23.3.2.1 Antibiotická profylaxe při předčasném prasknutí vaku // blan před termínem...166 // 23.3.2.2 Profylaktická tokolýza...167 // 23.3.2.3 Podání kortikosteroidů...167 // 23.3.2.4 Indukce porodu...167 // 23.3.2.5 Sledování...168 // 23.3.3 Péče po začátku porodu ...168 // 23.3.3.1 Antibiotika...169 // 23.3.3.2 Tokolýza...169 // 23.3.3.3 Amnioinfuze...169 // 23.4 Předčasné prasknutí vaku blan v termínu...170 // 23.4.1 Indukce porodu nebo konzervativní péče při předčasné ruptuře // vaku blan v termínu...170 // 23.4.2 Antibiotická profylaxe při předčasné ruptuře vaku blan v termínu ... 171 // 23.5 Závěry...172 // 24 Předčasná děložní činnost...173 // 24.1 Úvod... 173 // 24.2 Prevence...173 // 24.2.1 Sociální intervence...173 // 24.2.2 Fyzická opatření...173 // 24.2.2.1 Domácí monitorování děložní aktivit ...173 // 24.2.2.2 Klid na lůžku...174 // 24.2.2.3 Serkláž...174 // 24.2.2.4 Vyšetření čípku...174 // 24.2.3 Farmakologické přístupy...174 // 24.2.3.1 Beta-mimetika... 174 // 24.2.3.2 Magnézium... 174 // 24.2.3.3 Kalcium ... 175 // 24.2.3.4 Gestageny ... 175 // 24.3 Léčba aktivní předčasné děložní činnosti... 175 // 24.3.1 Hydratace ... 175 // 24.3.2 Beta-mimetika... 175 // 24.3.3 Inhibitory syntézy prostaglandinů ... 177 // 24.3.4 Etanol ... 179 // 24.3.5 Gestageny... 179 // 24.3.6 Magnézium sulfát... 179 // 24.3.7 Jiná
medikamentózni léčba... 180 // 24.3.7.1 Antagonisté kalcia... 180 // 24.3.7.2 Diazoxid... 180 // 24.3.7.3 Antimikrobiální léky... 180 // 24.3.7.4 Antagonisté oxytocinu... 181 // 24.4 Udržování inhibice děložní činnosti ... 181 // 24.5 Závěry... 181 // 25 Podpora plieni zralosti... // 25.1 Úvod... // 25.2 Přínos prenatálního podávání kortikosteroidů... // 25.2.1 Respiratory distress syndrom (RDS) ... // 25.2.2 Jiná neonatální morbidita a mortalita... // 25.3 Potenciální rizika prenatálního podávání kortikosteroidů... // 25.3.1 Rizika pro matku... // 25.3.2 Rizika pro dítě... // 25.4 Prenatální podávání kortikosteroidů u plánovaného předčasného porodu . . . // 25.4.1 Hypertenzní onemocnění... // 25.4.2 Intrauterinní růstová retardace... // 25.4.3 Diabetes mellitus... // 25.4.4 Rh-izoimunizace... // 25.5 Jiné léky ? podpoře plieni zralosti ... // 25.6 Závěry... // 183 // 183 // 183 // 183 // 183 // 184 184 // 184 // 185 // 185 // 186 186 187 187 187 // 26 Přenášení ...189 // 26.1 Úvod... 189 // 26.2 Rizika přenášení... 189 // 26.3 Důsledky programovaného porodu... 189 // 26.3.1 Důsledky pro matku... 190 // 26.3.2 Perinatální morbidita...190 // 26.3.3 Perinatální úmrtí...191 // 26.4 Sledování ...191 // 26.5 Závěry...191 // 27 Intrauterinní odumření plodu...193 // 27.1 Úvod...193 // 27.2 Volba mezi aktivní a konzervativní péčí...193 // 27.3 Výběr metod indukce porodu...194 // 27.4 Závěry...196
// IV. díl POROD // 28 Sociální a odborná pomoc při porodu...199 // 28.1 Úvod...199 // 28.2 Povaha podpory při porodu...199 // 28.3 Prostředí porodu: důsledky pomoci...200 // 28.4 Muži při porodu...201 // 28.5 Podpora ostatních lidí...202 // 28.6 Kontrolované studie o podpoře při porodu...203 // 28.7 Závěry...203 // 29 Hospitalizace...205 // 29.1 Úvod...205 // 29.2 První dojem...205 // 29.3 Klinické vyšetření...206 // 29.4 Přípravné procedury...207 // 29.4.1 Klyzmata...207 // 29.4.2 Holení pubického ochlupení...207 // 29.5 Stravování...208 // 29.5.1 Riziko aspirace...208 // 29.5.2 Opatření ke snížení objemu a acidity žaludečního obsahu ...209 // 29.5.2.1 Omezení jídla...209 // 29.5.2.2 Farmakologický přístup ...210 // 29.6 Poloha matky během první doby porodní...210 // 29.6.1 Vliv na průtok krve a kontraktilitu dělohy...211 // 29.6.2 Účinky na matku a dítě...211 // 29.7 Závěry...212 // 30 Péče o plod při porodu... // 30.1 Úvod... // 30.2 Klinické metody monitorování plodu při porodu... // 30.2.1 Intermitentní poslouchání ozev plodu... // 30.2.2 Vyšetřování amniové tekutiny... // 30.3 Kontinuální sledování srdeční činnosti plodu ... // 30.4 Acidobazické vyšetření krve z temena hlavy plodu . . . . // 30.5 Porovnání monitorování plodu auskultací a elektronicky . // 30.5.1 Vlivy na porod a dobu porodu... // 30.5.2 Vlivy na plod a novorozence ... // 30.5.3 Názory matek... // 30.5.4 Technika elektronického
monitorování plodu . . . . // 30.5.5 Komentář... // 30.6 Další metody monitorování plodu a diagnostika při porodu // 30.6.1 Testování při přijetí... // 30.6.2 Fetální intrapartální stimulační testy ... // 30.7 Konzervativní léčba nesnází plodu... // 30.8 Závěry... // 213 // 213 // 213 // 213 // 213 // 214 // 215 215 // 215 // 216 // 217 // 218 218 220 220 220 221 222 // 31 Monitorování progrese porodu...225 // 31.1 Úvod...225 // 31.2 Rozpoznání začátku porodu ...225 // 31.3 Stav matky...226 // 31.4 Děložní kontrakce...227 // 31.5 Dilatace hrdla...227 // 31.6 Progrese naléhající části...228 // 31.7 Normální porod...228 // 31.8 Záznam progrese porodu...228 // 31.9 Závěry...229 // 32 Druhá doba porodní...231 // 32.1 Úvod...231 // 32.2 Diagnóza začátku druhé doby porodní...231 // 32.3 Tlačení v druhé době porodní...231 // 32.4 Poloha během druhé doby porodní...232 // 32.5 Trvání druhé doby porodní...233 // 32.6 Péče o hráz ...234 // 32.6.1 Chránění a masáž hráze...234 // 32.6.2 Epiziotomie...235 // 32.6.3 Liberální použití epiziotomie...235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC