Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 1998
385 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-417-7 (brož.)
angličtina
Na obálce nad názvem logo Avicenum
000249337
Předmluva 23 // I. díl ZÁKLADNÍ PÉČE // 1 Účinná péče v těhotenství a při porodu 27 // 2 Posuzování péče v těhotenství a při porodu 29 // 2.1 Úvod 29 // 2.2 Minimalizace systematických chyb 29 // 2.2.1 Minimalizace jednostrannosti při výběru kontrol 30 // 2.2.1.1 Studie s využitím anamnestických kontrol 30 // 2.2.1.2 Studie sledovaných případů 30 // 2.2.1.3 Studie používající nerandomizované souběžné kontroly..31 // 2.2.1.4 Studie s randomizovanými kontrolami 31 // 2.2.2 Minimalizace ostatních systematických chyb 32 // 2.3 Minimalizace náhodných chyb 33 // 2.4 Použití výsledků výzkumu 33 // 2.5 Závěry 34 // 3 Sociální, finanční a psychologická podpora během těhotenství // a při porodu 35 // 3.1 Úvod 35 // 3.2 Sociální a finanční podpora 35 // 3.3 Dostupnost péče 36 // 3.4 Psychologická pomoc 37 // 3.5 Poskytovatelé zdravotní péče 38 // 3.6 Závěry 39 // 4 Prenatální kurzy 41 // 4.1 Úvod 41 // 4.2 Obsah prenatálních kurzů 41 // 4.3 Účinnost prenatálních kurzů 42 // 4.4 Závěry 43 // Životní styl v těhotenství // 5.1 Úvod // 5.2 Předtěhotenské poradenství // 5.3 Sexuální aktivita // 5.4 Kouření // 5.5 Alkohol // 5.6 Práce // 5.7 Závěry // 6 Úprava dietního režimu v těhotenství // 6.1 Úvod // 6.2 Výživa před a kolem početí // 6.3 Stravování
a růst plodu // 6.4 Stravování a preeklampsie // 6.5 Speciální diety vyhýbající se antigenům // 6.6 Podpora krvetvorby // 6.7 Další vitaminové a minerálové doplňky // 6.8 Závěry // II. díl SCREENING // 7 Bodové zhodnocení rizika (skórování) 57 // 7.1 Úvod 57 // 7.2 Užitečnost skórování 58 // 7.3 Závěry 59 // 8 Ultrasonografie v těhotenství 61 // 8.1 Úvod 61 // 8.2 Selektivní užívání ultrazvuku 61 // 8.3 Časná rutinní ultrasonografie 62 // 8.4 Rutinní ultrasonografie v pozdním těhotenství 62 // 8.5 Zralost placenty 63 // 8.6 Reakce žen na ultrazvukové vyšetřování 63 // 8.7 Možná nebezpečí porodnického ultrazvuku 64 // 8.8 Závěry 65 // 9 Screening vrozených vývojových vad 67 // 9.1 Úvod 67 // 9.2 Genetické poradenství 67 // 9.3 Screeningové a diagnostické metody 68 // 9.3.1 Ultrazvuk 68 // 9.3.2 Cytogenetické techniky 69 // 9.3.2.1 Amniocentéza 69 // 9.3.2.2 Choriová biopsie 70 // 9.3.3 Sérový alfa-fetoprotein 71 // 9.4 Závěry 71 // 10 Screening zaměřený na preeklampsii 73 // 10.1 Úvod 73 // 10.2 Hypertenze 73 // 10.3 Proteinurie 74 // 10.4 Otoky 75 // 10.5 Biochemické a biofyzikálni testy 76 // 10.6 Závěry 76 // 11 „Těhotenský“ diabetes mellitus 79 // 11.1 Úvod 79 // 11.2 Rizika „gestačního diabetů“ 79 // 11.3 Léčení „gestačního diabetů“ 80 // 11.4 Efekt testování glukózové tolerance 80 // 11.5 Závěry 81 // 12 Posuzování růstu, velikosti a dobrého stavu plodu 83 // 12.1 Úvod 83 // 12.2 Velikost a růst 83 // 12.3 Abdominální vyšetřování 84 // 12.4 Počítání pohybů plodu 85 // 12.5 Biofyzikálni testy 86 // 12.5.1 Ultrazvuková měření 86 // 12.5.2 Dopplerovská měření 87 // 12.5.3 Kontrakční zátěžový test 88 // 12.5.4 Nezátěžová (nestresová) kardiotokografie 88 // 12.5.5 Biofyzikálni profd plodu 90 //
12.6 Biochemické testy 91 // 12.6.1 Estriol 91 // 12.6.2 Lidský placentární laktogen 91 // 12.6.3 Další biochemické testy 91 // 12.7 Závěry 92 // III. díl PROBLÉMY V TĚHOTENSTVÍ // 13 Nepříjemné příznaky v těhotenství // 13.1 Úvod // 13.2 Nauzea a zvracení // 13.3 Únava // 13.4 Pálení žáhy // 13.5 Zácpa // 13.6 Hemoroidy // 13.7 Poševní zánět // 13.7.1 Kandidóza // 13.7.2 Trichomoniáza // 13.8 Křeče v nohách // 13.9 Křečové žíly a otoky // 13.10 Další příznaky // 13.11 Závěry // 14 Prevence spontánního potratu // 14.1 Úvod // 14.2 Ověření životaschopnosti plodu // 14.3 Podávání hormonů v prevenci spontánního potratu // 14.3.1 Dietylstilbestrol // 14.3.2 Gestageny // 14.3.3 Lidský choriový gonadotropin // 14.4 Jiná léčba // 14.5 Klidový režim na lůžku a hospitalizace // 14.6 Závěry // 15 Hypertenzní onemocnění v graviditě // 15.1 Úvod // 15.2 Profylaxe // 15.2.1 Diuretika // 15.2.2 Antikoagulancia a antiagregancia // 15.2.3 Dietní opatření // 15.3 Lehká až mírná těhotenstvím navozená hypertenze a preeklampsie // 15.3.1 Klid na lůžku // 15.3.2 Antihypertenziva // 15.3.3 Jiné léky // 15.4 Těžká preeklampsie a eklampsie // 15.4.1 Antihypertenziva 113 // 15.4.2 Zvětšování plazmatického objemu 114 // 15.4.3 Antikonvulzní léky 114 // 15.5 Závěry 115 // 16 Ohrožení plodu 117 // 16.1 Úvod 117 // 16.2 Hospitalizace a klid na lůžku při suspektním zhoršení růstu plodu 117 // 16.3 Abdominální dekomprese 117 // 16.3.1 Profylaxe v normálním těhotenství 118 // 16.3.2 Péče o ohrožený plod 118 // 16.4 Beta-mimetika 119 // 16.5 Různorodá léčba 119 // 16.5.1 Kyslíková terapie matky 119 // 16.5.2 Hormonální léčba 119 // 16.5.3 Blokátory kalciového kanálu 119 // 16.5.4 Jiná opatření 120 // 16.6 Závěry 120 // 17 Vícečetné těhotenství 121 //
17.1 Úvod 121 // 17.2 Rady a pomoc 121 // 17.3 Hospitalizace a klid na lůžku 121 // 17.4 Medikamentózni léčba 122 // 17.5 Serkláž 122 // 17.6 Domácí monitorování děložní činnosti 123 // 17.7 Porod 123 // 17.8 Závěry 123 // 18 Rh-izoimunizace 125 // 18.1 Úvod 125 // 18.2 Prevence izoimunizace 125 // 18.2.1 Prevence izoimunizace po porodu 125 // 18.2.2 Prevence izoimunizace během těhotenství 126 // 18.3 Diagnóza izoimunizace 127 // 18.4 Léčení izoimunizace 128 // 18.5 Závěry 128 // 19 Infekce v těhotenství 129 // 19.1 Úvod 129 // 19.2 Infekce močového ústrojí 129 // 19.3 Syfilis 131 // 19.4Gonorea 131 // 19.5 Rubeola 132 // 19.6 Genitální mykoplazmata 133 // 19.7 Toxoplazmóza 134 // 19.8 Chlamydia trachomatis 135 // 19.9 Herpes simplex 136 // 19.10 Streptokoky skupiny B 137 // 19.11 HIV infekce 138 // 19.12 Závěry 139 // 20 Diabetes mellitus v těhotenství 141 // 20.1 Úvod 141 // 20.2 Poradenství a vyšetřování před otěhotněním 141 // 20.3 Všeobecná péče během těhotenství 143 // 20.4 Kontrola diabetes mellitus 144 // 20.5 Porodnická péče 145 // 20.6 Péče při porodních bolestech a při porodu 145 // 20.7 Péče po porodu 146 // 20.8 Závěry 147 // 21 Krvácení v druhé polovině těhotenství 149 // 21.1 Úvod 149 // 21.2 Předčasné odlučování placenty 149 // 21.2.1 Klinické projevy 149 // 21.2.2 Léčení 150 // 21.3 Placenta praevia 151 // 21.3.1 Klinické projevy 151 // 21.3.2 Léčení 152 // 21.3.3 Porod 152 // 21.4 Krvácení nejasného původu 153 // 21.5 Závěry 154 // 22 Suspektní fetopelvický nepoměr a abnormální polohy 155 // 22.1 Fetopelvický nepoměr 155 // 22.2 Dystokie ramének 156 // 22.3 Poloha koncem pánevním 156 // 22.4 Zevní obrat na hlavičku při poloze plodu koncem pánevním // 22.5 Šikmá a příčná poloha // 22.6 Závěry //
23 Předčasné prasknutí vaku blan 163 // 23.1 Úvod 163 // 23.2 Diagnóza 163 // 23.2.1 Prasknutí vaku blan 163 // 23.2.2 Vaginální vyšetření 164 // 23.2.3 Posouzení rizika infekce 164 // 23.2.4 Posouzení rizika nezralosti plodu 165 // 23.3 Předčasné prasknutí vaku blan před termínem 165 // 23.3.1 Rizika 165 // 23.3.2 Péče před začátkem porodu 166 // 23.3.2.1 Antibiotická profylaxe při předčasném prasknutí vaku // blan před termínem 166 // 23.3.2.2 Profylaktická tokolýza 167 // 23.3.2.3 Podání kortikosteroidů 167 // 23.3.2.4 Indukce porodu 167 // 23.3.2.5 Sledování 168 // 23.3.3 Péče po začátku porodu 168 // 23.3.3.1 Antibiotika 169 // 23.3.3.2 Tokolýza 169 // 23.3.3.3 Amnioinfuze 169 // 23.4 Předčasné prasknutí vaku blan v termínu 170 // 23.4.1 Indukce porodu nebo konzervativní péče při předčasné ruptuře // vaku blan v termínu 170 // 23.4.2 Antibiotická profylaxe při předčasné ruptuře vaku blan v termínu 171 // 23.5 Závěry 172 // 24 Předčasná děložní činnost 173 // 24.1 Úvod 173 // 24.2 Prevence 173 // 24.2.1 Sociální intervence 173 // 24.2.2 Fyzická opatření 173 // 24.2.2.1 Domácí monitorování děložní aktivit 173 // 24.2.2.2 Klid na lůžku 174 // 24.2.2.3 Serkláž 174 // 24.2.2.4 Vyšetření čípku 174 // 24.2.3 Farmakologické přístupy 174 // 24.2.3.1 Beta-mimetika 174 // 24.2.3.2 Magnézium 174 // 24.2.3.3 Kalcium 175 // 24.2.3.4 Gestageny 175 // 24.3 Léčba aktivní předčasné děložní činnosti 175 // 24.3.1 Hydratace 175 // 24.3.2 Beta-mimetika 175 // 24.3.3 Inhibitory syntézy prostaglandinů 177 // 24.3.4 Etanol 179 // 24.3.5 Gestageny 179 // 24.3.6 Magnézium sulfát 179 // 24.3.7 Jiná medikamentózni léčba 180 // 24.3.7.1 Antagonisté kalcia 180 // 24.3.7.2 Diazoxid 180 // 24.3.7.3 Antimikrobiální léky 180 // 24.3.7.4 Antagonisté oxytocinu 181 //
24.4 Udržování inhibice děložní činnosti 181 // 24.5 Závěry 181 // 25 Podpora plicní zralosti // 25.1 Úvod // 25.2 Přínos prenatálního podávání kortikosteroidů // 25.2.1 Respiratory distress syndrom (RDS) // 25.2.2 Jiná neonatální morbidita a mortalita // 25.3 Potenciální rizika prenatálního podávání kortikosteroidů // 25.3.1 Rizika pro matku // 25.3.2 Rizika pro dítě // 25.4 Prenatální podávání kortikosteroidů u plánovaného předčasného porodu // 25.4.1 Hypertenzní onemocnění // 25.4.2 Intrauterinní růstová retardace // 25.4.3 Diabetes mellitus // 25.4.4 Rh-izoimunizace // 25.5 Jiné léky k podpoře plicní zralosti // 25.6 Závěry // 26 Přenášení 189 // 26.1 Úvod 189 // 26.2 Rizika přenášení 189 // 26.3 Důsledky programovaného porodu 189 // 26.3.1 Důsledky pro matku 190 // 26.3.2 Perinatální morbidita 190 // 26.3.3 Perinatální úmrtí 191 // 26.4 Sledování 191 // 26.5 Závěry 191 // 27 Intrauterinní odumření plodu 193 // 27.1 Úvod 193 // 27.2 Volba mezi aktivní a konzervativní péčí 193 // 27.3 Výběr metod indukce porodu 194 // 27.4 Závěry 196 // IV. díl POROD // 28 Sociální a odborná pomoc při porodu 199 // 28.1 Úvod 199 // 28.2 Povaha podpory při porodu 199 // 28.3 Prostředí porodu: důsledky pomoci 200 // 28.4 Muži při porodu 201 // 28.5 Podpora ostatních lidí 202 // 28.6 Kontrolované studie o podpoře při porodu 203 // 28.7 Závěry 203 // 29 Hospitalizace 205 // 29.1 Úvod 205 // 29.2 První dojem 205 // 29.3 Klinické vyšetření 206 // 29.4 Přípravné procedury 207 // 29.4.1 Klyzmata 207 // 29.4.2 Holení pubického ochlupení 207 // 29.5 Stravování 208 // 29.5.1 Riziko aspirace 208 // 29.5.2 Opatření ke snížení objemu a acidity žaludečního obsahu 209 // 29.5.2.1 Omezení jídla 209 // 29.5.2.2 Farmakologický přístup 210 //
29.6 Poloha matky během první doby porodní 210 // 29.6.1 Vliv na průtok krve a kontraktilitu dělohy 211 // 29.6.2 Účinky na matku a dítě 211 // 29.7 Závěry 212 // 30 Péče o plod při porodu // 30.1 Úvod // 30.2 Klinické metody monitorování plodu při porodu // 30.2.1 Intermitentní poslouchání ozev plodu // 30.2.2 Vyšetřování amniové tekutiny // 30.3 Kontinuální sledování srdeční činnosti plodu // 30.4 Acidobazické vyšetření krve z temena hlavy plodu // 30.5 Porovnání monitorování plodu auskultací a elektronicky // 30.5.1 Vlivy na porod a dobu porodu // 30.5.2 Vlivy na plod a novorozence // 30.5.3 Názory matek // 30.5.4 Technika elektronického monitorování plodu // 30.5.5 Komentář // 30.6 Další metody monitorování plodu a diagnostika při porodu // 30.6.1 Testování při přijetí // 30.6.2 Fetální intrapartální stimulační testy // 30.7 Konzervativní léčba nesnází plodu // 30.8 Závěry // 31 Monitorování progrese porodu 225 // 31.1 Úvod 225 // 31.2 Rozpoznání začátku porodu 225 // 31.3 Stav matky 226 // 31.4 Děložní kontrakce 227 // 31.5 Dilatace hrdla 227 // 31.6 Progrese naléhající části 228 // 31.7 Normální porod 228 // 31.8 Záznam progrese porodu 228 // 31.9 Závěry 229 // 32 Druhá doba porodní 231 // 32.1 Úvod 231 // 32.2 Diagnóza začátku druhé doby porodní 231 // 32.3 Tlačení v druhé době porodní 231 // 32.4 Poloha během druhé doby porodní 232 // 32.5 Trvání druhé doby porodní 233 // 32.6 Péče o hráz 234 // 32.6.1 Chránění a masáž hráze 234 // 32.6.2 Epiziotomie 235 // 32.6.3 Liberální použití epiziotomie 235 // 32.7 Porod 236 // 32.8 Závěry 237 // 33 Třetí doba porodní 239 // 33.1 Úvod 239 // 33.2 Součásti aktivního vedení třetí doby 239 // 33.2.1 Rutinní profylaktické užití uterotonik 239 // 33.2.2 Porovnání různých uterotonik 240 //
33.2.3 Časné zasvorkování a prostřižení pupečníku 241 // 33.2.4 Tah za pupečník 242 // 33.3 Aktivní verzus konzervativní vedení třetí doby 242 // 33.4 Komplikace třetí doby porodní 243 // 33.4.1 Poporodní krvácení 243 // 33.4.2 Retinovaná placenta 243 // 33.4.3 Inverze dělohy 244 // 33.5 Závěry 244 // V. díl PROBLÉMY BĚHEM PORODU // 34 Ovlivnění porodních bolestí // 34.1 Úvod // 34.2 Nefarmakologické metody // 34.2.1 Techniky omezující bolestivé podněty // 34.2.1.1 Pohyby matky a změny polohy // 34.2.1.2 Protitlak // 34.2.1.3 Abdominální dekomprese // 34.2.2 Techniky aktivující periferní receptory citlivosti // 34.2.2.1 Působení povrchového tepla a chladu // 34.2.2.2 Ponořování do vody během porodu // 34.2.2.3 Léčení dotekem a masáží // 34.2.2.4 Akupuktura a akupresura // 34.2.2.5 Kožní elektrická stimulace nervů // 34.2.2.6 Intradermální injekce sterilní vody // 34.2.2 7 Léčba vůní (aromatoterapie) // 34.2.3 Techniky posilující sestupné inhibiční dráhy // 34.2.3.1 Soustřeďování a rozptylování pozornosti // 34.2.3.2 Hypnóza // 34.2.3.3 Audioanalgezie a hudba // 34.2.3.4 Biologická zpětná vazba účastníků prenatálních kurzů // 34.3 Farmakologické ovlivnění porodních bolestí 254 // 34.3.1 Systémové léky 254 // 34.3.1.1 Opiáty 254 // 34.3.1.2 Sedativa a trankvilizéry 255 // 34.3.2 Inhalační analgezie 255 // 34.3.3 Lokální analgezie 256 // 34.3.3.1 Epidurální analgezie 256 // 34.3.3.2 Jiné způsoby místní anestezie 258 // 34.4 Závěry 258 // 35 Protrahovaný porod // 35.1 Úvod // 35.2 Protrahovaný porod // 35.2.1 Protraho váná latentní fáze // 35.2.2 Protrahovaná aktivní fáze // 35.3 Prevence a vedení protrahovaného porodu // 35.3.1 Posílení děložní kontraktility // 35.3.1.1 Amniotomie // 35.3.1.2 Oxytocin // 35.3.1.3 Aktivní vedení porodu //
35.3.2 Ovlivňování odporu // 35.4 Závěry // 36 Šití perineálního traumatu // 36.1 Úvod // 36.2 Technika šití hráze // 36.3 Volba šicího materiálu // 36.4 Kdo má hráz šít // 36.5 Dehiscence epiziotomie // 36.6 Závěry // 37 Předčasný porod // 37.1 Úvod // 37.2 Povaha a rozsah předčasného porodu // 37.2.1 Typy předčasného porodu // 37.2.1.1 Antepartální úmrtí a letální malformace // 37.2.1.2 Vícečetné těhotenství // 37.2.1.3 Elektivní porod // 37.2.1.4 Patologie matky a dítěte // 37.2.2 Gestační stáří // 273 // 37.2.2.1 Rozmezí gestace 273 // 37.2.2.2 Odhadovaná hmotnost nebo gestační věk jako základ // pro podmínky poskytované péče 273 // 37.3 Místo a přípravy k porodu 274 // 37.3.1 Místo porodu 274 // 37.3.2 Přípravy na porod 274 // 37.3.3 Prevence intraventrikulárního krvácení 275 // 37.4 Způsob porodu 275 // 37.4.1 Porod abdominální cestou 276 // 37.4.2 Vaginální porod 277 // 37.4.2.1 Epidurální a jiné analgezie 277 // 37.4.2.2 Elektivní klešťový porod 278 // 37.4.2.3 Rutinní použití časné epiziotomie 278 // 37.5 Neodkladná péče po porodu 278 // 37.6 Závěry 279 // 38 Porodní mechanismus a porod po předchozím císařském řezu 281 // 38.1 Úvod 281 // 38.2 Výsledky pokusu o spontánní porod 281 // 38.3 Rizika císařského řezu 282 // 38.3.1 Rizika pro matku 282 // 38.3.2 Rizika pro dítě 283 // 38.4 Zvažované faktory při rozhodování o pokus o spontánní porod 283 // 38.4.1 Více než jeden předchozí císařský řez 284 // 38.4.2 Důvody pro primární císařský řez 284 // 38.4.3 Předešlý vaginální porod 284 // 38.4.4 Způsob předchozího řezu na děloze 284 // 38.4.5 Gestační stáří při předchozím císařském řezu 285 // 38.4.6 Integrita jizvy 286 // 38.5 Péče během pokusu o spontánní porod 286 // 38.5.1 Užití uterotonik 286 //
38.5.2 Místní analgezie a anestezie 286 // 38.5.3 Manuální revize dělohy 287 // 38.6 Ruptura zjizvené dělohy v těhotenství a při porodu 287 // 38.7 Rozpor mezi teorií a praxí 288 // 38.8 Závěry 288 // VI. díl TECHNIKY INDUKCE A OPERAČNÍHO PORODU // 39 Příprava indukce porodu 291 // 39.1 Úvod 291 // 39.2 Hodnocení čípku 291 // 39.3 Zrání čípku po prostaglandinech 292 // 39.3.1 Orální aplikace prostaglandinů 293 // 39.3.2 Vaginální aplikace prostaglandinů 293 // 39.3.3 Endocervikální aplikace prostaglandinů 293 // 39.3.4 Extraamniová aplikace prostaglandinů 293 // 39.3.5 Přímá porovnání odlišných cest aplikace prostaglandinů 294 // 39.4 Jiné metody pro zrání čípku 294 // 39.4.1 Estrogeny 294 // 39.4.2 Oxytocin 294 // 39.4.3 Mechanické metody 294 // 39.4.4 Relaxin 295 // 39.4.5 Stimulace prsů 295 // 39.5 Prostaglandiny verzus jiné metody 295 // 39.6 Rizika zrání čípku 295 // 39.7 Závěry 296 // 40 Metody indukce porodu 297 // 40.1 Úvod 297 // 40.2 Odloučení vaku blan 297 // 40.3 Amniotomie 297 // 40.3.1 Užití samotné amniotomie 298 // 40.3.2 Amniotomie v kombinaci s uterotoniky verzus samotná amniotomie . 298 // 40.3.3 Amniotomie v kombinaci s uterotoniky verzus samotná uterotonika 298 // 40.3.4 Rizika amniotomie 298 // 40.4 Oxytocin 299 // 40.4.1 Cesty a způsoby podávání 299 // 40.4.2 Rizika podávání oxytocinu 300 // 40.5 Prostaglandiny 300 // 40.5.1 Porovnání s placebem 300 // 40.5.2 Prostaglandin E verzus prostaglandin F 300 // 40.5.3 Cesty a způsoby podávání prostaglandinů 301 // 40.5.4 Rizika podávání prostaglandinů 302 // 40.6 Indukce porodu prostaglandiny verzus indukce oxytocinem 302 // 40.6.1 Vliv na trvání a způsob porodu 302 // 40.6.2 Účinky na matku 303 // 40.6.3 Účinky na plod 303 // 40.7 Závěry 304 // 41 Instrumentální vaginální porod 305 // 41.1 Úvod 305 // 41.2 Podmínky pro instrumentální porod 305 // 41.3 Vybavení a technika 306 //
41.3.1 Kleště 306 // 41.3.2 Vakuumextrakce 306 // 41.4 Porovnání vakuumextrakce a kleští 307 // 41.4.1 Účinnost 307 // 41.4.2 Vliv na matku 307 // 41.4.3 Vliv na dítě 307 // 41.5 Závěry 308 // 42 Císařský řez 309 // 42.1 Úvod 309 // 42.2 Anestezie při císařském řezu 309 // 42.3 Chirurgická technika 310 // 42.4 Závěry 311 // 43 Profylaktické podání antibiotik při císařském řezu // 43.1 Úvod // 43.2 Účinky na infekci a febrilní morbiditu // 43.3 Volba antibiotika // 43.4 Časování, dávka a frekvence podávání // 43.5 Cesty podávání // 43.6 Potenciální nepříznivé důsledky antibiotické profylaxe // 43.7 Závěry // VII. díl PÉČE PO PORODU // 44 Péče o novorozence bezprostředně po porodu // 44.1 Úvod // 44.2 Péče o normálního novorozence bezprostředně po porodu // 44.2.1 Přivítání novorozence // 44.2.2 Zajištění volných dýchacích cest // 44.2.3 Udržování tělesné teploty // 44.2.4 Profylaktické podáni vitaminu a k prevenci krvácivosti 320 // 44.2.5 Profylaktická opatření k prevenci očních infekcí 321 // 44.3 Profylaktická opatření u novorozenců považovaných za rizikové 321 // 44.3.1 Odsátí novorozenců s prenatálním odchodem mekonia 321 // 44.3.2 Elektivní tracheální intubace novorozenců s velmi nízkou // porodní hmotností 322 // 44.3.3 Profylaktické podání surfaktantu nezralým novorozencům 322 // 44.4 Okamžitá resuscitace nemocných novorozenců 322 // 44.4.1 Resuscitace 323 // 44.4.2 Kyslík 324 // 44.4.3 Masáž srdce 324 // 44.4.4 Naloxon 324 // 44.4.5 Bikarbonát sodný 324 // 44.4.6 Látky zvětšující objem krve 325 // 44.5 Rozhodnutí o neposkytnutí nebo zastavení resuscitace 325 // 44.6 Závěry 326 // 45 Péče o matku a novorozence po porodu 327 // 45.1 Úvod 327 // 45.2 Omezení časného kontaktu matka-dítě 327 // 45.3 Kontrola infekce 328 // 45.4 Rutinní sledování 329 // 45.5 Léky pro zmírnění potíží 330 //
45.6 Celková podpora a výchova 330 // 45.7 Délka hospitalizace 331 // 45.8 Melancholie po porodu 332 // 45.9 Závěry 333 // 46 Kojení // 46.1 Úvod // 46.2 Prenatální příprava // 46.3 Časné nebo pozdní přiložení ke kojení // 46.4 Důležitost správné polohy u prsu // 46.5 Význam flexibility při kojení // 46.6 Suplementace dítěte po kojení // 46.7 Suplementace kojící matky // 46.8 Kombinovaná estro-progestační kontraceptiva // 46.9 Podpora kojících matek // 46.10 Poranění bradavek // 46.11 Problémy s odtokem mléka // 46.12 Problémy s nedostatkem mléka // 46.13 Závěry 343 // 47 Bolesti hráze a dyskomfort 345 // 47.1 Úvod 345 // 47.2 Lokálně užité postupy 345 // 47.2.1 Nefarmakologické metody 345 // 47.2.2 Lokální antiseptika 346 // 47.2.3 Lokální anestetika 346 // 47.2.4 Kombinace lokálních anestetik a zevně aplikovaných steroidů 346 // 47.3 Lokální fyzioterapie 347 // 47.3.1 Úleva od tlaku na hrázi 347 // 47.3.2 Ultrazvuk a pulzní elektromagnetická energie 347 // 47.3.3 Cvičení pánevního dna 348 // 47.4 Perorální léčba 348 // 47.4.1 Bylinkové přípravky 348 // 47.4.2 Proteolytické enzymy 348 // 47.4.3 Perorálně podaná analgetika 349 // 47.5 Závěry 350 // 48 Potíže s prsy u žen, které nekojí 351 // 48.1 Úvod 351 // 48.2 Nefarmakologické přístupy 351 // 48.3 Farmakologické přístupy 351 // 48.3.1 Pohlavní hormony 351 // 48.3.2 Bromokriptin 352 // 48.3.3 Cabergolin 352 // 48.3.4 Jiné léky 352 // 48.4 Závěry 353 // 49 Smutek při perinatální ztrátě dítěte // 49.1 Úvod // 49.2 Perinatální ztráta // 49.2.1 Nemoc a postižení // 49.2.2 Perinatální úmrtí // 49.3 Pomoc nemocničního personálu // 49.3.1 Komunikace // 49.3.2 Bezprostřední a časná péče je-li dítě mrtvé nebo umírá // 49.3.3 Pitva 359 // 49.3.4 Registrace úmrtí a zařízeni pohřbu 360 // 49.3.5 Další sledování 360 //
49.4 Péče ve společnosti 360 // 49.4.1 Zdravotničtí profesionálové 360 // 49.4.2 Skupiny vzájemné pomoci 361 // 49.5 Role specializovaných poradců 361 // 49.6 Závěry 362 // VIII. díl OBSAH HESEL

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC