Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Praha : Maxdorf, c1997
131 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85800-74-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 118-121 a rejstřík
000249351
OBSAH // O auiorech // Úvod // Diagnostika a třídění poruch glukózové tolerance // Obecné poznatky // Třidéní a diagnostika poruch glukózové tolerance // Patofyziologie glukózové tolerance a jejích poruch // Úvodní poznámky // Regulace sacharidového metabolismu a glukózové tolerance // Jednotlivé fáze regulace glykémie // Fáze sytosti // Fáze hladovění // Hlavní regulační systémy // Langerhansovy ostrůvky pankreatu // Oastroenteroinzulární osa // Systém kontraregulačních hormonu // Působení glukoregulačních hormonů v periferních tkáních // Komplexní regulace sacharidového metabolismu // Regulace činnosti Langerhansových ostrůvků // Utilizace glukózy v periferních tkáních a její regulace // Etiopatogeneze diabetů // Genetické faktory // Experimentální studie // Epidemiologické studie // Studie využívající moderní metody molekulární biologie a genetiky // Získané faktory // Celková životospráva // Změny výživy a výživového stavu // Změny složení populace // Toxické a lékové vlivy // Zvýšené riziko vzniku diabetů - diagnostika a možné ovlivnění // Diabetogenní vlivy // Některé endokrinopatie // Vliv věku // Obezita // Metabolický syndrom X // Diabetogenní vliv hypertenze a aterosklerózy // Známky zvýšeného rizika // Průkazy genetické zátěže // Perspektivní genetické markéry // Porušená glukózové tolerance // Patogeneze porušené glukózové tolerance // Epidemiologie porušené glukózové tolerance // Slabilita PGT při dlouhodobém sledování // Rizika spojená s PGT // Klinicky manifestní diabetes // Makroangiopatie a její orgánové následky // Vznik gestačního diabetů // Častější výskyt některých metabolických a endokrinních chorob // Poruchy glukózové tolerance při celkových onemocněních a po lécích // Možnosti prevence v časných stadiích poruch glukózové tolerance //
Časná stadia klinicky manifestního diabetů II. typu (NIDDM) // Zachycení časných stadií PGT // Markéry zvýšeného rizika vzniku diabetů // Vytipování osob ohrožených vznikem PGT // Časná stadia klinicky manifestního diabetů I. typu (IDDM) // Úvodní historické poznámky // Časná stadia IDDM - vztah k primární, sekundární a terciární prevenci Základní patogenetické poznatky o časných stadiích IDDM // Orgánové specifické protilátky // Protilátky proti Langerhansovým ostrůvkům (ICA) // Protilátky proti povrchu Langerhansových ostrůvků (ICSA) // Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD) // Protilátky proti inzulínu (IAA) // Protilátky proti receptorům buněk, které stimulují // sekreci inzulínu (ICSTA) // Ostatní protilátky // Histologické vyšetření bioptického vzorku z pankreatu // Neinvazivní možnosti klinické detekce inzulitidy // Vliv autoimunitního procesu na funkční stav buněk // Význam genetických faktorů pro vznik IDDM // Manifestace diabetického syndromu // Dětské a adolescentní období // Manifestace IDDM mezi 18. a 30. rokem // Maifestace IDDM po 30. roce věku // IDDM s akutním zčátkem (Acute Onset IDDM) // LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adult) // Časné období po stanovení diagnózy IDDM a spotánní remise // Vznik a trvání spontánní remise // Předpovědní význam klinických a laboratorních údajů // v době manifestace IDDM // Pozdní období časné fáze: problém chronického // autoimunitního zánětu štítné žlázy // Možnosti ovlivnění autoimunitního zánětu v době klinické manifestace // diabetického syndromu // Léčba cyklosporinem A // Léčba nikotinamidem // Izohormonální léčba a další terapeutické možnosti // 90. léta - nástup intervenčních studií zaměřených na prediabetickou fázi // Literatura // Seznam použitých zkratek // Seznam obrázků

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC