Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
263 s., [12] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-328-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 223-259 a rejstřík
Německé resumé
000249423
Zkratky použité v textu 9 // Předmluva 13 // Úvod 15 // 1 Operační postupy při hysterektomii s adnexektomií 23 // 1.1 Klinické a laboratorní predoperační vyšetření 26 // 1.2 Resekce pahýlů a histologické zpracování 30 // 2 Intraoperační cévní změny ve vasa uterina et ovarica 35 // 2.1 Charakteristika operačních skupin 35 // 2.2 Obecné zhodnocení histologických nálezů 36 // 2.3 Histologické nálezy u skupiny pacientek bez predoperační profylaxe 48 // 2.4 Histologické nálezy u skupiny pacientek s profylaxí LDH 49 // 2.5 Histologické nálezy u skupiny pacientek s profylaxí LMWH 51 // 3 Krevní zásobení adnex po hysterektomii a extravaskulární tkáňové // změny 53 // 3.1 Histologické nálezy v mezovariálních cévách 54 // 3.2 Tkáňové změpy extravazální 57 // 4 Experimentální práce na zvířatech 61 // 4.1 Podvaz, zaškrcení nebo poškození cév s vyšetřením resekovaných // úseků 61 // 4.2 Vliv antikoagulancií, antitrombotik a protidestičkových látek na vznik // nitrocévních trombů 63 // 4.3 Význam cévní výstelky a kultivace endotelových buněk 66 // 4.4 Zábrana růstu trombů, krvácení, protektivní vliv SH a LMWH na cévní // stěnu, ovlivnění fibrinolýzy 68 // 4.5 Úvaha o aplikaci experimentálních poznatků do lidské patologie 72 // 5 Změny v pod važovaných lidských cévách 75 // 5.1 Aktivace hemokoagulačního systému 75 // 5.2 Účinnost heparinu a struktura hemostatického trombů 79 // 5.3 Inhibitory koagulačního systému nového typu 82 // 5.4 Struktura a průkaz fíbrinu, artefakty a konečný uzávěr cév 83 // 6 Tromboembolická nemoc 89 // 6.1 Výskyt trombóz v různých lékařských oborech 89 // 6.2 Zvýšené riziko a primární prevence 91 // 6.3 LMWH, UFH v profylaxi a význam OAK 94 // 6.4 Vstávání po operaci 98 //
6.5 Důvody k zavedení generalizované, všeobecné predoperační profylaxe // TEN 100 // 7 Organizace a realizace profylaxe v nemocnici 101 // 7.1 Klinický soubor a zpracování postupů 101 // 7.2 Selektivní profylaxe v I. období 102 // 7.3 Metoda LDH ve II. období 104 // 7.4 LMWH ve III. období 104 // 7.5 Frekvence a zastoupení jednotlivých gynekologických operací 107 // 8 Diagnostika pooperační flebotrombózy a plicní tromboembolie 111 // 8.1 Klinika trombózy a vyšetření pacientky 112 // 8.2 Hluboká žilní trombóza 113 // 8.3 Akutní trombóza pánevních žil 114 // 8.4 Trombóza vena cava caudalis 114 // 8.5 Phlegmasia alba, rubra et coerulea dolens 115 // 8.6 Potrombotický syndrom 115 // 8.7 Trombóza v. subclavia a v. axillaris 116 // 8.8 Neinvazivní a invazivní diagnostické metody 117 // 8.8.1 Termografie tekutými krystaly cholesterolu 117 // 8.8.2 Dopplerova ultrazvuková metoda 117 // 8.8.3 Duplexní dopplerovská ultrasonografie 119 // 8.8.4 Teletermografie 119 // 8.8.5 Impedanční pletyzmografíe a jiné metody 120 // 8.8.6 Light-Reflection Rheography 121 // 8.8.7 Jod-fibrinogenový test 123 // 8.8.8 Izotopová flebografie 124 // 8.8.9 Výpočetní tomografie, magnetická nukleární rezonance 124 // 8.8.10 Flebografie, rtg-venografie 125 // 8.9 Plicní embolie 127 // 8.9.1 Klinický obraz a rizikové faktory 127 // 8.9.2 Elektrokardiografie 130 // 8.9.3 Rentgenová diagnostika, rtg-snímky plic a srdce 131 // 8.9.4 Plicní perfuzní scan 132 // 8.9.5 Ventilační scintigrafie 132 // 8.9.6 Angiopulmografie 133 // 9 Úspěšnost generalizované, predoperační prevence TEN // v gynekologii 135 // 10 Prevence a terapie hluboké žilní trombózy a pulmonální embolie antikoagulancii a antitrombotiky 141 // 10.1 Orální antikoagulancia 141 // 10.2 Standardní heparin (SH, UFH) 143 //
10.2.1 Přehled přípravků a dávkování 146 // 10.3 Nízkomolekulární heparin (LMWH) 151 // 10.3.1 Přehled přípravků a dávkování 153 // 11 Trombolýza - trombolytika 159 // 11.1 Fibrinolytické prostředky 162 // 12 Antitrombin III 165 // 12.1 Získaný (DIC) a kongenitální nedostatek AT III 165 // 12.2 Dostupné preparáty a dávkování 167 // 13 Některé protidestičkové látky 169 // 14 Vývoj a výsledky profylaxe tromboembolické nemoci v porodnictví a gynekologii 173 // 14.1 Výskyt hluboké žilní trombózy 176 // 14.2 Embolie arterie pulmonalis 184 // 14.3 Komplikace medikamentózni profylaxe 189 // 14.4 Výhody LMWH 193 // 15 Problematika profylaxe, rizika a komplikací v chirurgii, ortopedii, // traumatológii a v jiných oborech 195 // 15.1 Přehled komplikací 198 // 15.2 Riziko vzniku DVT a PE bez prevence 202 // 15.3 Profylaxe dle rizika v chirurgii a ortopedii 203 // 16 Vývoj problematiky, aktuality a pokyny pro praxi 209 // 17 Souhrn 213 // 17.1 Zusammenfassung 217 // 18 Literatura 223 // 19 Rejstřík 261
(OCoLC)84939645
cnb000279189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC