Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1992
256 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-210-0399-5 (váz.)
000249483
Obsah // I. EPILEPTICKÉ A JINÉ ZÁCHVATOVÉ SYNDROMY /Šlapal, Zouhar/ str. l // 1. Epileptická syndromy ... // 2. Jiné záchvatové syndromy ... 2 2 // a ) Febrilní záchvaty ...!!!.!]!! 12 // b) Afekt!vné respirační záchvaty ...*]*.** 12 // c ) Synkopy ...’... , ...] * * * 1 2 // d) Menierúv syndrom ...!.!!!.*! 13 // e) Benígni paroxysmálni vertigo ...[ * ’ * * 13 // f ) Tetanie ... ’ _ * * 13 // Poruchy spánku ...*.*.!!! 34 // g) Noční dés ... 14 // h) Narkolepsie ... .*!!!*.*!!! 14 // ch) Hysterické záchvaty ... * 15 // II. PRIMÁRNĚ VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ /Kadaňka/ str. 16 // A. Klinické obrazy obecně ... 2 7 // 1. Vertebrogenní segmentový syndrom ... 17 // 2. Pseudoradikulární syndrom ...* 27 // 3. Radikulární syndrom ...13 // B. Klinické obrazy v oblasti krční pátere ... ...*!.*!.*!! is // 1. Segmentový syndrom krční ... 2 8 // 2. Kořenové cervikálni syndromy ... 20 // 3. Pseudoradikulární cervikálni syndromy ..i!.*!!!.*!.*.’!!! 20 // 4. Krční myelopstíe ..."... 2 9 // C. Klinické syndromy v oblasti hrudní páteře ! 22 // D. Klinické syndromy v oblasti bederní páteře ... 23- // 1. Segmentový algický syndrom ,(lumbago) ...!!!..*.*! 23 // 2. Pseudoradikulární syndromy ...V * " 24 // 3. Kořenové bederní syndromy (lumboischiadický syndrom).’ 24 // E. Terapie ... ...[ 26 // III. CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU /Kadaňka/ str. 30 // 1. Klasifikace cerebrovaskulárních chorob ... . . . 30 // 2. Ischemické mozkové
příhody ...’"* * 31 // A. Přechodné ischemické příhody fokálni ...*"***][’ 34 // 1. Tranzitorní ischemické ataky ...34 // 2. Protrahovaný reverzibilní neurologický deficit . 35 // 3. Progredujicí mozková cévní příhoda ... 35 // B. Mozkový infarkt ...’... 37 // C. Ischemické příhody celkové s trvalými následky ... 39 // D. Jiné cerebrovaskulární syndromy ... 40 // E. Mozková embolie ... 41 // 3. Hemoragické mozkové příhody ...42 // 4. Léčba mozkových cévních příhod ... * * 43 // 5. Subarachnoidální krvácení ...4 5 // 6. Trombózy mozkových žil a sinusů —... 48 // IV. TRAUMATA NS /Strnad/ str ¦ 50 // A. Poraněni hlavy ...  >0 // 1. Starší klasifikace ... 50 // 2. Nová klasifikace ... 50 // 3. Sekundární poškození mozku intrakraniálními faktory 53 // a) Nitroiební herna torny ... 53 // b) Mozková turgescence ... . 53 // c) Mozkový edém ...-... 54 // d) Traumatické subarachnoidální krvácení ... 54 // e) Poranění tepen . ... . 55 // 4. Sekundární poškození mozku extrakraniálními faktory 55 // a ) Hypoxémie ... 55 // b) Hypotenze ... 55 // 5. Posuny mozku, vznik herniací ... 55 // 6. Klinický obraz, diagnóza a terapie ... 57 // a) Poraněni měkkých částí hlavy ... 57 // b) Zlomeniny lebečních kostí ... 58 // c) Uzavřená poranění mozku ... 58 // d) Otevřená poranění mozku ... 66 // e) Následné stavy po kraniocerebrálních poraněních 67 // ?. Poranění míchy ... 68 // C. Poranění
elektrickým proudem ... 51 // D. Dekompresní nemoc ...-...72 // V. ONEMOCNĚNÍ PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /Bednařík/ . str. 74 // 1. Mononeuropatie ... ... . . . ... 75 // 2. Mononeuropathia multiplex ...*... 75 // 3. Polyneuropatie ... 77 // VI. INFEKCE CNS /Voháňka/ ¦ str. 88 // 1. Bakteriální infekce ... 90 // 2 . Virové infekce ... 96 // 3. Arachnoiditidy ... 104 // 4 . Reyeův syndrom ...- 105 // VII. NÁDORY NS /Strnad/ // 1. Nádory mozku .. // str. 106 ... 106 // 2. Metastázy do mozku ... 120 // 3. Nádory páteřního kanálu ... 122 // 4. Intraspinální metastázy ... 125 // VTII. BOLESTI HLAVY /Voháňka/ str. 127 // 1. Klasifikace ... 127 // 2. Migréna • ... 128 // 3. Tenzní cefalea ... 131 // 4. Cluster headache ... 131 // 5. Cervikokraniální syndrom ... 132 // 6. Neuralgie trigeminu ... 13 2 // 7. Neuralgie glosofaryngiku ...;... 134 // IX. DEMYELINIZAČNI ONEMOCNĚNÍ /Kadaňka/ str. 135 // 1. Sclerosis multiplex ... 135 // 2. Akutní diseminovaná encefalomyelitida po akutních infekcích // . . . 141 // 3. Akutní hemoragická leukoencefalitida ... 141 // 4. Sclerosis diffusa ... 141 // 5. Myelinolysis centralis pontina ... 141 // X. ONEMOCNĚNÍ EXTRAPYRAMID0VÉH0 SYSTÉMU /Rektor/ str. 142 // 1. Parkinsonský syndrom ... 143 // 2. Abnormní nedobrovolné pohyby ... 146 // a) Dystonie ... 147 // b) Dyskinézy ... 147 // 3. Myoklonické syndrómy ... 149 // XI. ONEMOCNĚNÍ SVALU A NERVOSVALOVÉHO PŘEVODU /Kadaňka/ str. 152 // 1. Svalové
dystrofie ... 152 // 2. Myasthenia gravis ... 153 // 3. Myastenický syndrom ... 157 // 4. Polymyositis ... 157 // 5. Myotonia dystrophica ... 159 // 6. Endokrinní metabolické myopatie ... 160 // 7. Familiárni periodické paralýzy ... 161 // 8. Maligní hyperpyrexie ... 161 // 9. Toxické myopatie ... 162 // XII. POSTIŽENÍ CNS PŘI ORGÁNOVÝCH A SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍCH // /Bednařík/ . // 1. Onemocnění vnitřních orgánů ... 165 // 2. Systémové vaskulitidy ... 167 // 3. Paraneoplastické syndromy ... 168 // XXII. TOXICKÁ A KARENČNÍ POSTIŽENÍ CNS /Bednařík/ str. ?? // 1. Alkoholismus ... 170 // 2. Lékové intoxikace ... 77 2 // 3 . Průmyslové toxiny ... 174 // 4. Karence vitamínů ... 175 // XIV. DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ CNS /Bednařík/ str. 177 // 1. Hereditární ataxie ...Z77 // 2. Néurokutánní choroby ...- ¦ • -... *... -279 // XV. ONEMOCNĚNÍ MOZKOVÝCH NERVO /Bednařík/ ...___ str. 181 // XVI. ONEMOCNĚNÍ MÍCHY /Mečová/ ... ... str. 188 // XVII. ONEMOCNĚNÍ AUTONOMNÍHO NERVSTVA /Bednařík/ ... str. 198 // XVIII. NEUROLOGICKÉ PORUCHY PSYCHOGENNÍ /Bednařík/ str. 201 // 1. Hysterie ... 201 // 2. Profesionální křeč ... 202 // XIX. NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ VZNIKLÁ V ČASNÉM OBDOBÍ VÝVOJE /Pellar/ // 1. Detská mozková obrna ... 203 // 2. Lehká mozková dysfunkce ... 207. // 3. Floppy infant ... 208 // 4. Vývojové anomálie mozku, míchy a jej’ich obalů ...209 // 5. Intrakraniálni krvácení ...213 // 6. Meningitidy
a encefalitidy ... 214. // 7. Nervosvalová onemocnění ... 215 // 8. Dětské neurózy ...: . . . 216 // XX. GENETICKÉ PORUCHY S POZNANOU BIOCHEMICKOU VADOU /švejdová/ // ... str. 219 // XXI. PORUCHY VĚDOMÍ /Švejdová/ ... str. 226 // XXII. EDÉM MOZKU A HYDROCEFALUS /Ondroušek/ i . Edém mozku ... // 2. Benigní intrakraniálni hypertenze // 3. Hydrocefalus dětského věku ... // 4. Hydrocefalus dospělých ... // str. 229 // ---229 // . . . . .?30 ... 231 ---23 3 // XXIII. DEMENCE /Švejdová/ // 1. AI z he i.mero va nemoc // 2. Vaskulérni demence // 3. Smíšené demence // 4. Ostatní demence . // str. 235 // ---235 // ... 236 // ---236 // ---236 // str. 238 str. 240 // XXIV. ŠKRT MOZKU /Švejdova/ ... // Použité zkratky ... // Jména autorů použitých v eponymech a jinak . // str. 245
cnb000067997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC