Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997
184 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7013-234-5 (brož.)
angličtina
Nad názvem: Světová zdravotnická organizace, Regionální úřadovna pro Evropu
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 178-179
000249492
Učební texty pro ošetřovatelství // Obsah // Úvod // Část A // I. Předmluva dr. J. Asvalla 7 // II. Úvodní slovo poradní skupiny LEMON 8 // III. Poděkování 10 // IV. Účastníci přípravy textů 12 // V. Jak používat učební texty Lemon 15 // VI. Závěr 19 // Část ? // VII Úvod do historie 20 // VIII. Přehled historie ošetřovatelství v Evropě 22 // IX. Z historie českého ošetřovatelství 32 // Kapitola 1. Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace 39 // 1.1. Sociální a kulturní kontext zdravotní péče 39 // 1.2 Tradiční způsoby ošetřovatelství a vývojové tendence 40 // 1.2.1 Nebezpečí ztráty sociální role ve společnosti 41 // 1.2.2. Proč a jaké změny jsou potřebné 42 // 1.3. Definice a funkce moderního ošetřovatelství 43 // 1.3.1. Cíle současného ošetřovatelství 43 // 1.3.2. Principy ošetřovatelství z hlediska programu SZO 45 // 1.4. Poslání a funkce sestry 48 // 1.4.1. Legislativa 50 // 1.4.2. Role sestry v různých typech ošetřovatelské péče 50 // 1.5. Úvod do ošetřovatelského procesu 52 // 1.5.1. Definice ošetřovatelského procesu 53 // 1.5.2. Fáze ošetřovatelského procesu 53 // 1.5.3. Dokumentování ošetřovatelského procesu 55 // 1.5.4. Ošetřovatelský plán 56 // 4 Strana // Učební texty pro ošetřovatelství // 1.5.5. Ošetřovatelský proces a ošetřovatelské modely 59 // 1.5.6. Ošetřovatelský proces a různé způsoby // organizace práce sester 62 // 1.5.7. Zavádění
změn v ošetřovatelské péči 63 // 1.6. Zhodnocení pacienta 65 // 1.6.1. Sbírání informací 66 // 1.6.2. Interpretace získaných informací a identifikace pacientových // potřeb 70 // 1.6.3. Stanovení priorit ošetřovatelské péče 72 // 1.7. Plánování ošetřovatelské péče 73 // 1.7.1. Plánování ošetřovatelských zákroků 77 // 1.7.2. Sdělení ošetřovatelského plánu 80 // 1.8. Realizace ošetřovatelského plánu 81 // 1.9. Hodnocení ošetřovatelské péče 84 // 1.9.1. Měření efektivity plánovaných ošetřovatelských zákroků 89 // 1.9.2. Význam pravidelného hodnocení ošetřovatelského plánu 89 // 1.10. Závěr 90 // Literatura // Kapitola 2. Vybrané kapitoly z klinické ošetřovatelské péče 93 // 2.1. Úvod 93 // 2.2. Stanovení ošetřovatelských standardů 95 // 2.2.1. Úvod 95 // 2.2.2. Co je kvalita 95 // 2.2.3. Jak vypadá dobrá ošetřovatelská praxe 96 // 2.2.4. Co ovlivňuje kvalitu ošetřovatelské péče 98 // 2.2.5. Odpovědnost za kvalitu ošetřovatelské péče 99 // 2.2.6. Co je zárukou kvality 100 // 2.2.7. Vytváření systému zajištění kvality péče 101 // 2.2.8. Ošetřovatelské standardy 102 // 2.2.9. Písemné formulování standardů v praxi 103 // 2.2.10. Jak vypadají standardy 103 // 2.2.11. Kde začít 103 // 2.2.12. Formulování standardů 106 // 2.2.13. Měření a hodnocení standardů 108 // 2.2.14. Shrnutí 109 // Strana 5 // Učební texty pro ošetřovatelství // 2.3. Péče o nemocné
s bolestí 110 // 2.3.1. Definice bolesti 110 // 2.3.2. Hodnocení pacienta s bolestí 112 // 2.3.3. Stanovení cílů pro zvládání bolesti 116 // 2.3.4. Snižování bolesti a úzkosti u dětí 116 // 2.4. Bariérová ošetřovatelská péče 120 // 2.4.1. Použití bariérové ošetřovatelské péče 121 // 2.4.2. Druhy bariérového ošetřování 121 // 2.4.3. Obecné principy bariérového ošetřování 121 // 2.4.4. Ošetřování nemocných se sníženou imunitou 122 // 2.4.5. Péče o lidi s pozitivním HIV a s rozvinutým AIDS 125 // 2.5. Ochrana tkání před poškozením 130 // 2.5.1. Mytí rukou 130 // 2.5.2. Aseptická technika 132 // 2.5.3. Poškození tkání a hojení ran 134 // 2.5.4. Ošetřování ran 137 // 2.6. Dekubity 143 // 2.6.1. Etiologie dekubitů 143 // 2.6.2. Hodnocení rizikových faktorů ošetřovatelské péče 144 // 2.6.3. Hodnocení dekubitů 146 // 2.6.4. Plánování prevence a léčby dekubitů 148 // 2.6.5. Realizace plánované péče a léčby dekubitů 152 // 2.6.6. Hodnocení účinnosti prevence a léčby dekubitů 153 // Závěr 153 // 2.7. Podávání léků 154 // 2.7.1. Role sestry při podávání léků 154 // 2.7.2. Zhodnocení pacienta 155 // 2.7.3. Podávání léků 156 // 2.7.4. Poučení pacienta 160 // 2.7.5. Hodnocení péče 160 // Závěr 163 // 3. Glosář 165 // Definice termínů 165 // Literatura 178 // 6 Strana

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC